Капа (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Kappa uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Капа, грчки Κάππα (велико слово Κ, мало слово κ или ϰ) је десето слово грчког алфабета. У систему грчких цифара има вредност 20. Изведено је од феничанског Капх Phoenician kaph.svg. Слова која су настала су латиничка K и ћириличко К.

Варијанта малог слова капа

Грчка властита имена често на енглеском почињу на „C“ јер су Римљани преко латинског пренели овакву врсту писања.

Употреба[уреди]

Грчки језик[уреди]

Капа се чита као [k], и у старогрчком и у модерном грчком.