Rijeka

Rijeka se može odnositi na:

  • Reka, veliki je prirodni vodotok, ijekavski oblik rijeka;
  • Rijeka (grad), grad u Hrvatskoj.