Ипсилон (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Upsilon uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Ипсилон (велико Υ, мало υ, грч. ύψιλον) 20. је слово модерног грчког алфабета. У грчком нумеричком систему има вредност 400. Настало је од феничанске графеме вав (Phoenician waw.svg)

У српском језику слово ипсилон се транскрибује као и (υπομένω [ипомено] - истрпети). Као дифтонг изговара се на следећи начин:

  • αυ - изговара се двојако, као аф (αυτοκίνητο [афтокинито] - аутомобил) и као ав (αυλή [авли] - двориште, авлија);
  • ευ - изговара се двојако, као еф (ευχαριστώ [ефхаристо] - хвала) и као ев (Ευρώπη [европи] - Европи);
  • ου - изговара се као у (κουτί [кути] - кутија).

Види још[уреди]