Списак поштанских бројева у Северној Македонији

С Википедије, слободне енциклопедије

Поштански бројеви у Северној Македонији састоје се од четири броја.

Македонија је подељена на неколико регионалних центара:

Бројеви су преузети из старог поштанског система СФРЈ, где су поштански бројеви почињали са 9ХХХХ.

Регионални центар Скопље 1[уреди | уреди извор]

 1. 1010: Чаир
 2. 1011: Кучевиште
 3. 1020: Карпош
 4. 1040: Маџари
 5. 1041: Илинден
 6. 1042: Миладиновци
 7. 1043: Петровец
 8. 1044: Катланово
 9. 1045: Арачиново
 10. 1047: Јурумлери
 11. 1050: Драчево
 12. 1051: Батинци
 13. 1052: Студеничани
 14. 1053: Зелениково
 15. 1054: Ракотинци
 16. 1060: Ђорче Петров
 17. 1061: ГП „Блаце“
 18. 1062: Радуша
 19. 1063: Буковић
 20. 1064: Кондово
 21. 1066: Сарај
 22. 1101: Скопље 1
 23. 1103: Скопље 3
 24. 1104: Скопље 4
 25. 1105: Скопље 5
 26. 1106: Скопље 6
 27. 1107: Скопље 7
 28. 1108: Скопље 8
 29. 1109: Скопље 9
 30. 1110: Скопље 10
 31. 1111: Скопље 11
 32. 1112: Скопље 12
 33. 1113: Скопље 13
 34. 1114: Скопље 14
 35. 1115: Скопље 15
 36. 1116: Скопље 16
 37. 1117: Скопље 17
 38. 1118: Скопље 18
 39. 1119: Скопље 19
 40. 1120: Скопље 20
 41. 1121: Скопље 21
 42. 1122: Скопље 22
 43. 1123: Скопље 23
 44. 1125: Скопље 25
 45. 1126: Скопље 26
 46. 1128: Скопље 28
 47. 1129: Скопље 29
 48. 1130: Скопље 30
 49. 1131: Скопље 31
 50. 1132: Скопље 32
 51. 1133: Скопље 33
 52. 1134: Скопље 34
 53. 1136: Скопље 36
 54. 1137: Скопље 37
 55. 1138: Скопље 38
 56. 1139: Скопље 39
 57. 1140: Скопље 40
 58. 1141: Скопље 41
 59. 1142: Скопље 42

Регионални центар Скопље 2[уреди | уреди извор]

 1. 1000: Скопље

Регионални центар Тетово[уреди | уреди извор]

 1. 1200: Тетово
 2. 1201: Мала Речица
 3. 1202: ЈИЕ, Тетово
 4. 1203: Нераште
 5. 1204: Слатино
 6. 1206: Јажинце
 7. 1207: Државни универзитет у Тетову
 8. 1210: Доње Палчиште
 9. 1211: Доброште
 10. 1212: Џепчиште
 11. 1213: Жеровјане
 12. 1214: Пирок
 13. 1215: Јегуновце
 14. 1216: Брвеница
 15. 1217: Шипковица
 16. 1218: Групчин
 17. 1219: Голема Речица
 18. 1220: Боговиње
 19. 1221: Камењане
 20. 1222: Тетово
 21. 1223: Дреновец
 22. 1224: Теарце
 23. 1225: Вратница
 24. 1226: Желино
 25. 1227: Челопек
 26. 1228: Шемшево
 27. 1229: Тетово 4 - Горња Чаршија

Регионални центар Гостивар[уреди | уреди извор]

 1. 1230: Гостивар
 2. 1231: Вруток
 3. 1232: Гостивар
 4. 1233: Доња Бањица
 5. 1234: Дебреше
 6. 1235: Неготино
 7. 1236: Добри Дол
 8. 1237: Чегране
 9. 1238: Врапчиште
 10. 1239: Србиново
 11. 1240: Гостивар
 12. 1241: Градец
 13. 1242: Топлица
 14. 1243: Чајле
 15. 1254: Ростуша
 16. 1255: Жировница
 17. 1256: Маврови Анови
 18. 1257: Скудриње

