Влада Јосипа Броза Тита од 27. априла 1950. године

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
Влада ФНРЈ
Основана27. април 1950.
Претходне администрације
Расформирано14. јануар 1953.
Замењена са администрацијом
СедиштеБеоград
Федеративна Народна Република Југославија
Председник Владе ФНРЈ

Влада је именована на 2-гој заједничкој седници Савезног већа и Већа народа 27. IV. 1950.[1]

Историја[уреди]

По указу о образовању односно именовању друге владе ФНРЈ, од 27. априла 1950, у састав владе улазило је око 30 непосредних органа − министарства, савети, комисије, комитети, генералне дирекције и што је од посебног интереса нагласити, министар владе ФНРЈ − генерани секретар владе.

Указом о реорганизације Владе ФНРЈ од 6. априла 1951. број непосредних органа владе је смањен. Укида се већи број привредних министарстава, као и комитети који нестају као организационе форме органа управе. Као органи владе задржани су само министарстава и савети, тако да владу ФНРЈ, поред Председништва владе, сачињавају седам министарстава (народне одбране, иностраних послова, унутрашњих послова, финансија, правосуђа, спољње трговине и поморства) и осам савета (за законодавство и организацију, индустрију и грађевинарство, пољопривреду и шумарство, промет робим, саобраћај и везе, науку и културу, народно здравље и социјалну политику и Привредни савет). Даљом реорганизациом државне управе крајем 1951. укинуто је Министарство спољње трговине и четири савета из области индустрије и грађевинарства, а основан је Савет за индустрију и грађевинарство.[2]

Чланови владе[уреди]

Влада ФНРЈ, 27.4.1950—14.1.1953.
Функција Слика Име и презиме Детаљи
Претседник Владе и Министар народне одбране Josip Broz Tito uniform portrait.jpg Маршал Југославије Јосип Броз Тито
Потпретседник Владе, Министар иностраних послова и Претседник Савета за законодавство и изградњу народне власти Edvard Kardelj (2).jpg Едвард Кардељ
Потпретседник Владе и Министар унутрашњих послова Aleksandar Ranković (1).jpg Александар Ранковић
Потпретседник Владе и Претседник Комисије државне контроле Blagoje Nešković.jpg др Благоје Нешковић Комисија државне контроле ФНРЈ укинута указом Президијума Народне скупштине ФНРЈ од 31. 1. 1951.
Потпретседник Владе до 15. 11. 1952.
Министар Владе ФНРЈ Milovan Đilas.jpg Милован Ђилас
Министар Владе ФНРЈ Sava-Kosanović-Teslin-rodjak-258x300.jpg Сава Косановић
Министар Владе ФНРЈ Станоје Симић2.jpg Станоје Симић до 9. 6. 1950..
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Комитета за туризам и угоститељство од 9. 6. 1950. до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ и од 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ
Влада Зечевић
Влада Зечевић од 6. 4. до 6. 10. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Савета за културу и науку Rodoljub Čolaković 1.jpg Родољуб Чолаковић
Министар правосуђа Frane Frol.jpg Фране Фрол
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Комитета за заштиту народног здравља Pavle Gregorić.jpg др Павле Грегорић до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Савета за народно здравље и социјалну политику од 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Привредног савета и Претседник Савезне планске комисије Boris Kidrič (1).jpg Борис Кидрич Дужности претседника Савезне планске комисије разрешен 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Привредног савета
Министар финансија Добривоје Радосављевић до 6. 10. 1951.
Milentije Popovic.jpg инг. Милентије Поповић од 6. 10. 1951.
Министар спољне трговине Milentije Popovic.jpg инг. Милентије Поповић до 6. 10. 1951. када је Министарство спољне трговине ФНРЈ укинуто
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Савета за енергетику и екстрактивну индустрију Stevan Kragujevic, Svetozar Vukmanovic, Tempo.jpg Светозар Вукмановић до 6. 10. 1951. када је Савет за енергетику и екстрактивну индустрију укинут
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Савета за грађевинарство и грађевинску индустрију Ljupčo Arsov.jpg Љубчо Арсов до 6. 10. 1951. када је Савет за грађевинске послове укинут
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Савета за индустрију и грађевинарство Stevan Kragujevic, Svetozar Vukmanovic, Tempo.jpg Светозар Вукмановић од 6. 10. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — заменик Претседника Савета за индустрију и грађевинарство Ljupčo Arsov.jpg Љубчо Арсов од 6. 10. 1951.
Министар тешке индустрије Luka Leskovšek.jpg Франц Лескошек до 12. 6. 1950.
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Савета за машиноградњу Luka Leskovšek.jpg Франц Лескошек од 12. 6. 1950.
до 6. 10. 1951. када је Савет за машиноградњу укинут
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Савета за пољопривреду и шумарство Stevan Kragujevic, Mijalko Todorovic corp.JPG инг. Мијалко Тодоровић
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Савета за саобраћај и везе Bozidar Maslaric.JPG Божидар Масларић до 6. 4. 1951.
Тодор Вујасиновић.jpg Тодор Вујасиновић од 6. 4. до 6. 10. 1951.
Krsto Popivoda.jpg Крсто Попивода од 6. 10. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Савета за прерађивачку индустрију Ratomir Dugonjić.jpg Рато Дугоњић до 6. 10. 1951. када је Савет за прерађивачку индустрију укинут
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Савета за промет робом Osman Karabegovic.jpg Осман Карабеговић
Министар рада и Министар за новоослобођене крајева Holjevac Veco.JPG Већеслав Хољевац до 6. 4. 1951.
Министар железница Тодор Вујасиновић.jpg Тодор Вујасиновић до 6. 4. 1951.
Министар поморства Vicko Krstulovic.jpg Вицко Крстуловић до 6. 4. 1951.
Bace Maksimilijan.jpg Макс Баће од 6. 4. 1951. до 22. 9. 1952.
Министар саобраћаја
Влада Зечевић
Влада Зечевић до 6. 4. 1951.
Министар пошта др Заим Шарац до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Комитета за електропривреду инг. Никола Петровић до 12. 6. 1950.
Министар Владе ФНРЈ — Генерални директор за машиноградњу инг. Никола Петровић од 12. 6. 1950. до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Комитета за водопривреду Vaso Cubrilovic.jpg др Васо Чубриловић до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Комитета за угаљ Antun Biber Tehek.jpg Антун Бибер до 12. 6. 1950.
Министар Владе ФНРЈ — Претседник Комитета за неметале Strahil Gigov.jpg Страхил Гигов до 12. 6. 1950.
Министар Владе ФНРЈ — Генерални директор за црну металургију Strahil Gigov.jpg Страхил Гигов од 12. 6. 1950. до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Генерални директор металургије Veljko Micunovic.jpg Вељко Мићуновић до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Генерални директор за производњу и прераду нафте Milka Minic.jpg Милка Минић до 6. 4. 1951.
Министар Владе ФНРЈ — Генерални секретар Владе ФНРЈ Ljubodrag Đurić.jpg Љубодраг Ђурић до 10. 11. 1952.

[1][3]

Референце[уреди]