Електрични капацитет

Из Википедије, слободне енциклопедије

Електрични капацитет или електрична капацитивност је физичка величина која се уводи за описивање својства кондензатора, и притом се дефинише као однос наелектрисања и напона на кондензатору.

C=\frac{q}{U}.

Однос количине електрицитета и напона на крајевима кондензатора за неки конденазатор је константан. Мерна јединица за електрични капацитет је фарад (F). У питању је велика јединица, па се углавном употребљава са одговарајућим префиксима. У некада коришћеном систему јединица било је заступљено изражавање ове величине у центиметрима (cm).


Капацитативни отпор[уреди]

У колима једносмерне струје иста кроз кондензатор протиче у само кратком временском интервалу док се кондензатор не напуни, док у колима наизменичне струје то није случај, а кондензатор који се наизменично пуни и празни преузима улогу својеврсног отпорника, при чему се тај отпор назива капацитативним и обележава са XC

X_C=  \frac{1}{\omega \cdot C}= \frac{1}{2\pi \nu \cdot C}

Притом је \nu фреквенција наизменичне струје.

Електрични капацитет појединих кондензатора[уреди]

Постоји више врста кондензатора и стога се капацитет истих рачуна уз помоћ различитих формула. У табели је приказан изглед појединих кондензатора и у зависности од њега начин на који се рачуна његов капацитет.

врста капацитет
плочаст кондензатор C = \varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r} \cdot \frac{A}{d}
цилиндричан кондензатор C=2\pi \varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r} \, \frac{l}{\ln\!\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}
сферични кондензатор C=4 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)^{-1}
сфера C = 4 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} R_1
паралелни цилиндри C = \pi \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \, \frac{l}{\rm arcosh\left(\frac {d}{2R}\right)}

Резултујући капацитет[уреди]

Уколико у колу једносмерне струје бива везано два или више кондензатора онда се резултујући (еквивалентни) капацитет рачуна на следећи начин:

  • Ако су кондензатори редно везани:
Збир реципрочних вредности капацитета појединих кондензатора једнак је реципрочној вредности резултујућег (еквивалентног) капацитета.
редна веза кондензатора
 \frac{1}{C_{e}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}
  • Ако су везани паралелно:
Збир капацитета појединих капацитета кондензатора даје резултујући капацитет.
паралелна веза кондензатора
 C_{e} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n

У случају сложенијих кола потребно је комбиновати дате обрасце.

Види још[уреди]