Шаховске фигуре

Из Википедије, слободне енциклопедије
Слева: бели краљ, црни топ и краљица, бели пешак, црни скакач, и бели ловац.

У шаху, један играч игра белим, а други црним фигурама, наизменично померајући своје фигуре, при чему бели има предност првог потеза.

На почетку партије један играч има 16 светло обојених фигура („беле“ фигуре), а други има 16 тамно обојених фигура („црне“ фигуре). Те фигуре су следеће:

 • један бели краљ, обично означен симболом
 • једна бела дама, обично означена симболом
 • два бела топа, обично означена симболом
 • два бела ловца, обично означена симболом
 • два бела скакача, обично означена симболом
 • осам белих пешака, обично означени симболом
 • један црни краљ, обично означен симболом
 • једна црна дама, обично означена симболом
 • два црна топа, обично означена симболом
 • два црна ловца, обично означена симболом
 • два црна скакача, обично означена симболом
 • осам црних пешака, обично означени симболом .
Шаховске
фигуре
Chess klt45.svg Краљ
Chess qlt45.svg Краљица
Chess rlt45.svg Топ
Chess blt45.svg Ловац
Chess nlt45.svg Скакач
Chess plt45.svg Пешак


Кретање фигура[уреди]

Није дозвољено повући фигуру на поље које заузима фигура исте боје. Ако се фигура повуче на поље које заузима противничка фигура, иста се узима и уклања са табле као део истог потеза. За фигуру се каже да напада противничку фигуру, ако може постићи освајање тог поља. Сматра се да фигура напада поље чак и ако је таква фигура спречена да се покрене на то поље због тога што би то оставило или поставило краља исте боје под нападом.

Кретање ловца, топа и даме[уреди]

За више информација погледајте: Ловац (шах), Топ (шах) и Дама (шах)

Када се изводи потез ловцем, топом или дамом, те фигуре на свом путу не могу да пређу преко преко поља на којем се налази нека друга фигура.

Ловац се може кретати до било ког поља дуж дијагонале на којем се то поље налази.

Топ се може кретати на свим пољима дуж линије или реда на коме стоји.

Дама може да се помера по свим пољима дуж линије, реда или дијагонале на којој стоји.

Кретање ловца
Chess zhor 22 cyr.png
Chess zver 22.png a8 xx b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 22.png
a7 b7 xx c7 d7 e7 f7 g7 h7 xx
a6 b6 c6 xx d6 e6 f6 g6 xx h6
a5 b5 c5 d5 xx e5 f5 xx g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 bd f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 xx e3 f3 xx g3 h3
a2 b2 c2 xx d2 e2 f2 g2 xx h2
a1 b1 xx c1 d1 e1 f1 g1 h1 xx
Chess zhor 22 cyr.png
Кретање топа
Chess zhor 22 cyr.png
Chess zver 22.png a8 b8 c8 d8 xx e8 f8 g8 h8 Chess zver 22.png
a7 b7 c7 d7 xx e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 xx e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 xx e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 xx e4 f4 g4 h4
a3 xx b3 xx c3 xx d3 rd e3 xx f3 xx g3 xx h3 xx
a2 b2 c2 d2 xx e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 xx e1 f1 g1 h1
Chess zhor 22 cyr.png
Кретање даме
Chess zhor 22 cyr.png
Chess zver 22.png a8 xx b8 c8 d8 e8 xx f8 g8 h8 Chess zver 22.png
a7 b7 xx c7 d7 e7 xx f7 g7 h7 xx
a6 b6 c6 xx d6 e6 xx f6 g6 xx h6
a5 b5 c5 d5 xx e5 xx f5 xx g5 h5
a4 xx b4 xx c4 xx d4 xx e4 qd f4 xx g4 xx h4 xx
a3 b3 c3 d3 xx e3 xx f3 xx g3 h3
a2 b2 c2 xx d2 e2 xx f2 g2 xx h2
a1 b1 xx c1 d1 e1 xx f1 g1 h1 xx
Chess zhor 22 cyr.png


Кретање скакача[уреди]

