ATC kod C03

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
ATC kodovi
C Kardiovaskularni sistem
C01 Srčana terapuja
C02 Antihipertenzivi
C03 Diuretici
C04 Periferni vazodilatori
C05 Vazoprotektivi
C07 Beta blokirajući agensi
C08 Blokatori kalcijumskih kanala
C09 Agensi sa dejstvom na renin-angiotenzin sistem
C10 Lipid modifikujući agensi

ATC kod C03 Diuretici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa C03 je deo anatomske grupe C Kardiovaskularni sistem.[1]

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QC03...[2] ATCvet kodovi bez odgovarajućeg humanog ATC koda su navedeni sa vodećim Q na sledećoj listi.

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

C03A Diuretici niskog platoa, tiazidi[уреди]

C03AA Tiazidi[уреди]

C03AA01 Bendroflumetiazid
C03AA02 Hidroflumetiazid
C03AA03 Hidrohlorotiazid
C03AA04 Hlorotiazid
C03AA05 Politiazid
C03AA06 Trihlormetiazid
C03AA07 Ciklopentiazid
C03AA08 Metiklotiazid
C03AA09 Ciklotiazid
C03AA13 Mebutizid
QC03AA56 Trihlormetiazid, kombinacije

C03AB Tiazidi i kalijum u kombinaciji[уреди]

C03AB01 Bendroflumetiazid i kalijum
C03AB02 Hidroflumetiazid i kalijum
C03AB03 Hidrohlorotiazid i kalijum
C03AB04 Hlorotiazid i kalijum
C03AB05 Politiazid i kalijum
C03AB06 Trihlormetiazid i kalijum
C03AB07 Ciklopentiazid i kalijum
C03AB08 Metiklotiazid i kalijum
C03AB09 Ciklotiazid i kalijum

C03AH Tiazidi, kombinacije sa psiholepticima i/ili analgeticima[уреди]

C03AH01 Hlorotiazid, kombinacije
C03AH02 Hidroflumetiazid, kombinacije

C03AX Tiazidi, kombinacije sa drugim lekovima[уреди]

C03AX01 Hidrohlorotiazid, kombinacije

C03B Diuretici niskog maksimuma, izuzev tiazida[уреди]

C03BA Sulfonamidi[уреди]

C03BA02 Hinetazon
C03BA03 Klopamid
C03BA04 Hlortalidon
C03BA05 Mefrusid
C03BA07 Klofenamid
C03BA08 Metolazon
C03BA09 Metikran
C03BA10 Ksipamid
C03BA11 Indapamid
C03BA12 Kloreksolon
C03BA13 Fenkizon
C03BA82 Kloreksolon, kombinacije sa psiholepticima

C03BB Sulfonamidi i kalijum u kombinaciji[уреди]

C03BB02 Hinetazon i kalijum
C03BB03 Klopamid i kalijum
C03BB04 Hlortalidon i kalijum
C03BB05 Mefrusid i kalijum
C03BB07 Klofenamid i kalijum

C03BC Živini diuretici[уреди]

C03BC01 Mersalil

C03BD Ksantinski derivati[уреди]

C03BD01 Teobromin

C03BK Sulfonamidi, kombinacije sa drugim lekovima[уреди]

C03BX Drugi diuretici[уреди]

C03BX03 Cikletanin

C03C Diuretici visokog platoa[уреди]

C03CA Sulfonamidi[уреди]

C03CA01 Furosemid
C03CA02 Bumetanid
C03CA03 Piretanid
C03CA04 Torasemid

C03CB Sulfonamidi i kalijum u kombinaciji[уреди]

C03CB01 Furosemid i kalijum
C03CB02 Bumetanid i kalijum

C03CC Derivati ariloksiacetinske kiseline[уреди]

C03CC01 Etakrinska kiselina
C03CC02 Tienilinska kiselina

C03CD Pirazolonski derivati[уреди]

C03CD01 Muzolimin

C03CX Drugi diuretici visokog platoa[уреди]

C03CX01 Etozolin

C03D Agensi koji pošteđuju kalijum[уреди]

C03DA Aldosteronski antagonisti[уреди]

C03DA01 Spironolakton
C03DA02 Kalijum kanrenoat
C03DA03 Kanrenon
C03DA04 Eplerenon

C03DB Drugi agensi koji pošteđuju kalijum[уреди]

C03DB01 Amilorid
C03DB02 Triamteren

C03E Diuretici i agensi koji pošteđuju kalijum u kombinaciji[уреди]

C03EA Diuretici niskog platoa i agensi koji pošteđuju kalijum[уреди]

C03EA01 Hidrohlorotiazid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA02 Trihlormetiazide i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA03 Epitizid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA04 Altizid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA05 Mebutizid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA06 Hlortalidon i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA07 Ciklopentiazid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA12 Metolazon i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA13 Bendroflumetiazid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA14 Butizid i agensi koji pošteđuju kalijum

C03EB Diuretici visokog platoa i agensi koji pošteđuju kalijum[уреди]

C03EB01 Furosemid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EB02 Bumetanid i agensi koji pošteđuju kalijum

C03X Drugi diuretici[уреди]

C03XA Vazopresinski antagonisti[уреди]

C03XA01 Tolvaptan
C03XA02 Konivaptan

Reference[уреди]

  1. ^ „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. ^ „ATCvet Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.