Prva dalmatinska proleterska udarna brigada

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Prva dalmatinska udarna brigada
Borci Prve dalmatinske proleterske brigade.jpg
Delovi Prve dalmatinske brigade na Biokovu, jesen 1944. godine
Postojanje 6. septembar 1942.
Mesto osnivanja:
Dobro, kod Livna
Formacija četiri bataljona
Jačina 1.217 vojnika i oficira[traži se izvor]
Deo NOV i PO Jugoslavije
Angažovanje
Odlikovanja Orden narodnog heroja
Orden narodnog oslobođenja
Orden bratstva i jedinstva
Komandanti
Komandant Pero Ćetković
Politički komesar Ante Kronja

Prva dalmatinska proleterska udarna brigada formirana je 6. septembra 1942. u selu Dobrom, blizu Livna. U njen sastav ušli su: 1. bataljon „Ante Jonić”, 2 bataljon „Bude Borjan“, 3. bataljon „Josip Jurčević“ i 4. bataljon „Tadija Anušić”.

Brigada je prilikom osnivanja imala ukupno 1.217 boraca, od toga 83 žene. Iz Dalmacije je bilo 1.184 boraca, i to: iz Splita 204, Šibenika 182, Knina 143, Sinja 138, Makarske 129, Trogira 119, Vrgorca 62, Omiša 32, Korčule 22, Ploča 60, Zadra 15, Benkovca 4, Biograda 9, Drniša 16, Brača 3, Hvara 15, Imotskog 4, Visa 20, Metkovića 7, a 33 su izvan Dalmacije.

U sastavu je Četvrte operativne zone Hrvatske do 9. novembra 1942, Treće udarne divizije do 8. septembra 1943, Devete dalmatinske divizije do januara 1944. i 26. dalmatinske divizije do kraja rata. Krajem avgusta 1944. imala je 1650 boraca, 20. januara 1945. bilo je 2.372 boraca.

Učestvovala je u mnogobrojnim borbama. U borbama za ponovno oslobođenje Jajca krajem novembra i početkom decembra 1942. godine poginuo je njen drugi komandant, narodni heroj Božo Bilić Marjan, a brigada je pohvaljena od štaba Treće divizije. U narednim izuzetno teškim borbama potvrdila se kao jedna od elitnih jedinica NOVJ.

Tokom Bitke na Neretvi ispoljila je izuzetno požrtvovanje u napad na Prozor i tokom dramatične odbrane Prozora od napada nemačko-ustaške grupacije Fogel. U bici na Sutjesci istakla se u odbrani u oblasti Šavnika. Pretrpevši velike gubitke, uspela je da se probije iz okruženja po delovima. Treći bataljon i deo Drugog bataljona probio se u Hercegovinu, gde su ušli u Desetu hercegovačku brigadu.

U avgustu 1943. godine Prva dalmatinska brigada vratila se u Dalmaciju i u rejonu Vrlike popunjava se s tri nova bataljona. Angažovana je u borbama protiv nemačke 7. SS divizije „Princ Eugen“ u odbrani Splita. U oktobru bori se na Pelješcu, a zatim na Hvaru. Pomagala je izvlačenje Prve prekomorske i Trinaeste dalmatinske sa Korčule tokom operacije „Herbstgeviter II“.

Januara 1944. godine ulazi u 26. diviziju i učestvuje u odbrani Visa. S Visa izvodi nekoliko uspešnih pomorsko-desantnih prepada na Hvar, Mljet, Korčulu i Šoltu. Učestvovala je sa Jedanaeste dalmatinskom brigadom u uništenju borbene grupe 369. „Vražje“ legionarske divizije na Vukovom klancu. Oslobodila je Šibenik i učestvpvala u razbijanju nemačke Borbene grupe „Alerman“ i četnika. Istakla se u Kninskoj i Mostarskoj operaciji. Učestvovala je u oslobođenju Bihaća, Like, Hrvatskog primorja, Krka, zatim Klane i Ilirske Bistrice. Završila je ratni put na Soči 8. maja 1945. godine.

Ukazom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita 19. septembra 1944. Prva dalmatinska brigada proglašena je proleterskom. Odlikovana je Ordenom narodnog heroja, Ordenom narodnog oslobođenja i Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem.

Kroz brigadu je prošlo oko 5.500 boraca. U završnim operacijama popunjena je s oko 500 boraca Albanaca s Kosova. Tokom rata poginulo je 2.229 boraca Prve dalmatinske brigade.

Narodni heroji Prve dalmatinske brigade[uredi]

Borci Prve dalmatinske proleterske udarne brigade proglašeni za narodne heroje:

Literatura[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]