Pređi na sadržaj

Ustav

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Velika povelja sloboda iz 1297. godine.

Ustav, ili konstitucija (lat. constitutio), je najviši opšti pravni akt u sistemu opštih pravnih akata jedne države,[1] koji uređuje najbitnije odnose u državi, a pre svega samu državnu organizaciju i ovlašćenja državnih organa, kao i slobode i prava građana. Naziva se još i osnovni zakon.[1]

Ustav, po pravilu, uređuje tri sfere (oblasti) :

Ustav se deli prema obliku u kome se donosi na pisane i nepisane (običajni).[3] Prema načinu donošenja i menjanja, Ustav se deli na čvrste (rigidne) i meke (fleksibilne). Prema donosiocu, Ustav može biti oktroisani (podareni), ustavni paktovi ili ustavi koji su rezultat narodne suverenosti.[3]

Ustav Indije je najduži napisani ustav među svim suverenim državama na svetu.[4] On sadrži 444 člana u 22 dela,[5][6] 12 rasporeda i 118 amandmana, sa 146.385 reči[7] u svojoj verziji na engleskom jeziku.[8] Ustav Monaka najkraći napisani ustav, koji sadrži 10 paragrafa sa 97 članova, i ukupno 3.814 reči.[7][9]

Ideja i forma[uredi | uredi izvor]

Ideja ustava potiče po nekim shvatanjima još iz antike, ali je intenzivirana sa teoretičarima društvenog ugovora i u toku borbe za ograničenje državne vlasti. Prvi ustav u modernom smislu je Ustav SAD 1787. godine, koji je i danas na snazi. Danas praktično sve zemlje na svetu, sa izuzetkom Velike Britanije imaju pisane ustave. Nekoliko država (Kanada, Novi Zeland, Izrael, Švedska i San Marino) imaju delimično kodifikovane ustave koji su ili skup više ustavnih dokumenata i običajnog prava (u slučaju Kanade, Novog Zelanda i Izraela) ili skup više dokumenata interpretiranih po građanskom pravu (Švedska i San Marino).

Sadržina ustava (materia constitutionis) obuhvata uređenje najviših političkih institucija u zemlji, osnovna načela političkog režima i individualna i kolektivna prava i slobode građana kojima se ograničava državna vlast.

Vlast koja donosi i menja ustav naziva se ustavotvorna, a obično je njen nosilac parlament uz poseban postupak i mogućnost konačne odluke na referendumu.[3]

Istorija[uredi | uredi izvor]

Naslovna strana Sretenjskog ustava (1835), prvog ustava u Srbiji. Zanimljivo je da se Srbija ubraja među prve zemlje koje su donele Ustav, te se time u ono vreme ubrajala u pravno i politički najuređenije države.

Zemlje koje su bile zahvaćene prvim talasom ustavnosti su:

 1. SAD 1787*,
 2. Francuska 1791,
 3. Švajcarska 1798,
 4. Haiti 1805,
 5. Švedska 1809,
 6. Venecuela 1811,
 7. Španija i Meksiko 1812,
 8. Norveška 1814*,
 9. Holandija 1815,
 10. Grčka 1822,
 11. Salvador 1824,
 12. Gvatemala i Kostarika 1825,
 13. Portugal 1826,
 14. Belgija 1831*,
 15. Srbija 1835,
 16. Liberija 1847.

Sa zvezdicom su označene zemlje koje su tadašnje ustave zadržale do danas bez donošenja potpuno novih ustavnih dokumenata.

Predmodernistički ustavi[uredi | uredi izvor]

Antički[uredi | uredi izvor]

Detalj iz Hamurabijeve stele prikazuje kako on prima zakone Vavilona od boga sunca koji sedi.
Dijagram ilustruje klasifikaciju ustava po Aristotelu.

