Omladina JAZAS-a

Из Википедије, слободне енциклопедије
Omladina JAZAS
Logo-omladina-jazasa.jpg
Logo Omladine JAZAS-a
Skraćenica JAZAS
Moto da voli i štiti
Osnivanje 1994
Tip NVO
Namena Podrška osobama sa HIV-om i prevencija širenja infekcije.
Područje delovanja  Србија
Veb-sajt http://www.jazas.rs/

Omladina JAZAS-a je neprofitna, humanitarna organizacija, posvećena pružanju podrške osobama koje žive sa HIV-om i prevenciji širenja infekcije u Srbiji. Osnovana je 1994. godine i od tada kontinuirano sprovodi projekte vršnjačke edukacije, psiho-socijalne pomoći, zaštite ljudskih prava, promocije voluntarizma, distribucije kondoma itd. Sam naziv „JAZAS“ je skraćenica od „Jugoslovenska asocijacija za borbu protiv side“.[1]

Osim brige za ljude koji žive sa HIV-om, Omladina JAZAS-a naročitu pažnju posvećuje društvenim grupama koje su najviše izložene HIV infekciji: osobama različitih seksualnih orijentacija, seksualnim radnicima, korisnicima droga, mladim pripadnicima romske populacije, „deci ulice“. Uz edukaciju davalaca medicinskih usluga, policije, javnih tužilaca, sudija i narodnih poslanika, Omladina JAZAS-a predano radi i na obezbeđivanju političke podrške u procesu izmene zakona koji obezbeđuju zaštitu ljudskih i drugih zagarantovanih prava svim građanima Srbije.

Jedanaest nezavisnih nevladinih organizacija u Srbiji deluju pod nazivom Omladina JAZAS-a sa identičnim vizuelnim identitetom i jedinstvenim ciljem i vrednostima zajedno sprovode svoje aktivnosti na osnovu Memoranduma o saradnji u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Požarevac, Pančevo, Valjevo, Kragujevac, Niš, Užice, Kosovska Mitrovica, Zaječar i Žitište.[2]

Aktivnosti organizacije[уреди]

Program omladinske edukacije[уреди]

Organizacija ima 16 godina iskustva u programu obuke mladih ljudi da postanu edukatori, prvo svojih vršnjaka, a potom i sami treneri u vezi sa HIV/AIDS-om, kroz koji je dosad prošlo 230 000 ljudi u Srbiji. Omladinska edukacija je proces kroz koji mladi ljudi, ljudi istih profesija, religija, kultura ili nekih drugih parametara koji su im zajednički, usvajaju znanja o određenoj temi kroz predavanja stručnjaka i aktivnom učestovanju mladih ljudi u njima. Pritom, oni stiču veštine daljeg prenošenja usvojenog znanja svojim vršnjacima (bilo po godinama, profesiji ili nečemu drugom) kroz radioničarski rad, diskusije, škole za edukatore i obuke za trenere, a sve u saradnji sa zdravstvenim radnicima, a sprovođenju programa doprinosi veliki broj obučenih volontera. Omladina JAZAS-a se od svog osnivanja opredelila za ovakav način edukacije jer se smatra da mladi ljudi, kada su u pitanju neke osetljive teme koje ih se tiču, kao što su HIV/sida, polno prenosive infekcije i bolesti zavisnosti, informacije najbolje usvajaju od svojih vršnjaka koji su naučili da im na jednostavan i generacijski prihvatljiv način prenesu stečeno znanje i time ih oslobode strahova i tabua, što omogućava slobodno postavljanje pitanja i opuštenije učestvovanje u razgovoru. Osnovni cilj programa vršnjačkog obrazovanja o HIV/AIDS-u i bolestima zavisnosti jeste da se mladim ljudima skrene pažnja na rizike nesavesnog ponašanja i na važnost izgradnje zdravih stilova života, kao i da stečena znanja dalje primene i shvate da sami snose odgovornost za svoje zdravlje. 2000. godine je kreiran i Priručnik za HIV/AIDS i Priručnik zaraznih bolesti za mlade edukatore koji sadrže sve informacije relevantne za njihov rad, a 2003. pokrenut projekat Pravo da znam koji je sprovodila Omladina JAZAS-a u saradnji sa UNICEF-om i još 5 nevladinih organizacija: CEDEUM (Centar za edukaciju u drami i umetnosti), CRPHO (Centar za promociju humanih odnosa), SPY (Safe puls of youth), Prijatelji dece Srbije i Romski edukativni centar.

