Технологија

Из Википедије, слободне енциклопедије
Напредак технолгије у 20. веку је омогућио људима да се први пут отисну у свемир.

Реч технологија (старогрчки τεχνολογια < τεχνη „занатска вештина“ + λογος „реч“ + суфикс ια) има више значења. Прво означава развој и примену алата, машина, материјала и процеса која могу помоћи у решавању људских проблема.

Тако, термин технологија често каратерише изуме које употребљавају скоропронађене научне приципе и процесе. Међутим, и прастари изуми, као што је точак, су примери технологије.

Једна друга дефиниција — у употреби у области економије — сматра технологију као актуелно стање наше способности комбиновања материје да би се направили пожељни производи (и наше знање о свему што се може произвести). Следи да се могу видети технолошке промене када се унапреди наше технолошко знање.

Технологија у идеологији[уреди]

Често, кад је нешто ново, сматра се бољим у технолошким и инжењерским круговима. Појам одговарајуће технологије се развио у 20. веку да опише случајеве или када није било пожељно употребити најновије технологије или те које су захтевале приступ некој централизованој инфраструктури или опрему и вештине увезене од негде другде. Еко-сеоски покрет (eco-village) је нарастао делимично као реакција на ову бригу. Средња технологија, више брига економике, односи се на компромисе међу скупим, централизованим технологијама развијених земаља и тих технологија које су за земље у развоју најделотворније за употребу, имајућу у виду високу незапосленост или мањак средства.

Ти који промовишу трансхуманизам (transhumanism), постхуманизам (posthumanism) и технолошка јединственост (technological singularity) - појмове које је Хуго де Гарис (Hugo de Garis) колективно назвао Космосним - праве потпуно супротне претпоставке. У овим идеологијама, развој технологије је морално добро. Ове идеологије су најчешће посматране као симптоми природе науке и математичког фетишизма оних који те термине употребљавају. Неки их такође сматрају симптомима капитализма.

Спољашње везе[уреди]