Административна подела Северне Македоније

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
Општине Северне Македоније (2004-2013).
2013
Градске општине Града Скопља — 1-Центар, 2-Гази Баба, 3-Аеродром, 4-Чаир, 5-Кисела Вода, 6-Бутел, 7-Шуто Оризари, 8-Карпош, 9-Ђорче Петров, 10-Сарај

Северна Македонија је подручно подељена на 80 општина и град Скопље, као посебну јединицу локалне самоуправе. Последња територијална реорганизација локалне самоуправе је направљена Законом за територијалну организацију локалне самоуправе у Северној Македонији, донесеном 11. августа 2004. године. Све општине припале су и новообразованим статистичким областима или регионима Северне Македоније (укупно 8).

По броју становника, највећа општина у Македонији је општина Куманово са 105.484 становника, а најмања општина Вранештица са 1.322 становника.

По површини, највећа општина је општина Прилеп са површином од 1.194 km2, а најмања општина је општина Чаир са површином од 3,5 km2.

Град Скопље[уреди]

Град Скопље се састоји од 10 општина: општина Аеродром, општина Бутел, општина Гази Баба, општина Ђорче Петров, општина Карпош, општина Кисела Вода, општина Сарај, општина Центар, општина Чаир и општина Шуто Оризари.

По броју становника, највећа општина у граду Скопљу је општина Гази Баба са 72.617 становника, а најмања је општина Шуто Оризари са 20.800 становника.

По површини, највећа општина у граду Скопљу је општина Сарај са 229 km2, а најмања је општина Чаир са 3,5 km2.

Хронологија[уреди]

Године 1945. Северна Македонија је законом територијално подељена на 894 месних народних одбора.

Од 1949. до 1952. године је донесено шест закона о територијалној организацији.

Године 1952. број општина је са 223 смањен на 86.

Године 1957. постоји 73 општина.

Године 1965. број општина се смањује на 32.

Од 1976. до 1996. године Северна Македонија територијално је подељена на 34 општине. Град Скопље је имао посебан статус са пет општина: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

Од 1996. до 2004. године, Северна Македонија била је територијално подељена на 123 општине и град Скопље, како посебну јединицу локалне самоуправе. У граду Скопље се налазило седам општина: Гази Баба, Ђорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Шуто Оризари.

2013. године општине Вранештица, Другово, Зајас и Осломеј су придружене општини Кичево.

Списак општина[уреди]

Општина Центар општине Број становника Површина Градоначелник
Општина Аеродром Град Скопље 72.009 21,85 km2 Кирил Тодоровски
Општина Арачиново Село Арачиново 11.597 31,3 km2 Музафер Белешка
Општина Берово Град Берово 13.941 598,07 km2 Венко Пашалиски
Општина Битољ Град Битољ 95.385 787,95 km2 Владимир Талевски
Општина Богданци Град Богданци 8.707 114,54 km2 Ђорђи Петрушев
Општина Боговиње Село Боговиње 28.997 141,65 km2 Невзат Елези
Општина Босилово Село Босилово 14.260 161,99 km2 Ђорђе Манушев
Општина Брвеница Село Брвеница 15.855 164,3 km2 Џелал Рамадани
Општина Бутел Град Скопље 37.371 54,79 km2 Петре Латиновски
Општина Валандово Град Валандово 11.890 331,4 km2 Николче Чурлиновски
Општина Василево Село Василево 12.122 230,4 km2 Славе Христов
Општина Вевчани Село Вевчани 2.433 22,8 km2 Васил Радиноски
Општина Велес Град Велес 55.108 427,45 km2 Аце Коцевски
Општина Виница Град Виница 19.938 432,67 km2 Марјан Костадинов
Општина Врапчиште Село Врапчиште 25.399 157,98 km2 Есат Салаи
Општина Гази Баба Град Скопље 72.617 110,86 km2 Коце Трајановски
Општина Гостивар Град Гостивар 81.042 513,39 km2 Невзат Бејта
Општина Градско Село Градско 3.760 236,19 km2 Драги Тричковски
Општина Дебар Град Дебар 19.542 145,67 km2 Аргетим Фида
Општина Дебарца Село Белчишта 5.507 425,39 km2 Љупчо Којчиновски
Општина Делчево Град Делчево 17.505 422,39 km2 Кирчо Иванов
Општина Демир Капија Град Демир Капија 4.545 311,06 km2 Тодор Тошевски
Општина Демир Хисар Град Демир Хисар 9.497 480,13 km2 Љупчо Најдовски
Општина Дојран Село Стар Дојран 3.426 129,16 km2 Зоран Аризанов
Општина Долнени Село Долнени 13.568 412,43 km2 Изудин Каришић
Општина Ђевђелија Град Ђевђелија 22.988 483,43 km2 Драги Делев
Општина Ђорче Петров Град Скопље 41.634 66,93 km2 Сокол Митровски
Општина Желино Село Желино 24.390 201,04 km2 Ђенан Алиу
Општина Зелениково Село Зелениково 4.077 176,95 km2 Борче Гиевски
Општина Зрновци Село Зрновци 3.264 55,82 km2 Благој Николов
Општина Илинден Село Илинден 15.894 97,02 km2 Жика Стојановски
Општина Јегуновце Село Јегуновце 10.790 176,93 km2 Тони Коцески
Општина Кавадарци Град Кавадарци 38.741 992,44 km2 Панчо Минов
Општина Карбинци Село Карбинци 4.012 229,7 km2 Борис Гаврилов
Општина Карпош Град Скопље 59.666 35,21 km2 Андреј Петров
Општина Кисела Вода Град Скопље 57.236 34,24 km2 Ђорђе Арсов
Општина Кичево Град Кичево 56.739 823,68 km2 Владимир Толески
Општина Конче Село Конче 3.536 233,05 km2 Стојан Лазаров
Општина Кочани Град Кочани 38.092 360,36 km2 Љубомир Јанев
Општина Кратово Град Кратово 10.441 375,44 km2 Мите Андоновски
Општина Крива Паланка Град Крива Паланка 20.820 480,81 km2 Драги Трајчевски
Општина Кривогаштани Село Кривогаштани 6.150 93,57 km2 Горан Каранфиловски
Општина Крушево Град Крушево 9.684 190,68 km2 Лефкија Гажоска
Општина Куманово Град Куманово 105.484 509,48 km2 Зоран Дамјановски
Општина Липково Село Липково 27.058 267,82 km2 Бећир Сакипи
Општина Лозово Село Лозово 2.858 166,32 km2 Јордан Павлов
Општина Маврово и Ростуша Село Ростуша 8.618 663,19 km2 Фуат Дурмиши
Општина Македонска Каменица Град Македонска Каменица 8.110 190,37 km2 Перо Митревски
Општина Македонски Брод Град Македонски Брод 7.141 888,97 km2 Милосим Војнески
Општина Могила Село Могила 6.710 255,62 km2 Славко Велевски
Општина Неготино Град Неготино 19.212 426,46 km2 Ђорђи Кимов
Општина Новаци Село Новаци 3.549 753,53 km2 Лазар Котевски
Општина Ново Село Село Ново Село 11.567 237,83 km2 Никола Андонов
Општина Охрид Град Охрид 55.749 389,93 km2 Александар Петрески
Општина Петровец Село Петровец 8.255 201,93 km2 Звонко Цветковски
Општина Пехчево Град Пехчево 5.517 208,2 km2 Јованчо Станоевски
Општина Пласница Село Пласница 4.545 54,44 km2 Фидаил Салифоски
Општина Прилеп Град Прилеп 76.768 1194,44 km2 Марјан Ристевски
Општина Пробиштип Град Пробиштип 16.193 325,57 km2 Душко Јовановски
Општина Радовиште Град Радовиште 28.244 497,48 km2 Страхил Гавритов
Општина Ранковце Село Ранковце 4.144 240,71 km2 Орце Тодоровски
Општина Ресан Град Ресан 16.825 550,77 km2 Димитар Бузлевски
Општина Росоман Село Росоман 4.141 132,9 km2 Гоце Величковски
Општина Сарај Град Скопље 35.408 229,06 km2 Имер Селмани
Општина Свети Никола Град Свети Никола 18.497 482,89 km2 Слободан Даневски
Општина Сопиште Село Сопиште 5.656 222,1 km2 Љупчо Мицковски
Општина Старо Нагоричане Село Старо Нагоричане 4.840 433,41 km2 Власта Димковић
Општина Струга Град Струга 63.376 483 km2 Рамиз Мерко
Општина Струмица Град Струмица 54.676 321,49 km2 Зоран Заев
Општина Студеничани Село Студеничани 17.246 276,16 km2 Ајаудин Зећири
Општина Теарце Село Теарце 22.454 136,54 km2 Рами Ћерими
Општина Тетово Град Тетово 86.580 261,89 km2 Хазби Лика
Општина Центар Град Скопље 45.362 7,52 km2 Виолета Аларова
Општина Центар Жупа Село Центар Жупа 6.519 107,21 km2 Нузи Шахин
Општина Чаир Град Скопље 64.823 3,52 km2 Изет Меџити
Општина Чашка Село Чашка 7.673 819,45 km2 Стојан Маневски
Општина Чешиново-Облешево Село Облешево 7.490 132,2 km2 Орце Митров
Општина Чучер Сандево Село Чучер Сандево 8.493 240,78 km2 Воислав Киранџић
Општина Штип Град Штип 47.796 583,24 km2 Панде Сарев
Општина Шуто Оризари Град Скопље 20.800 7,48 km2 Ердуан Исени

Карта[уреди]

Карта општина Северне Македоније 2013. године

Види још[уреди]

Напомена:Подаци из табеле су преузети са сајта министарства за локалну самоуправу Северне Македоније