SOS i usluge informisanja[уреди]

Ovaj segment uključuje omladinske edukatore, kao i psiho-socijalnu podršku licima koja žive sa HIV-om. Operateri u ovoj oblasti su obučeni za rad kroz obuke sa za to pripremljenim trenerima, socijalnim radnicima i psiholozima.

Program društvenog marketinga[уреди]

Izrada i distribucija reklamnog materijala na srpskom i jeziku nacionalnih manjina je sastavni deo rada organizacije, kao i besplatna podela više od 300 000 kondoma godišnje, opšte podizanje svesti kroz medijske kampanje i aktivnosti na terenu koje, između ostalog, obuhvataju i pripremu za kampanju povodom Svetskog dana borbe protiv side tokom novembra i decembra kroz ulične manifestacije, humanitarne koncerte, modne revije, projekcije filmova, pozorišne predstave, izlozbe i druge aktivnosti.

Pomoć HIV pozitivnim osobama i pripadnicima ranjivih populacija[уреди]

Projekat „Unapređenje pravnog položaja ljudi koji žive sa HIV-om“ dao je doprinos jačanju uloge PLHIV, unapređenju njihovog društvenog položaja, organizovanju lokalnih grupa za samopomoć i koordinaciji njihovih aktivnosti, njihovoj integraciji u Nacionalnu asocijaciju PLHIV i promovisanju borbe protiv diskriminacije stvaranjem održivih mehanizama koji će uspešno štititi njihova ljudska prava i omogućiti im potpun pristup javnim servisima i neophodnoj terapiji. Učestvovanje i lobiranje PLHIV za povećanje korpusa prava, osnivanje Nacionalne AIDS ekspertske grupe sa zadatkom fokusiranja na odnosnoj legislativi i prve neformalne Parlamentarne grupe za HIV/AIDS u Narodnoj skupštini Republike Srbije doprineli su da PLHIV slobodno i otvoreno govore o svom statusu, time doprinoseći poboljšanju njihovog statusa i boljem pristupu prevenciji i lečenju. Naredne planirane aktivnosti su podrška Uniji PLHIV olakšavajući im povezivanje sa srodnim evropskim mrežama, lobiranje za trajnu parlamentarnu grupu i nastavak rada ekspertske grupe na gorućim pitanjima poput manjka kontinuirane kontrole i terapije za PLHIV u zatvorima, nedostatak CD4 i PCR testova ili promena zakona koji kriminalizuje prenošenja HIV-a. Projekat, koji je finansiran od strane Evropske komisije i primenjen u saradnji sa Humanitarnim institutom za saradnju sa zemljama u razvoju – HIVOS [3] iz Holandije, implementiran je od 2008. do aprila 2011. godine.

Finansiranje Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije[уреди]

Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), predstavlja jedinstveno globalno partnerstvo javnog i privatnog sektora posvećeno prikupljanju i raspodeli dodatnih sredstava u cilju prevencije i tretmana HIV/side, tuberkuloze i malarije. Partnerstvo između Vlada, civilnog društva, privatnog sektora i pogođenih zajednica predstavlja novi pristup finansiranju planetarnog zdravlja. Globalni fond tesno sarađuje sa drugim bilateralnim i multilateralnim organizacijama da još više pojača međunarodne napore da se izborimo sa ove tri epidemije.

