Plastične mase

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu

Termoplastične kao i termostabilne plastične mase su plastične mase, (a plastične mase su deo polimera). Podela na termoplastične i termostabilnie plastičnih mase je izvršena na osnovu ponašanja na povišenim temperaturama.

Termoplastične mase su linearni polimeri dobijeni polimerizacijom. Ove mase se na povišenoj temperaturi lako oblikuju, i pri hlađenju zadržavaju oblik. U termooplastične mase spadaju: polieten, polipropen, polivinil-hlorid, polistiren, poliakrilati, poliamidi, elektroprovodni polimeri.

Polietilen[uredi]

Početna faza procesa nastajanja polietilena je proces polimerizacije. Polimerizacija se sastoji u raskidanju dvostruke veze u molekulu etena:

CH2 = CH2 t, p, O2 -CH2 - CH2-

Sada nastala čestica, inače vrlo reaktivna, izaziva raskidanje dvostruke veze u drugom molekulu etena i za njega se vezuje:

-CH2 - CH2- + CH2 = CH2 -CH2 - CH2 -CH2 - CH2- dimer

Na isti način postepeno jedan za drugim povezuje se stotina, pa čak i haljade molekula etena gradeći polietene.

nCH2 = CH2 t, p, O2 (-CH2 - CH2 - )n

  • Proizvodnja

Industrijska proizvodnja polietena pre oko 70 godina bila veoma teška. Bilo je potrebno je oko 300 MRa i temparatura iznad 200°S. Inače, u strukturi tog dobijenog polimera za osnovne lance bili su vezani bočni ogranci, tj. dobijeni razgranati makromolekuli koji posle očvrščivanja daju proizvod manje gustine, tačnije oko 0,92 g∕cm3 i niže temperature topljenja (110 °S) u odnosnu na polieten linearne strukture.

Međutim danas se polieten proizvodi lakšim putem, uz pomoć specijalnih metal-organskih katalizatora (jedinjenja titana i aluminijuma). Čak je potrebno samo 10 МРа i 70 °С. I proizvod ime velike prednosti, veću gustinu, relativnu molekulsku masu do nekoliko miliona i linearnu strukturu. Topi se na 130°С i ima veću mehaničku čvrstoću od polietena razgranate stukture.

  • Primena polietena

Koriste se za izradu cevi za transport korozivnih tečnosti i vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Ima veliku primenu u domaćinstvu, od apolieten se prave predmeti za domaćinstva, folije od kojih se izrađuje ambalaža, za pravljenje boca dečjih igračaka itd. Takođe služi kao izolator kablova u elektrotehnici, i u povrtarstvu polietenske folije štite povrće od mraza.

Polipropilen[uredi]

Po izgledu i nekim drugim osobinam sličan polietenu, ali ima višu temperaturu topljenja oko 170°S. Polipropen je polimer propena, CH3 - CH = CH2. Polimerizacija se vrši u tečnom heksanu ili heptanu na temperaturi od 70 °S do 100°S i pritisku od oko 1 MRa. Zavisno od uslova polimerizacije i katalizatora može se dobiti proizvoda molekulske mase 20-500 hiljada.

  • Primena

Primenu je našao u izradi vlakana, proizvodnji folije, opreme za hemijsku industriju, izolaciju kablova, proizvodnju cevi itd.

Polivinil-hlorid[uredi]

Posle polietena najvažnija plastična masa je uprvo polivinil-hlorid (PVC). Dobija se polimerizacijom vinil-hlorida, CH2 = CHCl.

Polimerizacija se vrši na niskim pritiscima ispod 1 MRa, i temperaturi od 30 do 80 °S u prisustvu nekog neorganskog ili organskog peroksida kao aktivatora.

  • Osobine

Nije zapaljiv jer sadrži hlor. Veoma je tvrd i krut, u većini slučajeva mu se dodaju omekšivači npr. trikrezilfosfata i difutilftalata da bi bio elastičan.

  • Primena

Primena mu je znatno manja zato što se omekšava na temperaturi iznad 80 °S. Upotrebljava se u proizvodnji dečjih igračaka, ambalaža, filmova, veštačke kože. Hemijski je veoma otporan, i upotrebljava se i u izradi cevi.

Polistiren[uredi]

Dobija se u industriji kataličkom dehidrogenizacijom etilbenzena.:

600°S

ZnO

Molekul ovog jedinjenja sastoji se od benzenevog jezgra za koje je vezana vanilin-grupa CH2 = CH-, pa se još naziva i vinil-benzen.

  • Osobine

Poiliesteren je bezbojan, tvrd i proziran, omekšava na temperaturi oko 100°S a topi se na 140°S. Otporan je na kiseline i baze, ima elektroizolaciona svojstva.

Kopolimer je makromolekul koji je povezan sa dva monomera nekog drugog jedinjenja sem stirena. Njegova stuktura izgleda ovako:

-M1 -M2 -M2 -M2 -M1 -M1 -M2 -M1 -M1 - M2 -

Molekuli monomera su povezani bez ikakvog reda.

  • Primena

Kopolimeri se koriste za izradu kutija za radio i TV prijemnika, aparata za domaćinstvo, namešataja, igračaka itd. Služe i za pakovanje namernica, i kozmetičkih preparata i sl.

Zanimljivo je i to da se može preraditi i u penu koja se zove ekspandirani polimer, a koristi se za zvučnu i toplotnu izolaciju.