Ратарство

С Википедије, слободне енциклопедије
Култивација након ране кише
Алати за основну и допунску обраду земље у Пољопривредном музеју у Кулпину - плугови и дрљача

Ратарство је грана земљорадње која се бави узгојем и производњом биљака на ораницама. Најразвијеније је у умереним ширинама и у аграрним областима.

Може се поделити на:

Обрада земљшита је сваки механички захват у подсфери разним оруђима, а изводи се: ручно, запрежно и машински. Обрада земљишта има следеће циљеве и задатке:

 • стварање антропогеног (културног слоја) земљишта
 • стварање повољних водо-ваздушних односа
 • уништавање биљног покривача
 • уношење ђубрива у земљиште
 • кориговање климе (акумулација, конзервација, одводњавање воде)
 • поправљање физичког, хемијског и биолошког комплекса земљишта
 • уништавање земљишних штеточина и семена корова.

Обрада земљишта се може поделити на:

 • Основна обрада (орање, риголовање, дубинско рахљање, специјални начини)
 • Допунска обрада (бранање, дрљање, култивирање, ваљање, фрезовање).

Основна обрада земљишта[уреди | уреди извор]

Задатак основне обраде је да захвати масу земљишта до одређене дубине у којој ће се формирати главна маса кореновог система гајене биљке и део који ће примити семе и осигурати активирање биолошких процеса (клијање и ницање). У основну обраду земљишта убрајамо: орање, риголовање, дубинско рахљење и специјалне начине у које се убраја и третирање земљишта експлозивом.

Орање[уреди | уреди извор]

Бразда

Орање је најзаступљенији начин основне обраде земљишта. Орањем се ствара дубок, растресит слој земљишта у који се полаже семе и укорењава биљка. Обавља се плугом. Најзаступљенији су раонични плугови, а у употреби су дискосни, ротациони, вибрациони и неки други плугови. Главни циљеви који се постижу радом раоничног плуга су:

 • Превртање земљишта
 • Ситњење земљишта
 • Мешање земљишта

Риголовање[уреди | уреди извор]

Риголовање[1] је посебан начин дубоког орања, где се врши растресање, дробљење и премештање земљишних хоризоната на дубини од 60 cm до 100 cm и више. Риголовање се обавља специјалним плугом са једним плужним телом великих димензија, при чему је потребна велика снага трактора. Циљ је да се површински плоднији слој земљишта заједно са минералним и органским ђубривима премести дубље, тамо где ће се образовати највећа маса корена будућих биљака. Примењује се углавном код заснивања вишегодишњих воћних врста или за хмељ и луцерку.

Специјални начини основне обраде[уреди | уреди извор]

Специјални начини обраде земљишта имају углавном мелиоративни карактер. Овакве мере су врло скупе, па имају карактер инвестиције. Користе се следеће мере као специјални начини обраде:

 • Избацивање песка
 • Мешање хоризоната
 • Примена експлозива

Допунска обрада земљишта[уреди | уреди извор]

Допунском обрадом се равна, уситњава и растреса плитак површински слој, смањује се евапорација, побољшавају водно-ваздушне и топлотне особине, а тиме и биолошко сазревање земљишта, уништавају се корови и уносе и мешају са земљиштем минерална ђубрива и пестициди. У зависности од временског размака између основне обраде и сетве допунска обрада може представљати или предсетвену припрему земљишта или заштитну обраду (негу основне обраде). За допунску обраду се користе различита оруђа: брана, дрљача, тањирача, ротоситнилица, рото дрљача, ваљци, култиватори и комбинована оруђа. Површинска (допунска) обрада се може вршити у односу на време од основне обраде:

 • Истовремено или непосредно иза основне обраде
 • Са већим временским размаком од основне обраде

Бранање[уреди | уреди извор]

Брана је једноставно оруђе израђено од неколико паралелно постављених дрвених или металних гредица које су међусобно спојене флексибилном везом (ланцима). Рад бране се огледа у плитком изравнавању површинског растреситог слоја земљишта од 3 cm до 5 cm дубине. Бранањем се на површини земљишта ломи танка покорица, смањује се евапорација, земљиште се загрева, ситни, а површина поравнава, активирају се микроорганизми, а корови се провоцирају и активирају на ницање. Брана се користи на лакшим, структурним и незакоровљеним земљиштима, рано у пролеће.

