Тета (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Theta uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Tета, грчки θῆτα (велико слово Θ или Ө, мало слово θ или ϑ) је осмо слово грчког алфабета. У систему грчких цифара има вредност 9. Изведено је од феничанског Тет Phoenician teth.svg. Слова која су настало је раноћириличко фита.

Употреба[уреди]

Математика и физика[уреди]

Користи се за означавање:

Екологија[уреди]

Користи се за означавање: