Пређи на садржај

Административна подела Северне Македоније

С Википедије, слободне енциклопедије
Општине Северне Македоније (2004—2013)
Општине Северне Македоније (2013)
Градске општине града Скопља: 1 — Центар,
2 — Гази Баба, 3 — Аеродром, 4 — Чаир,
5 — Кисела Вода, 6 — Бутел, 7 — Шуто Оризари,
8 — Карпош, 9 — Ђорче Петров, 10 — Сарај

Северна Македонија је подручно подељена на 80 општина и град Скопље, као посебну јединицу локалне самоуправе. Последња територијална реорганизација локалне самоуправе је направљена Законом за територијалну организацију локалне самоуправе у Северној Македонији, донесеном 11. августа 2004. године. Све општине припале су и новообразованим статистичким областима или регионима Северне Македоније (укупно 8).

По броју становника, највећа општина у Македонији је општина Куманово са 105.484 становника, а најмања општина Вранештица са 1.322 становника.

По површини, највећа општина је општина Прилеп са површином од 1.194 km², а најмања општина је општина Чаир са површином од 3,5 km².

Град Скопље[уреди | уреди извор]

Град Скопље се састоји од 10 општина: општина Аеродром, општина Бутел, општина Гази Баба, општина Ђорче Петров, општина Карпош, општина Кисела Вода, општина Сарај, општина Центар, општина Чаир и општина Шуто Оризари.

По броју становника, највећа општина у граду Скопљу је општина Гази Баба са 72.617 становника, а најмања је општина Шуто Оризари са 20.800 становника.

По површини, највећа општина у граду Скопљу је општина Сарај са 229 km², а најмања је општина Чаир са 3,5 km².

Хронологија[уреди | уреди извор]

Године 1945. Северна Македонија је законом територијално подељена на 894 месних народних одбора.

Од 1949. до 1952. године је донесено шест закона о територијалној организацији.

Године 1952. број општина је са 223 смањен на 86.

Године 1957. постоји 73 општина.

Године 1965. број општина се смањује на 32.

Од 1976. до 1996. године Северна Македонија територијално је подељена на 34 општине. Град Скопље је имао посебан статус са пет општина: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

Од 1996. до 2004. године, Северна Македонија била је територијално подељена на 123 општине и град Скопље, како посебну јединицу локалне самоуправе. У граду Скопље се налазило седам општина: Гази Баба, Ђорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Шуто Оризари.

Године 2013. општине Вранештица, Другово, Зајас и Осломеј су придружене општини Кичево.

Списак општина[уреди | уреди извор]

