Acetil koenzim A

Из Википедије, слободне енциклопедије
Acetil koenzim A
Identifikacija
CAS registarski broj 72-89-9 ДаY
PubChem[1][2] 444493
ChemSpider[3] 392413 ДаY
MeSH Acetyl+Coenzyme+A
ChEBI 15351
Jmol-3D slike Slika 1
Slika 2
Svojstva
Molekulska formula C23H38N7O17P3S
Molarna masa 809.57 g/mol

 ДаY (šta je ovo?)   (verifikuj)

Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Acetil koenzim A (acetil-CoA) je važan molekul ćelijskog metabolizma. On se koristi u velikom broju biohemijskih reakcija. Njegova glavna funkcija je prenos atoma ugljenika acetil grupe do Krebsovog ciklusa da bi se oksidovali u procesu oslobađanja energije. Po hemijskoj strukturi, acetil-CoA je tioestar između koenzima A (tiola) i sirćetne kiseline (nosioca acilne grupe).

Acetil-CoA se formira tokom drugog koraka aerobne ćelijske respiracije, piruvatne dekarboksilacije, koja se odvija u matriksu mitohondrije. Acetil-CoA zatim ulazi u ciklus limunske kiseline.[4]

Acetil-CoA isto tako učestvuje u biogenoj sintezi neurotransmitera acetilholina. Holin, u kombinaciji sa acetil-CoA, posredstvom enzima holin acetiltransferaza, formira acetilholin i koenzim A nusproizvod.

Uloga u metabolizmu[уреди]

Acetil koenzim A je molekul koji ima ključnu poziciju u nekoliko metaboličkih procesa. Osnovna uloga koenzima je povezivanje procesa glikolize i Krebsovog ciklusa. Pirogrozđana kiselina (piruvat) je glavni proizvod glikolize, koji može biti iskorišten kao supstrat Krebsovog ciklusa samo ako se transformiše u acetil CoA.

Sinteza i katabolizam masnih kiselina[уреди]

Sinteza masnih kiselina je metabolički put koji generiše lance masnih kiselina počevši od acetil CoA kao osnovnog supstrata. Taj se proces aktivira u slučaju prevelike proizvodnje Acetil CoA kao posljedica povećanog unosa ugljenih hidrata. Višak proizvedenog acetil CoA biva preusmjeren prema sintezi masnih kiselina, u procesu katalizovanom nizom enzima od kojih su najvažniji acetil CoA karboksilaza i sintetaza masnih kiselina.

U slučaju manjka nutrijenata, masne kiseline se razgrađuju u procesu beta oksidacije, koja kao produkt daje acetil koenzim A. Acetil CoA potom ulazi u Krebsov ciklus kako bi organizam proizveo potrebne količine visoko energetskih molekula, prvenstveno ATP.

Sinteza HMG CoA[уреди]

Dva molekula acetil CoA mogu biti spojene u acetoacetil CoA koji je osnovni prekurzor za sintezu 3-hidroksi-3-metil-glutaril koenzima A (HMG CoA). HMG CoA je jedan od ključnih metabolita u tzv. putu mevalonata, metaboličkom procesu u kojem dolazi do sinteze holesterola.

Biljke[5] koriste acetil CoA kao prekurzor za sintezu biljnih masti, flavonoida, biljnih voskova i za proizvodnju kutikule.

Reference[уреди]

  1. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH (2010). „PubChem as a public resource for drug discovery.”. Drug Discov Today 15 (23-24): 1052-7. doi:10.1016/j.drudis.2010.10.003. PMID 20970519  edit
  2. Evan E. Bolton, Yanli Wang, Paul A. Thiessen, Stephen H. Bryant (2008). „Chapter 12 PubChem: Integrated Platform of Small Molecules and Biological Activities”. Annual Reports in Computational Chemistry 4: 217-241. doi:10.1016/S1574-1400(08)00012-1 
  3. Hettne KM, Williams AJ, van Mulligen EM, Kleinjans J, Tkachenko V, Kors JA. (2010). „Automatic vs. manual curation of a multi-source chemical dictionary: the impact on text mining”. J Cheminform 2 (1): 3. doi:10.1186/1758-2946-2-3. PMID 20331846  edit
  4. Donald Voet, Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 ed.). Wiley. ISBN 9780471193500. 
  5. Fatland, B. L.; Ke, J; Anderson, MD; Mentzen, WI; Cui, LW; Allred, CC; Johnston, JL; Nikolau, BJ et al. (2002). „Molecular Characterization of a Heteromeric ATP-Citrate Lyase That Generates Cytosolic Acetyl-Coenzyme a in Arabidopsis”. Plant Physiology 130 (2): 740. doi:10.1104/pp.008110. PMC 166603. PMID 12376641 

Literatura[уреди]

Spoljašnje veze[уреди]