Hermetizam

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Grčki bog Hermes

Hermetizam (lat. hermeticus) je filozofsko i religijsko učenje o tajnama prirode i božanstava. Naziv potiče od grčog naziva za boga Hermesa.

Za hermetizam, kao izvor iz kojeg proizlazi šira tradicija hermetizma, može se reći da je posledica spajanja egipatske i helenističke kulture u prvim vekovima ranohrišćanskog perioda.

Aleksandrija je u to vreme bila grčko-egipatsko trgovačko, privredno i kulturno središte Sredozemlja. Religijski, filozofski i kulturološki uticaji slivaju se u Aleksandriju. Egipatska tradicija u tome je snažno izražena. Zajedno sa grčkim elementima, misterijima i filozofskim školama platonizma, neoplatonizma, stoicizma, neopitagoreizma, aleksandrijskog judaizma (posebno angelologija i poštovanje Svetog Pisma), s hrišćanskim elementima (gnosticizam i ostali elementi), s persijskim zoroastrizma (odnos prema dobru i zlu) stvara se jedna sinteza religije, filozofije i prakse nazvana hermetizam. Treba spomenuti i ostale doktrine koje su delovale na hermetizam, kao što je i hermetizam delovao na njih. Uglavnom se tu misli na alhemiju i Jamblihovu teurgiju.

U Islamu, hermetistički kult je prihvaćen kao Sabeanski, spomenut u Kuranu 830. godine.

Knjige i spisi[uredi]

Hermetizam se kao duhovno znanje prenosio i knjigama. One knjige koje se pripisuju Hermesu Trismegistosu nazivaju se hermetika. One obrađuju poprilično široki raspon tema: kosmička načela, prirodu, redove bića, spoznavanje božanskog, misticizam, magiju, alhemiju i medicinu.

Naučnici danas tekstove hermetike dele na dva dela: filozofsku i religijsku hermetiku, i tehničku (magijsku i teurgijsku) hermetiku. Smatra se da tehnička hermetika datira između 1. i 4. vek p. n. e. , ali verovatno su neki tekstovi pisani prema već postojećim i ranijim modelima.

Najpoznatiji spis je Smaragdna ploča sa vrlo poznatim hermetičkim geslom „Kako gore, tako i dole“, no Korpus Hermetikum važi za najsveobuhvatniju.

Osim teksta Korpus Hermetikum, postoje i drugi tekstovi koji se pripisuju Hermesu Trismegistu, a po definiciji jesu hermetika. Među njima je poznati Asklepije (izvorno Savršena rasprava), koji je i filozofski i magijski, zbirka hermetičkih tekstova Antologium Jovana iz Stobija, Liber hermetis, Opomena duši , te neki spisi pronađeni 1945. godine u Nag Hamadiju. Postoji takođe i određeni broj grčko -egipatskih magijskih papirusa za koje se tvrdi da su radovi Hermesa Trismegistosa. Jedan od njih je i dijalog između Izide i Horusa, nazvan Korej Kosmosu ili „Kći svemira“.

Učenja[uredi]

Klement Aleksandrijski govori nam o 42 Hermesove knjige. Smatra ih vrlo važnima za rituale egipatskih sveštenika. Četiri od njih naziva „Hermesovim astrološkim knjigama“, a tekst je vrlo sličan onom koji se nalazi na zidinama egipatskog hrama u Edfuu.

Hermetizam u svojim misterijama proučava odnose mikrokosmosa (čoveka) i makrokosmosa (univerzuma). Sveta knjiga Hermesa Asklepije govori o astrološkoj botanici i mineralogiji, a' 'Petnaest zvezda, kamena, biljaka i likova govori o lekovitim svojstvima.

Egipatski i grčki misterije su se putem hermetizma i neoplatonizma snažno uobličili u alhemiji. Rani alhemijski radovi Bolos Demokrita oko 200. p. n. e., nam govore o supstancijama kao što su zlato, srebro i dr. Takođe, znamo da se neki alhemijski tekstovi počinju pojavljivati pre početka hrišćanskog perioda pod imenom Hermesa, Agatodemona, Izide i drugih.