Aristotel (ca 350. p. n. e.) je prvi definisao formalnu razliku između običnog zakona i ustavnog zakona, čime je uspostavio ideje ustava i konstitucionalizma, i pokušao da klasifikuje različite forme ustavnih vlada. Najosnovnija definicija koju je on koristio za opisivanje ustava u opštem smislu je bila „uređenje službi u državi”. U svojim radovima Atinski ustav, Politika, i Nikomahova etika on istražuje različite ustave njegovog doba, uključujući one U Atini, Sparti, i Kartagini. On klasifikuje one koje on smatra dobrim ustavima i one koje smatra lošim ustavima, i izvodi zaključak da je najbolji ustav bio mešoviti sistem, koji uključuje monarške, aristokratske i demokratske elemente. On isto tako pravi razliku između građana, koji imaju pravo da učestvuju u državi, i negrađana i robova, koji nemaju to pravo.

Rimljani su prvi put kodifikovali svoj ustav 450. godine p. n. e. kao Dvanaest tablica. Oni su se rukovodili serijom zakona koji su bili dopunjavani s vremena na vreme, mada Rimsko pravo nikada nije bilo reorganizovano u jedinstven zakon do uvođenja Teodosijevog zakonika (438. godine); kasnije, u Istočnom carstvu Codex repetitæ prælectionis (534) je bio veoma uticajan širom Evrope. Njemu je sledila na istoku Ekloga Lava III Isavrijanaca (740) i Bazilika Vasilija I (878).

Ašokini edikti su uspostavili ustavne principe u 3. veku p. n. e. Maurijske kraljevske vladavine u staroj Indiji. Za ustavne principe koji su gotovo izgubljeni od vremena antike, pogledajte Manuov zakonik.

Rani srednji vek[uredi | uredi izvor]

Mnogi germanski narodi koji su popunili vakuum moći nastao padom Zapadnog rimskog carstva u ranom srednjem veku kodifikovali su svoje zakone. Jedan od prvih napisanih germanskih zakonika je bio visigotski Zakonik Euriha (471). Njemu je sledio Lex Burgundionum, kojim se primenjuju zasebna pravila za Germane i Rimljane; Pactus Alamannorum; i franački Salijski zakonik, od kojih su svi nastali neposredno nakon 500. godine. Godine 506, Brevijarum ili Lex Romana Alariha II, kralja Vizigota, usvojio je i konsolidovao Codex Theodosianus zajedno sa odabranim ranijim rimskim zakonima. Neki od značajnijih zakonika koji su se pojavili u kasnijim godinama su Edikt Rotari Langobarda (643), Gotski zakonik (654), Lex Alamannorum (730) i Lex Frisionum (ca 785). Svi ovi kontinentalni zakonici su bili napisani na latinskom, dok je anglo-saksonski korišten za one iz Engleske, počevši od zakonika Etelberta od Kenta (602). Godine 893, Alfred Veliki je kombinovao taj dokument i dva ranija saksonska zakonika, sa raznim hrišćanskim pravilima, čime su nastali zakoni kralja Alfreda za Englesku.

Japanski Ustav od sedamnaest članaka napisan 604. godine, navodno zaslugom princa Šotoku, je jedan rani primer ustava u azijskoj političkoj istoriji. Napisan pod uticajem budističkog učenja, ovaj dokument ima fokus u većoj meri na društvenoj moralnosti nego instituciji vlade per se i predstavlja značajan rani pokušaj vladinog ustava.

Medinski ustav (arap. صحیفة المدینه, Ṣaḥīfat al-Madīna), takođe poznat kao Medinska povelja, napisao je islamski prorok Muhamed nakon njegovog prelaza (hidžre) u Medinu (Jatrib) gde je postao politički lider. To je formalni sporazum između Muhameda i svih značajnih plemena i porodica Jatriba (kasnije poznatog kao Medina), uključujući muslimane, Jevreje, i pagane.[10][11][12] Dokument je napravljen sa eksplicitnom željom za okončavanjem gorkih međuplemenskih sukoba između klanova Aus i Hazraj unutar Medine. U tu svrhu uspostavio je niz prava i odgovornosti za muslimansku, jevrejsku i pagansku zajednicu Medine dovodeći ih u sklop jedne zajednice - Uma[13] Precizno datiranje Medinskog ustava se i dan danas debatuje, ali se u principu naučnici slažu da je bio napisan neposredno nakon hidžre (622).[14]

U Velsu, Cyfraith Hywel je kodifikovao Hivel Da c. 942–950.