Регионални центар Кичево[уреди | уреди извор]

 1. 6250: Кичево
 2. 6251: Кичево
 3. 6252: Кичево
 4. 6253: Зајас
 5. 6254: Осломеј
 6. 6255: Брждани
 7. 6257: Длапкин Дол
 8. 6258: Вранештица
 9. 6260: Кичево, Раштански пут
 10. 6261: Другово
 11. 6262: Стрелци
 12. 6530: Македонски Брод
 13. 6533: Доњи Манастирец
 14. 6535: Самоков
 15. 6539: Дворци

Регионални центар Охрид[уреди | уреди извор]

 1. 1250: Дебар
 2. 1258: Голем Папрадник
 3. 1259: ГП „Блато“
 4. 6000: Охрид
 5. 6102: Охрид 2
 6. 6104: Охрид 4
 7. 6105: Охрид 5
 8. 6306: Лескоец
 9. 6321: Свети Стефан
 10. 6322: Свети Наум
 11. 6323: Пештани
 12. 6324: ГП „Свети Наум“
 13. 6330: Струга
 14. 6331: Струга
 15. 6333: Радолишта
 16. 6334: Велешта
 17. 6335: Вевчани
 18. 6336: Лабуништа
 19. 6337: Луково
 20. 6338: Делогожди
 21. 6339: Октиси
 22. 6340: ГП „Ћафасан“
 23. 6341: Требеништа
 24. 6342: Мешеишта
 25. 6344: Белчишта
 26. 6346: Сливово

Регионални центар Битољ[уреди | уреди извор]

 1. 7000: Битољ
 2. 7102: Битољ 2
 3. 7103: Битољ 3
 4. 7104: Битољ 4
 5. 7105: Битољ 5
 6. 7106: Битољ 6
 7. 7107: Битољ 7
 8. 7109: Битољ 9
 9. 7110: Битољ 10
 10. 7202: Смилево
 11. 7204: Доњо Оризари
 12. 7205: Дихово
 13. 7211: Новаци
 14. 7212: Дедебалци
 15. 7215: Добрушево
 16. 7216: Могила
 17. 7221: Бистрица
 18. 7223: Породин
 19. 7225: Бач
 20. 7226: ГП „Меџитлија“
 21. 7240: Демир Хисар
 22. 7241: Кукуречани
 23. 7244: Жван
 24. 7245: Ивањевци
 25. 7310: Ресен
 26. 7313: Цапари
 27. 7314: Кажани
 28. 7315: Царев Двор
 29. 7317: Крани
 30. 7318: Љубојно
 31. 7319: Отешево
 32. 7320: Јанковец
 33. 7321: ГП „Стење“

Регионални центар Прилеп[уреди | уреди извор]

 1. 7500: Прилеп-Центар
 2. 7503: Прилеп-Точила
 3. 7504: Долнени
 4. 7505: Костинци
 5. 7507: Лажани
 6. 7509: Големи Коњари
 7. 7510: Прилеп- Болница
 8. 7512: Тополчани
 9. 7513: Прилеп-Хотел Липа
 10. 7514: Канатларци
 11. 7515: Ново Лагово
 12. 7516: Црнилиште
 13. 7524: Кривогаштани
 14. 7525: Вођани
 15. 7537: Дебреште
 16. 7550: Крушево

Регионални центар Велес[уреди | уреди извор]

 1. 1400: Велес
 2. 1401: Велес
 3. 1402: Велес
 4. 1403: Велес
 5. 1406: Башино Село
 6. 1407: Иванковци
 7. 1408: Горно Оризари
 8. 1413: Чашка
 9. 1414: Извор
 10. 1415: Богомила
 11. 1420: Градско

Регионални центар Кавадарци[уреди | уреди извор]

 1. 1421: Сирково
 2. 1422: Росоман
 3. 1423: Дреново
 4. 1424: Возарци
 5. 1425: Ваташа
 6. 1426: Марена
 7. 1427: Сопот
 8. 1430: Кавадарци
 9. 1431: Кавадарци
 10. 1437: Конопиште
 11. 1440: Неготино
 12. 1441: Пепелиште
 13. 1442: Демир Капија
 14. 1443: Доњи Дисан