Дрљање[уреди | уреди извор]

Дрљање

Дрљача је оруђе које се састоји из рама за који су везани, на врху заоштрени, зуби. Рам са зубима се назива крило. Дрљача се састоји од више крила. Најчешће су трокрилне или четворокрилне, а по начину дизања готово искључиво ношене. Дрљањем се разбија покорица, стварају се повољни услови за аерацију што побољшава топлотне особине и дисање земљишта. Дрљање се може изводити у свим смеровима: уздуж бразде, дијагонално, управно на бразде и цик-цак.

Тањирање[уреди | уреди извор]

Радни органи код тањираче су дискови (тањири), који могу бити пуног или изрезаног обода, а раде на принципу ротације, поређани су на полуосовини. Према конструкцији, тањираче се деле на: једноструке (две полуосовине) и двоструке (четири полуосовине). Једноструке тањираче су ношене, а двоструке су вучене или полуношене. Радни органи тањираче продиру у земљиште од 10 cm до 15 cm, а максимално до 20 cm. Тањираче веома ефикасно мешају земљиште са минералним ђубривима. Mогу се користити и за разбијање травног покривача на травњацима пре орања. Тањирање не сме бити последњи захват обраде, пошто иза тањираче површина остаје гребенаста, зато после тањирања земљиште се мора поравнати дрљачом.

Култивирање[уреди | уреди извор]

Култивирањем се земљиште интезивније растреса и ситни, односно меша унутар бразде, али се слој захваћен обрадом не окреће. Култивирање је ефикасан начин механичког уништавања корова. Култиваторима је слабо изражено мешање минералних ђубрива и земљишта. Култивација може да буде прва операција на лакшим земљиштима и у ариднијем климату. Дубина култивирања се креће од 5 cm до 30 cm, а у просеку 10 cm до 15 cm. Просечна радна брзина је 7 km/h.

Види још[уреди | уреди извор]

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ „Rigolovanje uslov uspešnog rasta voćaka i loze | Agro [[Info]] Tel”. Архивирано из оригинала 13. 10. 2015. г. Приступљено 16. 05. 2016. 

Литература[уреди | уреди извор]

 • Зоран Броћић, Ратарство и повртарство, Београд (2014)
 • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд
 • Стемић Миломир, Јаћимовић Братислав (2006): Основи аграрне географије, Јантар група, Земун
 • Cook, R.L., H.F. McColly, L.S. Robertson, and C.M. Hansen. 1958. Save Money - Water - Soil with Minimum Tillage. Extension Bulletin 352. Cooperative Extension Service, Michigan State University, East Lansing.
 • Sprague, Milton A., and Glover B. Triplett. 1986. No-tillage and surface-tillage agriculture : the tillage revolution. New York, Wiley. ISBN 978-0-471-88410-1
 • Troeh, Frederick R., J. Arthur Hobbs, Roy L. Donahue. 1991. Soil and water conservation for productivity and environmental protection, 2nd ed. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall. ISBN 978-0-13-096807-4
 • Soil Science of America. 2009. Glossary of Soil Science Terms. [Online]. Available at https://www.soils.org/publications/soils-glossary (28 September 2009; verified 28 September 2009). Soil Science of America, Madison, WI.
 • No-Plow Farmers Save Our Soil
 • agriculture_sustainable_farming.html
 • I will teach the world farming without oil
 • Manufacturer of Agricultural Zone Till Subsoiler with Photos (umequip.com by Unverferth Equipment)
 • Brady, Nyle C.; R.R. Weil (2002). The nature and property of soils, 13th edition. New Jersey: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-016763-7. 

Спољашње везе[уреди | уреди извор]