Кретање скакача (1)
Chess zhor 22 cyr.png
Chess zver 22.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 22.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 xx c5 d5 xx e5 f5 g5 h5
a4 xx b4 c4 d4 e4 xx f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 g3 h3
a2 xx b2 c2 d2 e2 xx f2 g2 h2
a1 b1 xx c1 d1 xx e1 f1 g1 h1
Chess zhor 22 cyr.png
Кретање скакача (2)
Chess zhor 22 cyr.png
Chess zver 22.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 bd g8 nd h8 rd Chess zver 22.png
a7 b7 c7 d7 e7 xx f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 xx g6 h6 xx
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 22 cyr.png
За више информација погледајте: Скакач (шах)

Скакач може да се помера на једно од поља које је најближе пољу на коме се налази, а које није у истом реду, линији и дијагонали.

За скакача не постоји препрека да прескочи преко било ког заузетог поља у току извршења потеза.

Кретање пешака[уреди]

За више информација погледајте: Пешак (шах), Ан пасан и Промоција пешака

Пешак може да се помера напред на слободно поље непосредно испред себе у истој линији. При свом првом потезу у току партије пешак може да се помера и за два поља унапред у истој линији под условом да су оба поља слободна.

Пешак може да се помера на поље које заузмима противничка фигура која је дијагонално испред њега у првој суседној линији, узимајући ту фигуру.

Пешак који напада поље које је прешао противнички пешак напредујући два поља у једном потезу са свог полазног поља, може узети тог противничког пешака као да је померен само једно поље унапред. Ово узимање може бити учињено само у потезу који следи и зове се „ан пасан“.

Када пешак дође до реда најудаљенијег од његове полазне позиције, он мора бити у оквиру истог потеза замењен за даму, топа, ловца или скакача исте боје. Избор није ограничен само на фигуре које су раније однете са табле. Ова замена пешака за другу фигуру назива се „промоција“ и дејство нове фигуре започиње одмах.

Кретање пешака (1)
Chess zhor 22 cyr.png
Chess zver 22.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 22.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 pd h5
a4 b4 c4 xx d4 e4 f4 g4 xx h4
a3 b3 c3 xx d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 pl d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 22 cyr.png
У примеру на слици, ако је црни управо померио свог пешака са поља е7 на поље е5, бели га може узети својом пешаком са поља д5 и на тај начин доспети на поље е6.
Кретање пешака (2)
Chess zhor 22 cyr.png
Chess zver 22.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 22.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 xx c3 d3 xx e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 pl d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 22 cyr.png
У примеру на слици, ако је црни имао било коју фигуру (наравно, осим краља) на пољу б3 или д3, бели је може узети пешаком са ц2 и тиме бели пешак доспева на поље са ког је узео фигуру (у овом случају, на поље б3 или поље д3).
Кретање пешака (3)
Chess zhor 22 cyr.png
Chess zver 22.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 22.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 xx f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 pl e5 pd f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 22 cyr.png
Ан пасан“. Уколико је црни у свом претходном потезу померио свог пешака са поља е7 на поље е5, бели га може узети својим пешаком који се налази на пољу д5. При таквом узимању, бели пешак ће доспети на поље е6.


Кретање краља[уреди]

За више информација погледајте: Краљ (шах)

Краљ може да се креће на два различита начина.

Кретање краља
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Краљ може да се помера на било које суседно поље које није нападнуто од стране једне или виш епротивничких фигура. За противничке фигуре сматра се да нападају поље чак ако и саме не могу да се померају.

Рокада[уреди]

За више информација погледајте: Рокада

Други начин кретања краља је рокада, а тај потез је померање краља и било којег топа исте боје у истом реду са краљем, који се рачуна као један једини потез (краљем) и изводи се на следећи начин: краљ се премешта са свог почетног поља два поља према топу, а тада се тај топ премешта на поље које је краљ управо прешао.

Пример за малу рокаду (1)
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Почетна позиција краља и топа пред малу рокаду белог.
Пример за малу рокаду (2)
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Позиција краља и топа након извршене мале рокаде белог.
Пример за велику рокаду (1)
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Почетна позиција краља и топа пред велику рокаду белог.
Пример за велику рокаду (2)
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Позиција краља и топа након извршене велике рокаде белог.

Право на рокаду је изгубљено:

 1. ако је краљ већ померан
 2. са топом који је већ померан.

