Електрична кола

Из Википедије, слободне енциклопедије
Једноставно електрично коло направљено од напонског извора и отпорника.

Електричне мреже представљају елементе повезивања између електричних компоненти као што су отпорник, кондензатор, извор напајања, прекидач итд.

Електрично коло је мрежа која има затворен електрични круг, дозвољавајући повратну путању струји. Мрежа је спој две или више уређаја и не мора увек да буде коло .

Електричне мреже које се састоје само из извора напајања (напонског или струјног), линеарних електронских елемената (отпорник, кондензатор и индукт), линеарног преносног система, могу се анализирати помоћу алгебре и разних метода трансформације, да би се прорачунале једносмерне струје, наизменичне струје и одговарајући напони.

Мрежа која садржи активне (електронске компоненте) такође је позната као електрично коло. Такве мреже су углавном нелинеарне те је прорачун напона и струја у њеним деловима доста тежи задатак.

Методи пројектовања[уреди]

Да би пројектовали електрично коло, било аналогно или дигитално, инжењери морају бити способни да прорачунају вредности струја и напона у деловима кола. Линеарна кола се могу прорачунати употребом комплексног рачуна. Остала кола се софтверски прорачунавају.

Постоје специјализовани програми за прорачун кола као што су http://en.wikipedia.org/wiki/VHDL или http://en.wikipedia.org/wiki/HSPICE.

Електрични закони[уреди]

Постоји неколико електричних закона за решавање електричних кола :

  • Кирхофови закони за електрично коло:Сума свих струја које улазе у један чвор, мора бити једнака суми струја које излазе из чвора.
  • Кирхофови закони за електрично коло: Укупан збир свих електричних потенцијала по затвореној електричној контури мора бити једнак нули.
  • Омов закон: каже да, уколико се на отпорнику отпорности један ом појави пад напона од један волт, јачина струје је један ампер.
  • Нортонова теорема: У колима се напонски и струјни извори замењују идеалним струјним извором напајања и отпорником у паралели.
  • Тевененова теорема: У колима се напонски и струјни извори замењују идеалним напонским извором напајања и отпорником везаним на ред.

Други, доста тежи закони се користе за решавање електричних кола која у себи садрже не линеарне елементе.

Види још[уреди]

Спољашње везе[уреди]