Ета (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Eta uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови
Уколико сте тражили терористичку организацију, погледајте чланак ЕТА.

Ета, грчки ἦτα (велико слово Η, мало слово η) је седмо слово грчког алфабета. У систему грчких цифара има вредност 8. Изведено је од феничанског Хетх Phoenician heth.svg(„капија“). Слова која су настала су латиничко H и ћириличко И.

Историја[уреди]

У старогрчком језику ета се читала као дуго „е“. У модерном грчком ово слово се чита као „и“.

Спољашње везе[уреди]

Употреба[уреди]

Физика[уреди]

У физици η се користи за означавање коефицијента корисног дејства.