Dragana Todoreskov

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Dragana V. Todoreskov
Dragana Beleslijin.jpg
Dragana V. Todoreskov
Lični podaci
Datum rođenja(1975-11-07)7. novembar 1975.(47 god.)
Mesto rođenjaNovi Sad, SFRJ
Književni rad
Najvažnija dela
Sterijine parodije,
Dan, kontekst,
brzina vetra,
Telo pesme,

Dragana V. Todoreskov (Novi Sad, 1975), doktor književnosti, srpska je književna kritičarka i istoričarka književnosti. Član je Upravnog odbora Srpskog književnog društva. [1]Živi u Novom Sadu, ima dve kćerke.

Školovanje[uredi | uredi izvor]

Rođena u Novom Sadu 1975. godine. Osnovnu školu u Perlezu je završila 1990. godine, školovanje nastavila u Zrenjaninu, gde je srednju školu završila 1994. godine. Diplomirala je 1999. godine, magistrirala 2008. godine (Parodija i parodijski postupci u tekstovima Jovana Sterije Popovića) i doktorirala 2013. godine (Modeli stvarnog u kontekstu autoreferencijalnsti poezije i proze Judite Šalgo) na Katedri za književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Profesionalni rad[uredi | uredi izvor]

U Matici srpskoj zaposlena je kao viši stručni saradnik — leksikografski redaktor na projektu Srpska enciklopedija. Članica je Redakcije časopisa Letopis Matice srpske od 2013. godine i Uređivačkog odbora časopisa Interkulturalnost od 2011. godine. Član je Odbora manifestacije Milici u pohode i žirija književne nagrade Lenkin prsten, koju dodeljuje Dom kulture u Srbobranu.

Radovi o Steriji[uredi | uredi izvor]

Pored monografije o Steriji, objavila niz radova u kojima je interpretirala pojedinačna Sterijina dela ili određene topose ("Džozef Endrus" Henrija Fildinga i "Roman bez romana" Jovana Sterije Popovića – parodizacija romanesknih pripovedačkih načela“, XVII stoleće: radovi sa naučnog skupa održanog u Novom Sadu 29. i 30. novembra 2007, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, (2008). str. 203–220; „Sterijine parodije – od klasicizma do postmodernizma“, Račanski zbornik, 14, (2009). str. 123–132; „Vinka Lozića parodija, Vinka Lozića hipertekst“, Deo prvi, Sveske, 92, jun (2009). str. 119–128; "Vinka Lozića parodija, Vinka Lozića hipertekst“, Deo drugi, Sveske, 93, septembar (2009). str. 79–86; „Sterijin dijalog sa čitaocima“, Trag, septembar 2009, 5, 5, 19. str. 67–74; „Sterijini citatni likovi kao personifikacije parodije", Sveske Matice srpske, 54, Serija književnosti i jezika, 15, (2013). str. 53–64), Povodom Dana Sterijinog pozorja održala je 29. marta 2013. godine predavanje na temu „Parodija Jovana Sterije Popovića“.

Parodija Sremca i Vinavera[uredi | uredi izvor]

Baveći se naratološkim temama i teorijom i istorijom parodije u srpskoj književnosti (pored radova o Steriji zapaženi su njeni tekstovi o Stevanu Sremcu – „Konvencije čitanja romana Pop Ćira i pop Spira Stevana Sremca, Stanje stvari, 2, novembar 1999, preštampano u: Stanje stvari, časopis za različite vidove umetničkog izražavanja, (reizdanje brojeva 1-5), broj 12, Novi Sad, 2006; „Karlovački đak Koste Ruvarca kao prototekst za parodiju romana Pop Ćira i pop Spira Stevana Sremca“, Sveske Matice srpske, serija književnosti i jezika, broj 47. sveska 13, (2007). str. 151–157), te o Stanislavu Vinaveru („Parodija kao citatna relacija u Alajbegovoj slami Stanislava Vinavera“, Stanje stvari, broj 6, Novi Sad, (2003). str. 227–238; „O neposlušnom molekulu – Priče koje su izgubile ravnotežu“, Priča, 2011, 5, 15–16. str. 224–239; „S kraja na kraj parodije – proza Stanislava Vinavera“, Priča, 2012, 6, 19. str. 201–211), povezala je tradiciju (Mihailo Maksimović, Jovan Sterija Popović) sa parodijskim postupcima savremenih srpskih pisaca, ukazujući na razlike u tradicionalnom i modernom shvatanju ovog žanra.

