Речна долина

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
Речна долина Теста у Сикиму

Речна долина је уже или шире удубљење у рељефу са обе стране речног корита, односно, релативно уски и издужени равничарски појас уз реку који се карактерише општим падом према ушћу реке. Долине реке се спајају, никада не пресецају и сливају у једну долину. Својим ерозивним деловањем реке константно продубљују речно корито и проширују речну долину.

Састоји се од дна у коме је усечено речно корито, долинских страна и речног корита.

Формирање речних долина[уреди]

Формирање речних долина је резултат различитих процеса који су, у току њихове историје, утицаји на њихово формирање. То пре свега може бити проточна вода, као и геолошки фактори:

Одлике[уреди]

Реке у равницама имају плитке и широке речне долине, док реке у планинама имају дубоку и уску речну долину. Уске долине стрмих страна су клисуре, а долине са готово вертикалним странама су кањонске долине.

Подела[уреди]

У зависности од тога како су формиране[уреди]

  • ерозионе — резултат активности проточних вода,
  • тектонске — резултат дејства тектонских процеса,
  • вулканске — формиране под утицајем вулканских процеса и
  • ледничке — формиране као последица кретања ледника.
Речна долина Арбиње

По геолошкој старости[уреди]

  • младе долине и
  • старе долине.

По израженом удубљењу[уреди]

  • теснаци или пукотине,
  • кањони, речне долине скоро вертикалних страна,
  • клисуре, уске долине стрмих страна.
  • нормалне долине.

Младе долине[уреди]

Младе долине су долине слабо разрађене проточном водом. Имају попречне профиле са вертикалним странама и уским дном. У хоризонталном плану ове долине се представљају изломљеном степенастом линијом. Својствене су планинским регионима. Њихово дно и обале се састоје од чврстих стена због чега се првобитни облик задржава веома дуго. Дубоке су и уске, карактеришу се стрмим падинама, које се називају клисуре.

Старе долине[уреди]

Старе долине се налазе у ерозионим наслагама и у хоризонталној пројекцији су представљене правилним елипсоидним линијама. Подужни профил им равномерно пада ка мору. Имају благе обале и широко дно које је напуњено речним наносом.

Између ова два типа долина, постоји мноштво међуформи које су, у већој или мањој мери, сличне горе наведеним облицима.

Литература[уреди]