Избори

Из Википедије, слободне енциклопедије
Избори у Бангладешу

Избори су поступак којим народ (односно бирачи) поверавају обављање политичке власти представничком телу, а у многим савременим демократским државама и председника државе, односно државног поглавара), а који онда представљају народну суверену вољу. Избори су због тога извор и темељ легитимитета целовитог система државне власти.

Избори су према томе, уобичајени механизам путем којег модерне демократије бирају чланове свог парламента, негде и извршну власт (врло често председника државе), а понегде и чланове судске власти, тј. судије, али врло ретко.

Избори се одвијају на националном (државном), као и на локалном нивоу. На националном нивоу се бирају чланови националног, државног парламента — врховног представничког тела грађана те државног поглавара, уколико се он не бира на неки други начин (у парламенту, именовањем од стране неког тела, рођењем, као у монархијиама. На регионалном нивоу бирају се чланови локалног представничког тела — на пример општинске, покрајинске, регионалне скупштине те евентуално други представци — градоначелници и слично.

Осим државних, избори се спроводе и у различитим организацијама и удружењима, политичким странкама, корпорацијама, итд.

Идеја о изборима оних који су на власти сазревала је упоредо с развојем теорије о народном суверенитету као темељном елементу и институционалном извору посредне демократије, односно представичке владавине.