Регионални центар Ђевђелија[уреди | уреди извор]

 1. 1480: Ђевђелија
 2. 1481: Ђевђелија
 3. 1482: ГП „Богородица“
 4. 1483: Негорци
 5. 1484: Богданци
 6. 1485: Нови Дојран
 7. 1487: Стари Дојран
 8. 1488: Стојаково
 9. 1489: Миравци
 10. 1491: Ђевђелија
 11. 1492: ГП „Стар Дојран“

Регионални центар Струмица[уреди | уреди извор]

 1. 2400: Струмица
 2. 2401: Струмица
 3. 2402: Струмица
 4. 2403: Струмица
 5. 2404: Струмица
 6. 2410: Куклиш
 7. 2411: Василево
 8. 2412: Владевци
 9. 2413: Костурино
 10. 2414: Вељуса
 11. 2415: Банско
 12. 2416: Доброшинци
 13. 2420: Радовиш
 14. 2421: Радовиш
 15. 2423: Подареш
 16. 2424: Конче
 17. 2430: Петралинци
 18. 2431: Босилово
 19. 2432: Муртино
 20. 2433: Турново
 21. 2434: Ново Село
 22. 2435: Мокриево
 23. 2436: Дражево
 24. 2437: ГП „Ново Село“
 25. 2460: Валандово
 26. 2461: Чафакли
 27. 2462: Јосифово
 28. 2463: Пирава
 29. 2464: Удово

Регионални центар Штип[уреди | уреди извор]

 1. 2000: Штип
 2. 2101: Штип 1
 3. 2102: Штип 2
 4. 2202: Крупиште
 5. 2205: Три Чешми
 6. 2207: Карбинци
 7. 2208: Лозово
 8. 2210: Пробиштип
 9. 2212: Злетово
 10. 2220: Свети Николе
 11. 2225: Ерџелија
 12. 2227: Амзабегово

Регионални центар Кочани[уреди | уреди извор]

 1. 2300: Кочани
 2. 2301: Облешево
 3. 2302: Оризари
 4. 2303: Кочани
 5. 2304: Македонска Каменица
 6. 2305: Зрновци
 7. 2306: Кочани
 8. 2307: Горњи Подлог
 9. 2310: Виница
 10. 2312: Истибања
 11. 2314: Блатец
 12. 2315: Русиново
 13. 2316: Драгобраште
 14. 2320: Делчево
 15. 2321: ГП „Делчево“
 16. 2325: Тработивиште
 17. 2326: Пехчево
 18. 2330: Берово
 19. 2331: Владимирово
 20. 2332: Будинарци
 21. 2333: Чешиново

Регионални центар Куманово[уреди | уреди извор]

 1. 1300: Куманово
 2. 1301: Куманово
 3. 1302: Жегљане
 4. 1303: Старо Нагоричане
 5. 1304: Клечевце
 6. 1305: Орашац
 7. 1306: Матејче
 8. 1307: Липково
 9. 1308: Табановце
 10. 1309: Градиште
 11. 1310: Куманово
 12. 1311: Куманово
 13. 1312: Младо Нагоричане
 14. 1313: Куманово
 15. 1314: Облавце
 16. 1315: Отља
 17. 1316: Ранковце
 18. 1317: Черкези
 19. 1318: ГП „Пелинце“
 20. 1319: ГП „Табановце“
 21. 1321: Куманово
 22. 1322: Романовце
 23. 1323: Пчиња
 24. 1324: Ваксинце
 25. 1325: Слупчане
 26. 1326: Лојане
 27. 1327: Ново Село
 28. 1330: Крива Паланка
 29. 1331: ГП „Деве Баир“
 30. 1332: Петралица
 31. 1333: Мождивњак
 32. 1334: Добровница
 33. 1335: Жидилово
 34. 1360: Кратово
 35. 1361: Страцин

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ „Список на поштенски единици” (PDF). Македонска пошта (на језику: македонски). Скопје. Архивирано из оригинала (PDF) 03. 08. 2016. г. Приступљено 26. 7. 2016. 

Спољашње везе[уреди | уреди извор]