Velike seobe Srba

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu

Velika seoba Srba se odnosi na dve povezane migracije stanovništva u 17. i 18. veku prilikom kojih je veliki broj Srba sa Kosova i Metohije i južnih krajeva prešao na sever, u oblasti Habsburške monarhije (danas delovi Srbije - Vojvodine, Mađarske i Hrvatske) i naselio se u delovima Habzburške Ugarske i Slavonije, kao i Vojne krajine.

Prva seoba Srba[uredi]

Paja Jovanović, Seoba Srba
Glavna teritorija koju su naselili Srbi tokom velike seobe 1693. godine (predstavljena plavom bojom)

Velika seoba Srba odigrala se početkom 1690. godine[1], tokom Velikog bečkog rata, koji je trajao od 1683. do 1699. godine i završio se mirom u Sremskim Karlovcima.

Savez hrišćanskih sila i Sveta liga (Sveto rimsko carstvo, Poljska, Rusija i Mletačka republika) ratovali su protiv Osmanskog carstva. Austrijska vojska je uspešno ratovala, oslobodila je Ugarsku, Srbiju i prodrla do Makedonije. Prilikom prolaska kroz Srbiju, Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci 1690. godine. Tada je Francuska napala Austriju, pa se austrijska vojska povukla iz Srbije na levu obalu Dunava i Save. Na čelu je bio Pećki patrijarh Arsenije III Čarnojević.

Godine 1690. u Beogradu je održan crkveno-narodni sabor. Srbi su postavili zahtev o nekom svom izabraniku, episkopu Isaiju Đakoviću i poslali su ga austrijskom caru Leopoldu I i tražili su od njega da da dozvoli da se nasele i da im garantuje crkveno-školsku autonomiju. Poslao im je povelju u kojoj im dozvoljava da se nasele sve do Budima i Komorana i garantovao im je crkveno-školsku autonomiju uz uslov da oni budu austrijski vojnici. Ovom poveljom je ozakonjen položaj Srba u Ugarskoj.[2]

Oko 37.000 srpskih porodica prešlo je u Austriju, što je najmanje 185.000 ljudi, a samo oko Prištine 360 sela je opustelo.[3]

Ovaj članak je deo serije o
Srbima
Serbian Cross.svg

Druga seoba Srba[uredi]

Period austrijske vladavine potrajao je dve decenije (1718—1739). Naime, nakon novog austrijsko-turskog rata 1737—1739., Beogradskim mirom, Turska je povratila izubljene teritorije i ponovo je granica upostavljena na Savi i Dunavu, a Beograd je postao središte pašaluka. Ponovno uspostavljanje turske vlasti dovelo Druge velike seobe Srba. Plašeći se turske odmazde, Srbi su na čelu sa patrijarhom Arsenijem IV Jovanovićem krenuli u Austriju 1740. godine.[4] Turci su na razne načine pokušavali da pridobiju Srbe u Beogradskom pašaluku, zbog blizine granice i zbog toga su im davali razne privilegije. Pritisak na srpsko stanovništvo u pašaluku bio je znatno manjeg intenziteta nego u drugim delovima Turske, a i Čitlučenje je bilo manje izraženo u Beogardskom pašaluku. Druga velika seoba Srba je po broju iseljenika i posledicama znatno manja.

Posledice[uredi]

Posledica Velike seobe je pustošenje srpskih naselja u centralnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji i trajno preseljavanje stanovništva u Austriju, na područje današnje Mađarske i Vojvodine. Odliv stanovništva je bio toliki da je većina sela zarasla u šumu, tako da je deo centralne Srbije dobio naziv Šumadija.

Usled ovih seoba broj srpskih stanovništva na Kosovu i Metohiji se drastično smanjio.[5][6] Nakon srpskih seoba, Albanci iz planinskih područja Malesije se spuštaju u plodne i opustele doline Metohije.[7][8] Nakon migracija, srpski etnički centar se seli iz starih područja Raške, Stare Srbije, Kosova i Metohije u Vojvodinu, a kasnije i u Šumadiju. Neposredno posle seobe među iseljenicima je zavladala glad i epidemija tako da je veliki broj iseljenika ubrzo preminuo.

O ovim događajima najviše je sačuvano tekstova koje su napisali monasi koji su učestvovali u Seobi, budući da su oni bili jedni od retkih pismenih Srba toga vremena.

Evo kako o ovim događajima piše monah Atanasije Srbin:

 • O opusteloj zemlji

I tako kroz deset godina, od tog ljutog rata, mnogoplodna i mnogonarodna zemlja srpska zapuste sva, i gradovi svi i sela sva zapusteše, i manastiri carski veliki i crkve krasne pisane zlatom zapusteše, i žrtvetici i oltari sveti, gde se prinosaše beskrvna žrtva, tamo sada divlje zveri i nečiste plode se.

 • O Epidemiji

I ležahu leševi pomrlih ljudi srpskih po svima ulicama velikog Beograda, i po svima zemljištima njegovim, po svima putevima njegovim ležahu mrtvi. I ne beše onih koji pogrebavaju. A koji živi hodahu, ne beše u njih izgleda ni krasote ljudske, no behu pocrneli od gladi, i lica njihova behu pocrnela kao lice Etiopa. I tako skončaše i ne osta deseti deo ljudi. Oni koji su ostali izbegoše od svoje zemlje i ostaviše je svu pustu.

Reference[uredi]

 1. Ćirković, Sima M. (2004). „5 - Nastajanje modernog hrišćanskog društva”. Srbi medžu evropskim narodima (na jeziku: srpski). Equilibrium. str. 150. 
 2. „Archives in Sremski Karlovci” (PDF). Pristupljeno 30. 1. 2014. 
 3. „Nestorović Miloš: ETNODEMOGRAFSKI PROBLEMI KOSOVA I METOHIJE” (PDF). Scindeks-clanci.nb.rs. str. 176. Pristupljeno 30. 1. 2014. 
 4. Čitanka prvog Srpskog ustanka, mart 2006., Izdavač: ‘‘NIP Dečje novine - Izdavačka delatnost d. o. o.‘’
 5. „Microsoft Word - SADRZAJ.doc” (PDF). Pristupljeno 30. 1. 2014. 
 6. http://www.promacedonia.org/serb/cvijc/cvijic_balkansko_poluostrvo_1.pdf
 7. Enciklopedija Jugoslavije, 2. izd, ćirilicom, pp. 68.
 8. Vojna enciklopedija, Beograd, 1972., knjiga četvrta, pp. 655.

Literatura[uredi]

 • Velika Seoba, Ljubisav Andrić, Beogradski izdavačko-grafičarski zavod, Beograd 1990.
 • Ćirković, Sima M. (2004). „5 - Nastajanje modernog hrišćanskog društva”. Srbi medžu evropskim narodima (na jeziku: srpski). Equilibrium. str. 150. 
 • Dušan J. Popović. Srbi u Vojvodini. — Novi Sad: Štamparsko preduzeće «Budućnost», 1957. — T. 1. — 371 s.
 • Dušan J. Popović. Srbi u Vojvodini. — Novi Sad: Matica srpska, 1959. — T. 2. — 479 s.
 • Tatjana Katić: Tursko osvajanje Srbije 1690. godine, Beograd : Srpski genealoški centar : Centar za osmanističke studije, 2012. – 173 pp.

Vidi još[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]