Neki hermetički fragmenti sadrže tumačenje hermetičke kosmogeneze i razvitak ljudske duše, a egipatski uticaj jako je izražen. Međutim, mnogi papirusi tumače i razne postupke, kao što su zatvaranje duše demona ili anđela u kip uz pomoć biljaka, gema i mirisa, kako bi kipovi mogli govoriti i proricati.

Hermetički tekstovi su navođeni kao primer kasnog helenskog sinkretizma zato što sdrže obeležja magije, astrologije, alhemije, platonizma, stoicizma, misterija, ali i judaizma i gnostičke misli. Ovakvi uticaji dominantni su u kasnom helenskom razdoblju.

Uticaj hermetizma na umetnost[uredi]

Hermetizam je imao značajnog uticaja na umetnost, pre svega renesanse. Botičelijeva Primavera, nastala 1378, sadrži neoplatonističko hermetičko obeležje, kao i Direrova Melanholijaiz 1514. godine.

Literatura[uredi]

 • Aurelius Augustinus, The City of God Against The Pagans, dost. 2009-04-25
 • Abel, Christopher R.; Hare, William O. (1997), Hermes Trismegistus: An Investigation of the Origin of the Hermetic Writings, Sequim: Holmes Publishing Group
 • Bowker, John, ed. (2000), „Hermeticism“, The Concise Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press. ISBN 978-0-19-280094-7.
 • Budge, E. A. Wallis (1895), The Egyptian Book of the Dead: (The Papyrus of Ani) Egyptian Text Transliteration and Translation, 1, New York: Dover Publications
 • Churton, Tobias (2002), The Golden Builders: Alchemists, Rosicrucians, and the First Freemasons, New York: Barnes and Noble
 • Copenhaver, Brian P., ed. (1992), Hermetica: The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English Translation, with Notes and Introduction, Cambridge University Press
 • Crowley, Aleister (1997), „Liber O“, Gems from the Equinox, Tempe: Falcon Press
 • Eliade, Mircea (1979), The Forge and the Crucible: The Origins and Structure of Alchemy (2. vyd.), University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-20390-4.
 • Garstin, E. J. Langford (2004), Theurgy or The Hermetic Practice, Berwick: Ibis Press
 • Hall, Manly P. (2004), The Hermetic Marriage, Kessinger Publishing. ISBN 978-1-4179-6901-2.
 • Hoeller, Stephan A. (1996), „On the Trail of the Winged God: Hermes and Hermeticism Throughout the Ages“, Gnosis: A Journal of Western Inner Traditions (40), 1996
 • Newman, William R.; Geber (1997), The Summa Perfectionis of Pseudo-Geber: A Critical Edition, Translation, and Study, Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-09464-2.
 • Powell, Robert A. (1991), Christian Hermetic Astrology: The Star of the Magi and the Life of Christ, Hudson: Anthroposohic Press
 • Regardie, Israel (1940), The Golden Dawn, St. Paul: Llewellyn Publications
 • Salaman, Clement; van Oyen, Dorine; Wharton, William D.; Mahé, Jean-Pierre (2000), The Way of Hermes: New Translations of The Corpus Heremticum and The Definitions of Hermes Trismegistus to Asclepius, Rochester: Inner Traditions
 • Scully, Nicki (2003), Alchemical Healing: A Guide to Spiritual, Physical, and Transformational Medicine, Rochester: Bear & Company
 • Tambiah, Stanley Jeyaraja (1990), Magic, Science and Religion and the Scope of Rationality, Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-37631-0.
 • Tarcher, Jeremy P., ed. (2002), Meditations on the Tarot: A Journey into Christian Hermeticism, New York: Penguin
 • Van den Broek, R.; Hanegraaff, Wouter J., edi. (1997), Gnosis and Hermeticism from Antiquity to Modern Times, State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-3612-7.

Spoljašnje veze[uredi]