Кси (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Xi uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Кси, грчки ξι (велико слово Ξ, мало слово ξ) је четрнаесто слово грчког алфабета. У систему грчких цифара има вредност 60. Изведено је од феничанског Самекх Phoenician samekh.svg. Не треба мешати кси и хи, из којег је настало латиничко X.

Употреба[уреди]

Грчки[уреди]

Верзија слова кси

У старогрчком ово слово се писало као ξεῖ или ξῖ.

Физика[уреди]

У физици се користи да се обележи фреквенција.

Спољашње везе[уреди]