Ламбда (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Lambda uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Ламбда, грчки Λάμβδα или Λάμδα (велико слово Λ, мало слово λ) је једанаесто слово грчког алфабета. У систему грчких цифара има вредност 30. Изведено је од феничанског Ламед Phoenician lamedh.svg. Слова која су настала су латиничка L и ћириличко Л.

Употреба[уреди]

Физика и математика[уреди]

У физици λ се користи за означавање таласне дужине. У математици се користи за означавање ламбда рачунања. У геологији означава коефицијент проводљивости топлоте стенске масе.

Спољашње везе[уреди]