Studije o piscima[uredi | uredi izvor]

Uporedo sa interesovanjem za istoriju književnosti 19. veka i teoriju književnosti, Dragana Beleslijin piše i studije posvećene piscima 20. veka: Veljku Petroviću („Žanrovsko određenje i pripovedačka tehnika u pripovetkama Veljka Petrovića“), Dometi, 2003, 112–113), Fridi Filipović („Istorija ženskosti u 19 poglavlja – Frida Filipović, Priče o ženama“, Priča, 2013, 22. str. 222–235; sa Kristinom Stevanović, „Frida Filipović – pisanje kao ne-mesto subjekta i konstituisanja otpora“, Zbornik Ženska proza XX veka i društveni kontekst, 2014, 1, u pripremi), Milici Mićić Dimovskoj („Podozrivost prema rodu – junakinje kratke proze Milice Mićić Dimovske“, Zlatna greda, 2013, 145–146, u štampi)[2], ali i o Tanji Kragujević, Vladimiru Kopiclu, Slobodanu Tišmi, Draganu Jovanoviću Danilovu, Draganu Velikiću, Jeleni Lengold, Svetislavu Basari, Franji Petrinoviću, Goranu Petroviću, Veselinu Markoviću, Vladanu Matijeviću, Vidi Basari, Vasi Pavkoviću, Mihajlu Pantiću, Enesu Haliloviću, Emsuri Hamzić i drugim proznim piscima i pesnicima.

Pitanja telesnog identiteta[uredi | uredi izvor]

Još 2009. godine, kada je prijavila doktorsku disertaciju, objavila je niz tekstova posvećenih pitanjima telesnog identiteta („Slika tela u poeziji Vladimira Kopicla“, Polja, 54, 458, juli-avgust (2009). str. 55–61; „Muško, žensko, embrion, knjiga – quattro corpi in cerka d’ autore“ – o poeziji i prozi Slobodana Tišme, Polja, 55, 464, juli-avgust (2010). str. 123–129; „Jednom, postaću plural – o poetskoj telesnosti srpskih pesnikinja i pesnika“, Polja, 481, maj-jun (2013). str. 81–83; „Erotsko u poeziji Vladimira Kopicla“, Zbornik radova sa Okruglog stola posvećenog Vladimiru Kopiclu – dobitniku Nagrade „Desanka Maksimović“, Narodna biblioteka, Beograd, u štampi; „Večno ženstvo – žena u poeziji Dragana Jovanovića Danilova", Zbornik Dragan Jovanović Danilov – edicija Dobitnici Zmajeve nagrade, Matica srpska, Novi Sad, 2014, u pripremi).

O literaturi Judite Šalgo[uredi | uredi izvor]

Pored predgovora dnevničkim beleškama Judite Šalgo („Jedno kompletno umetničko delo o smrti“, u: Radni dnevnik 1967–1996, Dnevnik – Akademska knjiga, Novi Sad, (2012). str. 5–21), objavila je i sledeće radove posvećene literaturi ove spisateljke: „Četiri fantazije na temu: priče Judite Šalgo", Priča, 8–9, oktobar (2009). str. 163–174; „Žena koja nestaje – ženska seksualnost u prozi Judite Šalgo“, Interkulturalnost, 1, mart (2011). str. 94–122; „Tipovi muškog subjekta u poeziji i prozi Judite Šalgo, Interkulturalnost, 4 oktobar, (2012). str. 144–159; „Montaža i demontaža stvarnosti u romanima Judite Šalgo", Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 2013, 3).

Rukopisi Nenada Mitrova[uredi | uredi izvor]

Posebno poglavlje u radu dr Dragane Beleslijin predstavlja rad na priređivanju rukopisne zaostavštine zaboravljenog pesnika moderniste Nenada Mitrova. Pored sabranih pesama (objavljenih nedavno u Službenom glasniku) i dnevničke građe koju prirpema za štampu, objavila je i radove o ovom nepravedno zapostavljenom pesniku iz Novog Sada, koji je bio žrtva fašističkog terora („Istorija (ne)čitanja ili neminovno: zašto?“), Nova Misao, 2012, 16. str. 54–56; „Pozno bilje Nenada Mitrova“, Kvartal, 2012, 18. str. 78–80) i priredila njegove pesme za Letopis Matice srpske, Novu misao, Kvartal i Književni magazin.