Srednji vek nakon 1000-te godine[uredi | uredi izvor]

Jaroslavova pravda, dokument koji je originalno sastavio Jaroslav Mudri Veliki knez od Kijeva, za potrebe Velikog Novgoroda oko 1017, a 1054. godine je taj dokument bio inkorporiran u Rusku pravdu, što je postao zakon za sve Kijevske Ruse. Preživela su samo njegova kasnija izdanja iz 15. veka.

U Engleskoj, proklamacija Henrija I zvana Povelja slobode iz 1215. godine je ograničila po prvi put kralja u njegovom tretmanu sveštenstva i plemstva. Ovu ideju su engleski baroni proširili i poboljšali i zatim prisilili Jovana bez Zemlje da potpiše Veliku povelju slobode 1215. godine. Najvažniji pojedinačni članak Magna karte, vezan za „habeas corpus”, uslovljava da kralju nije dozvoljeno da uhapsi, proglasi nezakonitim, progna ili ubije bilo koga po sopstvenom nahođenju, već da mora da postoji sudski proces u skladu sa zakonom. Ovaj član, Član 39, Velike povelje slobode glasi:

Ni jedan slobodni čovek ne može da bude uhapšen, ili zatvoren, ili lišen svoje svojine, ili stavljen van zakona, ili na bilo koji način uništen, niti ćemo mi ići protiv njega ili slati druge protiv njega, osim putem zakonske presude njegovih premaca, ili po zakonu zemlje.

Ova odredba je postala kamen temeljac engleske slobode. Društveni ugovor u prvobitnom slučaju je bio između kralja i plemstva, ali je postepeno proširen na sve ljude. To je dovelo do sistema ustavne monarhije, dok su dalje reforme pomerile ravnotežu moći sa monarhije i plemstva na Dom komuna.

Zakonopravilo Svetog Save[15][16][17] je bio prvi srpski ustav iz 1219. Ovaj pravni dokument je dobro razvijen. Zakonopravilo je bilo kompilacija građanskog prava, bazirana na rimskom pravu i kanonskog prava, baziranog na vaseljenskim saborima i njegova osnovna svrha je bila da se organizuje funkcionisanje mladog srpskog kraljevstva i srpske crkve. Sveti Sava je započeo rad na srpskom Zakonopravilu 1208. godine, dok je boravio na Svetoj gori, koristeći Zakonopravilo u četrnaest naslova, Sinopsis Stefana Efesovskog, Zakonopravilo Jovana III Sholastika, dokumente ekumenskih saveta, koje je on modifikovao sa kanonskim komentarima Aristona i Jovana Zonara, lokalne crkvene susrete, pravila Crkvenih očeva, Mojsijevim zakonom, prevod Prohirona i nove ustave vizantijskih careva (pri čemu je najuticajniji bio Justinijanov ustav). Zakonopravilo je bilo kompletno nova kompilacija građanskih i kanonskih propisa, preuzeta iz vizantijskih izvora, ali kompletirana i reformisana doprinosom Svetog Save da ispravno funkcioniše u Srbiji. Pored dekreta koji su organizovali život crkve, postoje različite norme u pogledu građanskog života, većina kojih je preuzeta iz Prohirona. Pravna transplantacija rimskog-vizantijskog prava postala je osnova srpskog srednjovekovnog zakona. Suština Zakonopravila je bila bazirana na Justinijanovom zborniku.

Stefan Dušan, car Srba i Grka, uveo je Dušanov Zakonik[18] u Srbiji, na dva državna kongresa: 1349. godine u Skoplju i 1354. godine u Seresu. Njime su bile obuhvaćene sve društvene sfere, tako da je to bio drugi srpski ustav, koji je zamenio Zakonopravilo Svetog Save. Ovaj ustav je bio baziran na rimskom-vizantijskom pravu. Pravna transplantacija je primetna u članovima 171 i 172 Dušanovog Zakonika, kojima se reguliše sudska nezavisnost. Oni su preuzeti iz Vizantijskog ustava Bazilike (knjiga VII, 1, 16–17).

Princip ustavnosti i zakonitosti[uredi | uredi izvor]

Ustavnost[uredi | uredi izvor]

Ustavnost u širem smislu ustavnosti podrazumeva da u jednoj državi postoje osnovna društvena pravna pravila utvrđena ustavom kao najvišim pravnim aktom te države, koja obezbeđuje da se državna vlast organizuje i sprovodi objektivno, na osnovu tih pravila. Niko ne može imati više vlasti ili ovlašćenja nego što to predviđaju pravna pravila koja su utvrđena ustavom.

Ustavnost u užem smislu znači saglasnost svih propisa (zakona, uredbi, odluka i drugo).[19]

Zakonitost[uredi | uredi izvor]

Zakonitost u širem smislu podrazumeva postupanje svih na osnovu i u okviru zakona (princip legaliteta).

Zakonitost u užem smislu Zakonitost podrazumeva da svi pravni akti niži od zakona kao što su uredbe, odluke, pravilnici, naredbe, rešenja i drugi moraju biti u skladu sa zakonom.[19]

Zaštita ustavnosti i zakonitosti[uredi | uredi izvor]

Mehanizmi zaštite ustavnosti i zakonitosti u svakoj državi utvrđeni su ustavom. Njih čine sudovi i drugi organi pravosuđa, ali ustanovljava i posebne organe (kao što su ustavni sud i slično). Ovi organi otklanjaju neustavne, odnosno nezakonite pravne akte ukidanjem, odnosno poništenjem.

Bez zaštite ustavnosti, odnosno zakonitosti nema pravne države, odnosno vladavine prava.

Zgrada Ustavnog suda u Austriji, najstarijeg ustavnog suda na svetu.

Ustavni sud[uredi | uredi izvor]

Ustavni sud u pravnom sistemu jedne države nije u sistemu pravosuđa (kao redovni sud), već je poseban državni organ koji ima ustavom utvrđene funkcije i nadležnosti. Ovaj organ funkcioniše po posebnom postupku utvrđenim ustavom i zakonom. Akt koje donosi ustavni sud jeste rešenje (npr poništenju odluke lokalne samouprave).

Ustav Srbije[uredi | uredi izvor]

