Južni Sloveni

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
  Države koje naseljavaju Južni Sloveni
Etničko područje Južnih Slovena u Panonskoj niziji između 16. i 18. veka (prema Jovanu Cvijiću i dr Dušanu J. Popoviću)
Slovenska plemena na Balkanskom poluostrvu i Peloponezu 7. vek

Južni Sloveni su grupa slovenskih naroda koji su se nastanili na Balkanu (južno od Save i Dunava), u Panonskoj niziji (severno od Save i Dunava) i na istočnim Alpima. Države u kojima Južni Sloveni čine većinu stanovništva su Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Republika Makedonija i Bugarska.

Istorija[uredi]

Južni Sloveni su se naselili na prostore koje danas naseljavaju tokom 6. i 7. veka. U srednjem veku su formirali niz svojih država, koje su često bile pod pritiskom svojih neslovenskih suseda, Vizantinaca, Nemaca, Mletaka i Mađara, a kasnije i osmanskih Turaka.

Turci će postepeno osvojiti gotovo sve južnoslovenske države i teritorije, sa izuzetkom područja današnje Slovenije i delova današnje Hrvatske, koje će biti pod vlašću Habzburga i Mletaka. Izuzetak će biti i nezavisna južnoslovenska Dubrovačka republika. Krajem 17. i u prvoj polovini 18. veka, Habzurzi će uspostaviti svoju vlast na delu južnoslovenskih zemalja kojima su pre toga vladali Turci.

U 19. veku, državnost Srbije, Crne Gore i Bugarske biće obnovljena, ali će ostatak južnoslovenskih zemalja ostati pod turskom i habzburškom vlašću. Konačno izbacivanje Turaka iz južnoslovenskih zemalja desiće se završetkom Prvog balkanskog rata (1912—1913. godine), a konačno izbacivanje Habzburga završetkom Prvog svetskog rata (1918. godine).

Stvaranjem Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca (kasnije Jugoslavije) 1918. godine, borba Južnih Slovena za obnovu svoje državnosti biće zaokružena, ali će međusobni politički i verski sporovi južnoslovenskih naroda uticati da se ova država dva puta raspadne, prvi put 1941. a potom i 19911992. godine. Raspad zajedničke jugoslovenske države završen je razdvajanjem Srbije i Crne Gore 2006. godine, kao i jednostranim proglašenjem nezavisne Republike Kosovo 2008. godine, u kojoj su većinski narod neslovenski Albanci, ali u kojoj su i Srbi priznati kao državni narod.

Južnoslovenski narodi i etničke grupe[uredi]

Religija[uredi]

Južni Sloveni su podeljeni u verskom smislu. Tako su Srbi, Crnogorci, Bugari i Makedonci pretežno pravoslavni hrišćani, Hrvati i Slovenci su pretežno katolički hrišćani, dok su Bošnjaci pretežno muslimani. Manje južnoslovenske etničke grupe su takođe podeljene na ove tri veroispovesti.

Vidi još[uredi]

Literatura[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]