Рокада је привремено спречена:

 1. ако је поље на коме краљ стоји, или поље које треба да пређе, или поље на које краљ треба да стане нападнуто од једне или више противничких фигура
 2. ако између краља и топа, са којим би рокада била извршена, стоји нека друга фигура.

Краљ „у шаху“[уреди]

За краља се каже да је „у шаху“ ако је нападнут са једном или више противничких фигура, чак и онда када се те фигуре и саме не могу померати на то поље због тога што би то оставило или поставило краља исте боје под шахом. Ниједна фигура не може бити померена ако се тим краљ исте боје излаже шаху или доводи тог краља у шах.

Начин померања фигура[уреди]

Жадуб[уреди]

За више информација погледајте: Жадуб

Сваки потез мора се одиграти само једном руком. Под условом да претходно изрази намеру (нпр. говорећи „жадуб“ или „поправљам“, „намештам“), играч на потезу може поправити положај једне или више фигура на њиховим пољима.

Намерно дотакнута фигура[уреди]

За више информација погледајте: Такнуто-макнуто
 1. Изузев тог случаја, ако играч који је на потезу намерно дотакне на табли (правило поп. такнуто-макнуто):
  • једну или више својих фигура, мора померити прву дотакнуту фигуру која се може померити, или
  • једну или више противничких фигура, он мора узети прву дотакнуту фигуру која се може узети, или
  • по једну фигуру сваке боје, мора узети противничку фигуру својом фигуром, или, ако је то немогуће, померити или узети прву такнуту фигуру која може бити померена или узета. Ако је нејасно да ли је играч дотакао своју или противникову фигуру, сматраће се да је играч дотакао своју фигуру пре противничке.
 2. Ако играч намерно дотакне свог краља и топа, он мора рокирати на ту страну ако је то могуће. Ако играч намерно дотакне свог топа, па тек потом свог краља, он не може извршити рокаду на ту страну, а случај ће се регулисати по горепоменутом правилу такнуто-макнуто (мора играти топом ако је то могуће). А ако играч у намери да рокира, дотакне краља или пак краља и топа истовремено, али рокада на ту страну није могућа, играч мора вући својим краљем други исправан потез (који може укључивати и рокаду на другу страну). Ако се краљем не може одиграти легалан потез, играч може повући било који други исправан потез. Ако играч промовише пешака, избор промовисане фигуре је коначан када се фигуром дотакне поље промоције.

Играч губи право на рекламацију противниковог прекршаја у вези са 1) и 2) након што намерно дотакне своју фигуру.

Завршетак потеза[уреди]

За више информација погледајте: Потез (шах)

Када се, као могућ потез или део могућег потеза, фигура испусти на поље, она не може бити повучена на друго поље. Сматра се да је потез завршен:

 • у случају узимања, када је узета фигура скинута са табле и када је играч, постављајући властиту фигуру на то ново поље, испустио узету фигуру из руке;
 • у случају рокаде, када играч из своје руке испусти топа на поље које је претходно пређено краљем. Када је играч испустио краља из руке, потез још није завршен, али играч више нема право повући неки други потез, осим рокаде на ту страну (ако је то могуће);
 • у случају промоције пешака, када је пешак уклоњен са шаховске табле и када играч испусти нову фигуру из руке након њеног постављања на поље промоције. Ако је играч испустио из руке пешака који је стигао на поље промоције, потез још није завршен, али играч више нема право играти пешаком на друго поље.

Гарнитуре фигура[уреди]

Релативна вредност фигура[уреди]

Називи фигура[уреди]