Скопље
Битољ
Прилеп
Велес
Гостивар
Крушево
Радовиш
Кичево
Општина Центар општине Број становника Површина Градоначелник
Општина Аеродром Град Скопље 72.009 21,85 km² Кирил Тодоровски
Општина Арачиново Село Арачиново 11.597 31,3 km² Музафер Белешка
Општина Берово Град Берово 13.941 598,07 km² Венко Пашалиски
Општина Битољ Град Битољ 95.385 787,95 km² Владимир Талевски
Општина Богданци Град Богданци 8.707 114,54 km² Ђорђи Петрушев
Општина Боговиње Село Боговиње 28.997 141,65 km² Невзат Елези
Општина Босилово Село Босилово 14.260 161,99 km² Ђорђе Манушев
Општина Брвеница Село Брвеница 15.855 164,3 km² Џелал Рамадани
Општина Бутел Град Скопље 37.371 54,79 km² Петре Латиновски
Општина Валандово Град Валандово 11.890 331,4 km² Николче Чурлиновски
Општина Василево Село Василево 12.122 230,4 km² Славе Христов
Општина Вевчани Село Вевчани 2.433 22,8 km² Васил Радиноски
Општина Велес Град Велес 55.108 427,45 km² Аце Коцевски
Општина Виница Град Виница 19.938 432,67 km² Марјан Костадинов
Општина Врапчиште Село Врапчиште 25.399 157,98 km² Есат Салаи
Општина Гази Баба Град Скопље 72.617 110,86 km² Коце Трајановски
Општина Гостивар Град Гостивар 81.042 513,39 km² Невзат Бејта
Општина Градско Село Градско 3.760 236,19 km² Драги Тричковски
Општина Дебар Град Дебар 19.542 145,67 km² Аргетим Фида
Општина Дебарца Село Белчишта 5.507 425,39 km² Љупчо Којчиновски
Општина Делчево Град Делчево 17.505 422,39 km² Кирчо Иванов
Општина Демир Капија Град Демир Капија 4.545 311,06 km² Тодор Тошевски
Општина Демир Хисар Град Демир Хисар 9.497 480,13 km² Љупчо Најдовски
Општина Дојран Село Стар Дојран 3.426 129,16 km² Зоран Аризанов
Општина Долнени Село Долнени 13.568 412,43 km² Изудин Каришић
Општина Ђевђелија Град Ђевђелија 22.988 483,43 km² Драги Делев
Општина Ђорче Петров Град Скопље 41.634 66,93 km² Сокол Митровски
Општина Желино Село Желино 24.390 201,04 km² Ђенан Алиу
Општина Зелениково Село Зелениково 4.077 176,95 km² Борче Гиевски
Општина Зрновци Село Зрновци 3.264 55,82 km² Благој Николов
Општина Илинден Село Илинден 15.894 97,02 km² Жика Стојановски
Општина Јегуновце Село Јегуновце 10.790 176,93 km² Тони Коцески
Општина Кавадарци Град Кавадарци 38.741 992,44 km² Панчо Минов
Општина Карбинци Село Карбинци 4.012 229,7 km² Борис Гаврилов
Општина Карпош Град Скопље 59.666 35,21 km² Андреј Петров
Општина Кисела Вода Град Скопље 57.236 34,24 km² Ђорђе Арсов
Општина Кичево Град Кичево 56.739 823,68 km² Владимир Толески
Општина Конче Село Конче 3.536 233,05 km² Стојан Лазаров
Општина Кочане Град Кочане 38.092 360,36 km² Љубомир Јанев
Општина Кратово Град Кратово 10.441 375,44 km² Мите Андоновски
Општина Крива Паланка Град Крива Паланка 20.820 480,81 km² Драги Трајчевски
Општина Кривогаштани Село Кривогаштани 6.150 93,57 km² Горан Каранфиловски
Општина Крушево Град Крушево 9.684 190,68 km² Лефкија Гажоска
Општина Куманово Град Куманово 105.484 509,48 km² Зоран Дамјановски
Општина Липково Село Липково 27.058 267,82 km² Бећир Сакипи
Општина Лозово Село Лозово 2.858 166,32 km² Јордан Павлов
Општина Маврово и Ростуша Село Ростуша 8.618 663,19 km² Фуат Дурмиши
Општина Македонска Каменица Град Македонска Каменица 8.110 190,37 km² Перо Митревски
Општина Македонски Брод Град Македонски Брод 7.141 888,97 km² Милосим Војнески
Општина Могила Село Могила 6.710 255,62 km² Славко Велевски
Општина Неготино Град Неготино 19.212 426,46 km² Ђорђи Кимов
Општина Новаци Село Новаци 3.549 753,53 km² Лазар Котевски
Општина Ново Село Село Ново Село 11.567 237,83 km² Никола Андонов
Општина Охрид Град Охрид 55.749 389,93 km² Александар Петрески
Општина Петровец Село Петровец 8.255 201,93 km² Звонко Цветковски
Општина Пехчево Град Пехчево 5.517 208,2 km² Јованчо Станоевски
Општина Пласница Село Пласница 4.545 54,44 km² Фидаил Салифоски
Општина Прилеп Град Прилеп 76.768 1194,44 km² Марјан Ристевски
Општина Пробиштип Град Пробиштип 16.193 325,57 km² Душко Јовановски
Општина Радовиш Град Радовиш 28.244 497,48 km² Страхил Гавритов
Општина Ранковце Село Ранковце 4.144 240,71 km² Орце Тодоровски
Општина Ресен Град Ресен 16.825 550,77 km² Димитар Бузлевски
Општина Росоман Село Росоман 4.141 132,9 km² Гоце Величковски
Општина Сарај Град Скопље 35.408 229,06 km² Имер Селмани
Општина Свети Никола Град Свети Никола 18.497 482,89 km² Слободан Даневски
Општина Сопиште Село Сопиште 5.656 222,1 km² Љупчо Мицковски
Општина Старо Нагоричане Село Старо Нагоричане 4.840 433,41 km² Власта Димковић
Општина Струга Град Струга 63.376 483 km² Рамиз Мерко
Општина Струмица Град Струмица 54.676 321,49 km² Зоран Заев
Општина Студеничани Село Студеничани 17.246 276,16 km² Ајаудин Зећири
Општина Теарце Село Теарце 22.454 136,54 km² Рами Ћерими
Општина Тетово Град Тетово 86.580 261,89 km² Хазби Лика
Општина Центар Град Скопље 45.362 7,52 km² Виолета Аларова
Општина Центар Жупа Село Центар Жупа 6.519 107,21 km² Нузи Шахин
Општина Чаир Град Скопље 64.823 3,52 km² Изет Меџити
Општина Чашка Село Чашка 7.673 819,45 km² Стојан Маневски
Општина Чешиново-Облешево Село Облешево 7.490 132,2 km² Орце Митров
Општина Чучер Сандево Село Чучер Сандево 8.493 240,78 km² Воислав Киранџић
Општина Штип Град Штип 47.796 583,24 km² Панде Сарев
Општина Шуто Оризари Град Скопље 20.800 7,48 km² Ердуан Исени

Карта[уреди | уреди извор]

Карта општина Северне Македоније 2013. године

Види још[уреди | уреди извор]

Напомена:Подаци из табеле су преузети са сајта министарства за локалну самоуправу Северне Македоније