Biljke

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Plantae
Vremenski raspon:
srednji Ordovicijum — danas
Urueña almendro1 lou.jpg
Biljke
Taksonomija
Domen: Eukaryota
Carstvo: Plantae
Haeckel, 1866
Razdeli

Biljke su organizmi koje karakteriše primarno prisustvo pigmenta hlorofila (neke biljke su ga sekundarno izgubile). Zahvaljujući prisustvu hlorofila, biljke su u mogućnosti da u procesu fotosinteze elektromagnetnu energiju sunčevog zračenja prevedu u energiju hemijskih veza organskih molekula (tj., biljke su fotosintetski organizmi). Ovakva transformacija energije olakšava vezivanje neorganskog ugljenik(IV)-oksida u organska jedinjenja - ugljene hidrate, koji predstavljaju osnovnu hranu organizama (tj, biljke su autotrofni organizmi). Moguće je, dakle, biljke definisati i kao fotoautotrofne organizme.

Biljkama su najpre smatrani svi poznati, a nepokretni organizmi (uključujući i gljive i lišajeve), a sa otkrićem mikroorganizama u biljke su svrstane i bakterije, virusi, jednoćelijske alge. Zelena boja nije taksonomski karakter za razlikovanje biljaka od ostalih organizama - postoje i životinje zelene boje (npr. sunđeri, koji su pritom i sesilni), a isto tako postoje i biljni organizmi drugih boja, ili bezbojni. Osnovnim karakteristikama biljaka smatrane su nepokretnost, prisustvo ćelijskog zida i mogućnost autotrofije.

Sa razvojem biologije, polako se odustaje od ovako širokog shvatanja pojma biljka.

Pod zelenim biljkama podrazumevamo monofiletsku grupu biljaka sa hlorofilima a i b, u okviru koje možemo izdvojiti dve velike skupine -

  1. primarno vodenu grupu zelenih algi, i
  2. iz njih evoluiralu grupu kopnenih biljaka.
Najvažnije grupe vaskularnih biljaka

Vidi još[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]

Baze podataka[uredi]