Кајкавско наречје

Из Википедије, слободне енциклопедије
Јужнословенски
језици, наречја и изговори
стандардни национални језици
српски · бугарскихрватски · словеначки
бошњачкимакедонски · црногорски
раније: српскохрватскистарословенски
црквенословенски
наречја
штокавско · кајкавскочакавско
изговори
екавски · ијекавски · икавски
Источно штокавски дијалекти
шумадијско-војвођански
источнохерцеговачки
зетско-јужносанџачки
косовско-ресавски
(смедеревско-вршачки)
призренско-тимочки
(призренско-јужноморавски
сврљишко-заплањски
тимочко-лужнички)
Западно штокавски дијалекти
источнобосански
млађи икавски
славонски
локални говори,
социолекти, жаргон и остало

нашински · ужички · црнотравски · шатровачки
англосрпски · ромско-српски
буњевачки · шокачки
резијскипрекомурскибанатски бугарски
градишћанскохрватскимолишкохрватски
п  р  у

Кајкавско наречје је једно од три наречја хрватског језика и једно од четири наречја српско-хрватског језичнога дијасистема, које се користи у Загребу и на ширем северозападу Хрватске, као и у неким местима у Аустрији и Мађарској.

Кајкавско наречје у Хрватској данас
Кајкавско наречје у Хрватској данас
Распрострањеност кајкавског наречја пре миграција из 16. века.