Važeći Ustav Republike Srbije donet je 2006. godine.[20][21]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b Značenje ustava i njegova sadržina, ustaviprava.blogspot.rs, 13. septembar 2012. Pristupljeno 9. avgusta 2016.
 2. ^ Pojam, vrste i istorijat ustava Arhivirano na sajtu Wayback Machine (18. maj 2021), www.pozarevackagimnazija.edu.rs. Pristupljeno 9. avgusta 2016.
 3. ^ a b v Osnovni pojmovi i principi u okviru ustavnog sistema i ljudskih prava - priručnik za polaganje stručnog ispita, Miraš Radović, Podgorica, 2008. Pristupljeno 9. avgusta 2016.
 4. ^ Pylee, M.V. (1997). India's Constitution. S. Chand & Co. str. 3. ISBN 978-81-219-0403-2. 
 5. ^ Sarkar, Siuli. Public Administration In India. PHI Learning Pvt. Ltd. str. 363. ISBN 978-81-203-3979-8. 
 6. ^ Kashyap, Subhash (2001). Our Constitution-An introduction to India's Constitution and Constitution Law. National Book Trust, India. str. 3. ISBN 978-81-237-0734-1. 
 7. ^ a b „Constitution Rankings - Comparative Constitutions Project”. Comparative Constitutions Project (na jeziku: engleski). Pristupljeno 05. 06. 2016. 
 8. ^ „Constitution of India”. Ministry of Law and Justice of India. 2008. Arhivirano iz originala 23. 02. 2015. g. Pristupljeno 17. 12. 2008. 
 9. ^ „Constitute”. www.constituteproject.org. Pristupljeno 05. 06. 2016. 
 10. ^ Reuven Firestone, Jihād: the origin of holy war in Islam (1999) p. 118
 11. ^ "Muhammad", Encyclopedia of Islam Online
 12. ^ Watt. Muhammad at Medina and R. B. Serjeant "The Constitution of Medina." Islamic Quarterly 8 (1964) p.4.
 13. ^ R. B. Serjeant, The Sunnah Jami'ah, pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrim of Yathrib: Analysis and translation of the documents comprised in the so-called "Constitution of Medina." Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 41, No. 1. (1978), page 4.
 14. ^ Watt. Muhammad at Medina. pp. 227–228 Watt argues that the initial agreement was shortly after the hijra and the document was amended at a later date specifically after the battle of Badr (AH [anno hijra] 2, = AD 624). Serjeant argues that the constitution is in fact 8 different treaties which can be dated according to events as they transpired in Medina with the first treaty being written shortly after Muhammad's arrival. R. B. Serjeant. "The Sunnah Jâmi'ah, Pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrîm of Yathrib: Analysis and Translation of the Documents Comprised in the so called 'Constitution of Medina'." in The Life of Muhammad: The Formation of the Classical Islamic World: Volume iv. Ed. Uri Rubin. Brookfield: Ashgate, 1998, p. 151 and see same article in BSOAS 41 (1978): 18 ff. See also Caetani. Annali dell'Islam, Volume I. Milano: Hoepli, 1905, p. 393. Julius Wellhausen. Skizzen und Vorabeiten, IV, Berlin: Reimer, 1889, p 82f who argue that the document is a single treaty agreed upon shortly after the hijra. Wellhausen argues that it belongs to the first year of Muhammad's residence in Medina, before the battle of Badr in 2/624. Wellhausen bases this judgement on three considerations; first Muhammad is very diffident about his own position, he accepts the Pagan tribes within the Umma, and maintains the Jewish clans as clients of the Ansars see Wellhausen, Excursus, p. 158. Even Moshe Gil a skeptic of Islamic history argues that it was written within 5 months of Muhammad's arrival in Medina. Moshe Gil. "The Constitution of Medina: A Reconsideration." Israel Oriental Studies 4 (1974) p. 45.
 15. ^ Fine, John V. A.; Fine, John Van Antwerp (1994). The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. University of Michigan Press. str. 118—. ISBN 978-0-472-08260-5. 
 16. ^ Metasearch Search Engine Arhivirano na sajtu Wayback Machine (10. oktobar 2017). Search.com. Pristupljeno July 12, 2013.
 17. ^ [1] Arhivirano 2011-11-25 na sajtu Wayback Machine
 18. ^ Dusanov Zakonik Arhivirano 2010-08-03 na sajtu Wayback Machine. Dusanov Zakonik. Pristupljeno July 12, 2013.
 19. ^ a b Principi ustavnosti i zakonitosti Arhivirano na sajtu Wayback Machine (7. novembar 2021), www.pozarevackagimnazija.edu.rs. Pristupljeno 9. avgusta 2016.
 20. ^ Ustav Republike Srbije
 21. ^ Ustav Republike Srbije Arhivirano na sajtu Wayback Machine (11. oktobar 2014), www.ustavni.sud.rs. Pristupljeno 9. avgusta 2016.

Literatura[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]