Пси (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Psi uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Пси (велико Ψ, мало ψ; грч. ψι) 23. је слово модерног грчког алфабета. У грчком нумеричком систему има вредност 700.

У српском језику слово пси се транскрибује као пс (ψυχή [психи] - душа, психа).

Историјски гледано слово пси је новија творевина грчког језика и не вуче порекло из феничанског писма. Изворни облик слова пси је био део старословенског писма.

Употреба у науци[уреди]

Види још[уреди]