Jura

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Pojednostavljena geološka tabela
ERA PERIOD
Kenozoik Kvartar
Neogen
Paleogen
Mezozoik Kreda
Jura
Trijas
Paleozoik Perm
Karbon
Devon
Silur
Ordovicijum
Kambrijum

Jura je geološka perioda mezozoika, koja je trajala od 206 do pre 144 miliona godina, odnosno od kraja trijasa do početka krede. U doba jure počele su da se stvaraju kontinentalne mase kakve mi danas poznajemo.[1][2] Razvijao se život u moru, a na kopnu su počele da rastu paprati, mahovine i zimzelene biljke. Jura je poznata i kao doba koje je pogodovalo izuzetnom razvoju dinosaurusa.

Prelaz Trijas-Jura obeležen je masovnim izumiranjem vrsta.

Podela[uredi | uredi izvor]

Većina geologa u svetu danas priznaje i primenjuje podelu jure na tri epohe:

Raniji nazivi epoha u juri su: crna jura (Lijas), mrka jura (Doger) i bela jura (Malm).

Zvanična podela prema ICS:[3]

Jura
Perioda Epoha Vek Početak (Ma) Kraj (Ma)
Jura
Gornja jura Titonij 150,8 ± 4,0 145,5 ± 4,0
Kimeridžij 155,7 ± 4,0 150,8 ± 4,0
Oksfordij 161,2 ± 4,0 155,7 ± 4,0
Srednja jura Kelovij 164,7 ± 4,0 161,2 ± 4,0
Batij 167,7 ± 3,5 164,7 ± 4,0
Bajesij 171,6 ± 3,0 167,7 ± 3,5
Alenij 175,6 ± 2,0 171,6 ± 3,0
Donja jura Toarsij 183,0 ± 1,5 175,6 ± 2,0
Plensbahij 189,6 ± 1,5 183,0 ± 1,5
Sinemurij 196,5 ± 1,0 189,6 ± 1,5
Hetanžij 199,6 ± 0,6 196,5 ± 1,0

Paleogeografija[uredi | uredi izvor]

Tokom jure okeani su bili mnogo prostraniji nego u trijasu. Nivo jurskih okeana se podigao i poplavljeni su veliki delovi kontinenta. Plitka epikontinentalna mora izlila su se iz Testisa i proto Atlantika i raširila se po Evropi. Za vreme donje jure, superkontinent Pangea se razdvojio na Severnu Ameriku, Euraziju i Godnvanu. Međutim, rani Atlantski i Tetis okeani bili su relativno uski. U kasnoj juri se južni kontinent Gondvana počeo raspadati te kako se Tetis zatvorio, tako je nastao basen Neotetis. Klima je bila topla bez dokaza o glacijaciji. Isto kao i u trijasu, izgleda da nije bilo kopna na polovima, isto kao ni velikih polarnih kapa. Postoji bogatstvo geoloških podataka o juri u Evropi, gde se morski talozi mogu pronaći duž obala. Plitko more (epikontinentalno more) je bilo smešteno u današnjim ravnicama SAD i Kanade. Većina jurskih naslaga u SAD su kontinentalne. Važne jurske naslage postoje u Rusiji, Indiji, Južnoj Americi, Japanu, Australaziji i Velikoj Britaniji.

Fauna[uredi | uredi izvor]

Vodene i morske životinje[uredi | uredi izvor]

U toplim tropskim morima došlo je do prave ekspanzije fitoplanktona. Tu spadaju dinoflagelati, kokolitoforidi i velika grupa jednoćelijskih algi. U novim vrstama i familijama procvat doživljavaju i foraminifere i amebe, prvi put od perma.[4] Takođe, školjke, puževi i brahiopodni ljuskari postaju česta pojava u morima. Za vreme jure, „najviši“ oblici života u morima su bile ribe i morski reptili. U ove druge su spadali ihtiosauri, pleziosauri i morski krokodili iz porodica Teleosauridae i Metriorhynchidae.

U svetu beskičmenjaka, pojavilo se nekoliko novih grupa:

Amoniti (oljuštureni glavonošci) bili su posebno rasprostranjeni i formirali 62 biozone. Najznačajniji rodovi: Psiloceras, Arietites, Hidroceras, Pleydelia, Garantiana, Parkinsonia, Macrocephalites, Perisphinetes, Aspidoceras, Ataxioceras i dr.

Ostaci ovih organizama, zajedno sa drugim bezbrojnim mikroorganizmima tonuli su na dno kad uginu i zatim se pretvarali u naslage nafte, koje danas ima u Severnom moru i uz istočnu obalu Meksika.

Kopnene životinje[uredi | uredi izvor]

Krupni dinosauri su bili dominantni tokom jurske periode. Na kopnu su veliki arhozauri ostali dominantni među gmizavcima. Jura je bila zlatno doba za sauropode - Camarasaurus, Diplodocus, Brachiosaurus, i mnoge ostale koji su se pojavili kasnije tokom ove periode. Ti biljojedi su bili ogromne težine i predstavljali su ogromno opterećenje za vegetaciju. Broj tih biljojeda su držali pod kontrolom razni dinosauri mesožderi (teropodi), od malih i lakih celopfizida, kompsognatida i ornitolestida, do krupnih (od nekoliko stotina kilograma do nekoliko tona) dilofosaurida, keratosaura, torvosauroida, i alosaurida. Neki od manjih mesoždera su dobili perje i poleteli kao što su arheorniti ili praptice.

U slojevima gornje jure prvi put se javljaju ptice koje imaju osobine gmizavaca i ptica - Arhepteryx.

Vidi još[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Vennari et al. 2014, str. 374–385.
  2. ^ Jaramillo 2014.
  3. ^ „International Stratigraphic Chart v2018/08”. International Commission on Stratigraphy. Pristupljeno 28. 3. 2018. 
  4. ^ Doba Jure

Literatura[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]

Era:
Periode: