Зета (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Zeta uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови
Уколико сте тражили нешто друго, погледајте чланак Зета.

Зета, грчки ζήτα (велико слово Ζ, мало слово ζ) је шесто слово грчког алфабета. У систему грчких цифара има вредност 7. Изведено је од феничанског Заин Phoenician zayin.svg. Слова која су настала су латиничко Z и ћириличко З.

Употреба[уреди]

Физика[уреди]

Користи се у физици за означавање:

Математика[уреди]

Користи се у математици за означавање: