Географске координате

Из Википедије, слободне енциклопедије

Географске координате одређују положај тачке на Земљиној површини. Исказују се са два параметра мерена лучним растојањем: географском ширином, или латитудом и географском дужином, или лонгитудом. Географска ширина се мери од екватора, па Земљини полови представљају максималних 90° географске ширине. Географска дужина се мери од Гриничког меридијана и може ићи до 180° западно или источно.