Језик Краљ Дама Топ Ловац Скакач Пешак Шах (игра) Шах (краљ у шаху) Мат
фигурине ♔ ♚ ♕ ♛ ♖ ♜ ♗ ♝ ♘ ♞ ♙ ♟ ... + #
Арапски م ف ر فل حص شطرنج
Велшки T teyrn/brenin B brenhines C castell E esgob M marchog (G) gwerinwr Gwyddbwyll Siach Siachmat
Грчки Ρ βασιλιάς Β βασίλισσα Π πύργος Α αξιωματικός Ι ίππος (Σ) πιόνι Σκάκι Σαχ Mάτ
Дански K konge D dronning T tårn L løber S springer (B) bonde Skak Skak Skakmat
Енглески K king Q queen R rook B bishop N/Kt knight (P) pawn Chess Check Checkmate
Есперанто R reĝo D damo T turo K kuriero Ĉ ĉevalo (P) peono Ŝako Ŝak Ŝakmato
Естонски K kuningas L lipp V vanker O oda R ratsu (E) ettur Male Tuli Matt
Индонежански R raja M menteri B benteng G gajah K kuda (P) pion Catur Skak Skak mati
Ирски R B banríon C caiseal E easpag D ridire (F) fichillín/ ceithearnach Ficheall Sáinn Marbhsháinn
Италијански R re D donna T torre A alfiere C cavallo (P) pedone Scacchi Scacco Scacco matto
Исландски K kóngur D drottning H hrókur B biskup R riddari (P) peð Skák Skák Skák og mát
Јапански キング クイーン ルーク ビショップ ナイト ポーン チェス 王手
Каталонски R rei D dama/reina T torre A alfil C cavall (P) peó Escacs Escac/ Xec Escac i mat
Кинески K Q R B N 國際象棋 將軍 將死
Корејски K Q R B 비숍 N 나이트 (P) 체스
Латински K rex Q regina R turris B episcopus N eques (P) pedes Scacci Scaccus Mattus
Летонски K karalis D dāma T tornis L laidnis Z zirgs (B) bandinieks Šahs Šahs Šahs un mats
Литвански K karalius V valdovė B bokštas R rikis Ž žirgas (P) pėstininkas Šachmatai Šach Matas
Луксембуршки K kinnek D damm T tuerm L leefer P päerd (B) bauer Schach Schach Schachmatt
Мађарски K király V vezér B bástya F futó H huszár (P) gyalog/ paraszt Sakk Sakk Matt
Немачки K König D Dame T Turm L Läufer S Springer (B) Bauer Schach Schach Schachmatt
Норвешки K konge D dronning T tårn L løper S springer (B) bonde Sjakk Sjakk Sjakkmatt
Персијски ش شاه و وزیر ق/ر قلعه/رخ ف فیل ا اسب س سرباز شطرنج کیش کیش‌مات
Пољски K król H hetman W wieża G goniec S skoczek (P) pion Szachy Szach Mat
Португалски R rei D dama/rainha T torre B bispo C cavalo (P) peão Xadrez Xeque Xeque-mate
Румунски R rege D regină T turn N nebun C cal (P) pion Şah Şah Mat
Руски Кр король Ф ферзь Л ладья С слон К конь (П) пешка Шахматы Шах Мат
Сицилијански R re D riggina T turru A alferu S scecchu (P) pidinu Scacchi
Словачки K kráľ D dáma V veža S strelec J jazdec (P) pešiak Šach Šach
Словеначки K kralj D dama T trdnjava L lovec S skakač (P) kmet Šah Šah Mat/Šahmat
Српски К краљ Д дама Т топ Л ловац С скакач (П) пешак Шах Шах Мат
Телугу రాజు మంత్రి ఏనుగు శకటు గుర్రం బంటు చదరంగం దాడి కట్టు
Турски Ş/K şah/kral V vezir K kale F fil A at (P) asker/piyon Satranç Şah Mat
Украјински король D королева T тура C слон K кінь (П) пішак Шахи Шах Мат
Фински K kuningas D daami/ kuningatar T torni L lähetti R ratsu (S) sotilas Shakki Shakki Matti/ Shakkimatti
Француски R roi D dame T tour F fou C cavalier (P) pion Jeu d'échecs Échec Échec et mat
Хебрејски מלך מלכה צריח רץ פרש רגלי שחמט שח מט
Хинду R raja V vajeer H hathi O oont G ghoda (P) pyada en:Shatranj Shah Maat
Холандски K koning D dame T toren L loper P paard (P) pion Schaken Schaak Mat
Чешки K král D dáma V věž S střelec J jezdec (P) pěšec Šachy Šach Mat
Шведски K kung D dam T torn L löpare S springare (B) bonde Schack Schack Schack matt
Шпански R rey D dama/reina T torre A alfil C caballo (P) peón Ajedrez Jaque Jaque mate


Извори[уреди]

Види још[уреди]

Спољашње везе[уреди]