Електромоторна сила

Из Википедије, слободне енциклопедије

Електромоторна сила је у електротехници величина којом се изражава рад потребан за раздвајање носилаца наелектрисања у неком извору електричне струје, при чему сила која делује на наелектрисања на крајевима извора није директна последица поља.

Практично говорећи - под појмом ЕМС (Електромоторна сила) подразумева се напон на крајевима извора када нема струје. Чим се коло затвори и потече струја тада се на крајевима извора појављује напон који је мањи од ЕМС овог извора. Ово је последица унутрашње отпорности самог извора на којој ће се и појавити поменути пад напона.

Ознака за електромоторну силу је \mathcal{E} (епсилон).