Јота (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Iota uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови
Уколико сте тражили префикс, погледајте чланак Јота.

Јота, грчки Ιώτα (велико слово Ι, мало слово ι) је девето слово грчког алфабета. У систему грчких цифара има вредност 10. Изведено је од феничанског Јод Phoenician yodh.svg. Слова која су настала су латиничка I и J и ћириличко I, Ї и Ј, као и Ю.

Јота се чита као [И] у свим ситуацијама осим када се налази испред [а], [о] и [у] када се изговара као [Ј] (Ιανουάριος /јануариос - јануар/; Ιταλία /Италиа - Италија/). У старогрчком се читало као [iː] или [i], али се то у модерном грчком није задржало.

Спољашње везе[уреди]