Književni rad[uredi | uredi izvor]

Objavila je oko 150 studija, eseja i kritika posvećenih književnosti 19. i 20. veka, kao i književno-teorijskim pitanjima. Sarađivala je u časopisima: Stanje stvari (19992006), Dometi (2003, 2009), Luča (2007), Sveske Matice srpske (2007, 2013), Polja (od 2007), Letopis Matice srpske (od 2008), Priča (od 2008), Koraci (od 2008), Sveske (od 2008), Povelja (od 2009), Kvartal (od 2010), Književni magazin (od 2011), Književni list (od 2011), Nova misao (od 2009), Trag (2009, 2013), Zbornik Matice srpske za književnost i jezik (od 2010), Interkulturalnost (od 2010), Zlatna greda (od 2013), Život (Sarajevo, 2008), Novi izraz (Sarajevo, 2011) i dr.

Objavljena dela[uredi | uredi izvor]

 • Sterijine parodije – iskušenja (post)modernog čitanja (Službeni glasnik, Beograd, 2009); [3]
 • Dan, kontekst, brzina vetra (Mali Nemo, Pančevo 2010); [4]
 • Pisati dalje – izabrane kritike (Dnevnik, Novi Sad 2012);
 • Telo pesme (Agora, Zrenjanin, 2013).
 • Tragom kočenja: prisvajanje, preodevanje i raslojavanje stvarnosti u poetici Judite Šalgo-Zavoda za kulturu Vojvodine, Novi Sad 2014.
 • Zbogom, pričana istino, Ogledi o strategijama srpskih pripovedača (Adresa, Novi Sad, 2015)

Priređene knjige[uredi | uredi izvor]

 • Tanja Kragujević: Ruža, odista – izabrane pesme (Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad 2010)
 • Nenad Mitrov: Pozno bilje – sabrane pesme (Službeni glasnik, Beograd, 2013)
 • Nenad Mitrov: Dnevnik - u saradnji sa Ognjenom Karanovićem (Gradska biblioteka Novi Sad, 2014)
 • Moderna ženska proza i društveni kontekst : zbornik radova : ["Milici u pohode", okrugli sto] (Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad 2015)[5]

Monografije, posebna poglavlja u naučnim knjigama[uredi | uredi izvor]

 • Kroz sopstveni prozor (pogovor, u: Gordana Đilas, Učitelj sećanja, Novi Sad, 2009). str. 69–74;
 • Sakupljajući latice ruže (pogovor, u: Tanja Kragujević, Ruža, odista, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 2010). str. 119–131;
 • Laza Kostić – biografija, u: Lazar Kostić,
 • Theses e scientiis juridicis et politics = teze iz pravnih i političkih nauka, prevod sa latinskog jezika i komentari Srđan Šarkić, priredio Dušan Nikolić, Matica srpska, Novi Sad, 2011). str. 109–122;
 • Lirika, epika, Vavilon (pogovor, u: Zoran Đerić, Blato, KCNS, 2011). str. 80–90;
 • Jedno kompletno umetničko delo o smrti (predgovor, u: Judita Šalgo, Radni dnevnik 1967–1996, Dnevnik – Akademska knjiga, Novi Sad, 2012). str. 5–26;
 • Žena peva posle rata (predgovor, u: Emsura Hamzić, Zlatna grana, Orfeus, Novi Sad, 2012), str. III–XXIV; Sećanje, u drugom (predgovor, u: Gordana Đilas, Druge stvari, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, (2012). str. 5–12;
 • Na celuloidnoj traci (pogovor, u: Petar Žebeljan, Pozni glasovi, Prosveta, Beograd, 2013). str. 152–155.

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Srpsko književno društvo/Dragana Beleslijin
 2. ^ DKV/Dragana Beleslijin -Podozriva prema rodu - junakinje kratke proze Milice Mićić Dimovske
 3. ^ Klub Glasnik/Sterijine parodije
 4. ^ Delfi knjižare/Dan, kontekst, brzina vetra
 5. ^ Moderna ženska proza i društveni kontekst : zbornik radova : ["Milici u pohode", okrugli sto] / priredila Dragana V. Todoreskov. - Novi Sad : Zavod za kulturu Vojvodine, 2015 (Beograd : Službeni glasnik). - 133 str. ; 23 cm. - (Edicija Zbornici / Zavod za kulturu Vojvodine ; 2). - Okrugli sto je održan u oktobru 2014. u Novom Sadu, u okviru 38. književnih susreta "Milici u pohode"COBISS.SR 300652807

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]

 • Srbobran/Nagrada "Lenkin prsten"
 • Goran Maksimović, „Sterija u parodijskom ključu“, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 2010, 58, 2. str. 432–434;
 • Maja Rogač, „Citatnost i 'stvaralački plagijat' ili iskušenje parodije“, Letopis Matice srpske, 2011, 187, 487, 1–2. str. 256–258;
 • Radmila Gikić Petrović, „Ono što kritičarka zapaža“, Gradina, 52–53–54. str. 226–229;