Високи представник за Босну и Херцеговину

Из Википедије, слободне енциклопедије
Coat of arms of Bosnia and Herzegovina.svg
Овај чланак је дио серије о
политичком систему Босне и Херцеговине

Високи представник за Босну и Херцеговину (енгл. High Representative for Bosnia and Herzegovina) врховни је тумач Анекса 10 Дејтонског мировног споразума.

Он надгледа цивилно спровођење Дејтонског мировног споразума и представља међународну заједницу у Босни и Херцеговини путем Организације уједињених нација. Високи представник је такође био и специјални представник Европске уније.

Њему помаже особље које чини Канцеларију високог представника.

Његово именовање предлаже Управни одбор Савета за спровођење мира, а именовање потврђује Савет безбедности Организације уједињених нација.

Високи представник за Босну и Херцеговину је de facto вршио законодавну, извршну и судску власт у Босни и Херцеговини.

Дејтонски мировни споразум — Анекс 10[уреди]

Према Анексу 10 — Споразуму о цивилном спровођењу Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини високи представник има следећа овлашћења:

  1. надгледа провођење мировног рјешења;
  2. одржава тесне контакте са Странкама ради промовисања њиховог потпуног придржавања цивилних аспеката мировног решења и промовисања високог степена сарадње између њих и агенција које учествују у том аспекту;
  3. координира активностима цивилних организација и агенција у Босни и Херцеговини да би обезбедио ефикасно провођење цивилних аспеката мировног решења. Високи представник мора да поштује њихову аутономију унутар подручја операција, дајући им, ако је потребно, опште смернице о утицају њихових активности на провођење мировног решења. Од цивилних организација и агенција се тражи да помогну Високом представнику при извршавању његових надлежности давањем свих података релевантних за њихов рад у Босни и Херцеговини;
  4. олакшава решавање било каквих потешкоћа које настану спровођењем цивилног решења, ако Високи представник просуди да је потребно;
  5. учествује у састанцима организација донатора, нарочито у питањима обнове и изградње.
  6. периодично извештава Уједињене нације, Европску унију, Сједињене Државе, Руску Федерацију те друге заинтересоване владе, странке и организације о напретку провођења мировног споразума у вези са задацима постављеним у овом Споразуму.
  7. даје смернице и прима извештаје од Комесара Међународних оперативних полицијских снага, основаних Анексом 11 Општег оквирног споразума.

Високи представник може такође основати цивилне комисије унутар и ван Босне и Херцеговине да би олакшао провођење свог мандата. Има коначну надлежност интерпретације Споразума о цивилном провођењу мировног решења.

Бонска овлашћења[уреди]

Овлашћења високог представника усвојена на Бонској конференцији (тзв. бонска овлашћења) следећа су:

  1. одређује место и време заседања заједничких институција и председава им;
  2. доноси привремене мере када Странке не могу постићи договор, које остају на снази све док Председништво или Савет министара у складу са Мировним споразумом не донесу одлуку по том питању;
  3. доноси друге мере како би обезбедио имплементацију мира кроз Босну и Херцеговину и њене Ентитете, и функционисање заједничких институција. Те мере укључују акције против јавних службеника или функционера који не присуствују седницама без оправданог разлога, или оних лица за које Високи представник сматра да крше законске обавезе преузете Мировним споразумом или условима његовог спровођења.

Одлуке[уреди]

Високи представник за Босну и Херцеговину као своје акте доноси одлуке (енгл. Decision). Одлуке високог представника се објављују у службеним гласницима Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Босне и Херцеговине и обавезне су за извршавање.

Он је до сада својим одлукама мијењао и допуњавао Устав Републике Српске и Устав Федерације Босне и Херцеговине, доносио, мијењао, допуњавао и укидао законе, доносио буџет и статуте градова и општина, изрицао пресуде, забрањивао политички рад изабраним народним представницима и државним службеницима, смјењивао политичке функционере у општинским, градским, републичким, федералним и заједничким органима власти итд.

Досадашњи високи представници[уреди]

Види још[уреди]

Референце[уреди]

Спољашње везе[уреди]