Tim za implementaciju projekta „Jačanje HIV prevencije i briga o grupama najugroženijim HIV-om” u okviru runde 8 Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije oformljen je 2009. godine. Ovaj program ima zadatak da razvije i osnaži nacionalni odgovor na epidemiju HIV-a u Srbiji ostvarujući sledeće ciljeve:

  • Obezbeđivanje odgovarajućeg pristupa sveobuhvatnoj prevenciji, lečenju, brizi i podršci grupama ugroženim HIV-om
  • Unapređenje kvaliteta brige i podrške osobama koje žive sa HIV-om
  • Stvaranje društvenog okruženja koje će podržavati osobe koje žive sa HIV-om
  • Jačanje sistema praćenja HIV epidemije među društvenim grupama u najvećem riziku

U okviru runde 8 Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije odobrio je Srbiji sredstva za sprovođenje nacionalnog programa „Jačanje HIV prevencije i briga o grupama najugroženijim HIV-om” u iznosu od maksimum 12.406.231 evra. Globalni Fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malariје odobrio је u oktobru 2006. godine petogodišnji prојеkat u iznosu od maksimum 9 miliona evra za borbu protiv HIV/side u Srbiјi. Prојеkat trаје od 2007. godine do 2012. godine. Aprila 2003. godine Globalni fond je Srbiji u okviru runde 1 odobrio ukupno 3.575.210 dolara za implementaciju aktivnosti iz projekta pod nazivom “Kontrola HIV/AIDS-a u Srbiji: Izrada sveobuhvatne državne strategije i vanrednog akcionog plana”.

Aktivnosti povodom Svetskog dana borbe protiv side[уреди]

Prijem kod Predsednice Narodne skupštine[уреди]

Povodom Svetskog dana borbe protiv side, 1. decembra 2009, prvi put u istoriji od početka epidemije HIV-a u Srbiji, grupe za samopomoć su, na inicijativu Omladine JAZAS-a, pri njihovom obeležavanju 15 godina rada, primljene kod Predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, Slavice Đukic-Dejanović,[4] sa namerom da predstave probleme sa kojima se suočavaju ljudi koji žive sa HIV-om u Srbiji, kao i da zajednički razmotre mogućnosti podrške Narodne skupštine Republike Srbije u kontekstu kreiranja pravnog okvira za poboljšanje položaja i tretmana ljudi koji žive sa HIV-om.[5]

Manifestacije povodom Svetskog dana borbe protiv side[уреди]

Omladina JAZAS-a organizuje raznovrsne aktivnosti povodom 1. decembra, usmerene na borbu protiv HIV/side i doprinos smanjenja stepena stigmatizacije i diskriminacije koji su dokazano prisutni u društvenom životu u Srbiji. One obuhvataju seminare, stručne skupove, obraćanja Ministra zdravlja, predstavnika Instituta za javno zdravlje, pripadnika PLHIV populacije, predavanja na temu problematike HIV-a, humanitarne koncerte, kao i tradicionalne ulične manifestacije uz podršku mnogobrojnih nevladinih organizacija i državnih institucija koje se bave problemom HIV-a/side, pri kojima se na štandovima u Beogradu dele brošure i zdravstveno-vaspitni materijal, posetioci informišu o HIV-u/sidi i drugim polno prenosivim infekcijama, kao i najnovijim epidemiološkim podacima.

Reference[уреди]

  1. „Jazas deli kondome na Beogradskom festivalu piva”. Studio B. Приступљено 20. 5. 2011.  (српски)
  2. „Omladina JAZAS-a Srbije”. Omladina JAZAS-a. Приступљено 23. 5. 2011.  (српски)
  3. „HIVOS, zvanična prezentacija”. 
  4. „Svetski dan borbe protiv side”. РТС. Приступљено 20. 5. 2011.  (српски)
  5. „Prijem kod Predsednice Narodne Skupštine Republike Srbije”.  (српски)

Spoljašnje veze[уреди]