Пређи на садржај

Optička rotacija

С Википедије, слободне енциклопедије
Šema polarimetra pokazuje principe njegovog rada. Nepolarizovana svetlost prolazi kroz polarizacioni filter pre putovanja kroz uzorak. Stepen оptičkе rotacije polarizacije određuje se drugim rotirajućim filterom.

Optička rotacija (optička aktivnost) je okretanje ravni linearno polarizovane svetlosti oko pravca kretanja, kad svetlost prolazi kroz pojedine materijale. Do toga dolazi u rastvorima hiralnih molekula kao što je saharoza (šećer), čvrstih materijala sa rotiranim kristalnim ravnima kao što je kvarc, i spin-polarizovanim gasovima atoma ili molekula. Ona se koristi u industriji šećera za merenje koncentracije sirupa, u optici za manipulisanje polarizacije, u hemiji za karakterizaciju supstanci u rastvoru, i u optičkoj mineralogiji kao jedan od načina identifikacije pojedinih minerala analizom tankih preseka. Optička rotacija potencijalno može da služi kao metod za merenje koncentracije krvnog šećera kod osoba sa dijabetesom.