Pređi na sadržaj

Psihologija

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Psihologija je nauka koja proučava psihu, psihičke procese i psihičke osobine u njihovom nastanku, razvoju i objektivnim pojavljivanjima kod čoveka i životinja. Saznanja psihologije počivaju na dve vrste podataka. Na podacima dobijenim posmatranjem ponašanja (tzv. objektivni podaci) i podacima neposrednog iskustva (tzv. subjektivni podaci) dobijenim samoposmatranjem (introspekcijom).[1][2]

Psihologija proučava individualna i grupna ponašanja. Sama reč psihologija potiče od grčkih reči psyha i logos i doslovno znači „nauka o duši”. Tokom istorije, još od antičkog doba,[3][4][5] psihologija je bila grana filozofije, da bi u XVIII i 19. veku, započela svoj „vlastiti put” kao nezavisna naučna disciplina. Psihologija se kao naučna disciplina zvanično počela računati 1879. kada je nemački filozof i psiholog Vilhelm Vunt u Lajpcigu osnovao Prvu psihološku laboratoriju, tzv. Prva laboratorija ljudske duše. Ipak, danas je psihologija vrlo vezana za biologiju i društvene nauke.[6][7]

Psihologija proučava dve tačke psihičkog, odnosno duševnog života ljudi, koje čine dve vrste psihičkih pojava, a to su:

 1. Psihički procesi
 2. Psihičke osobine

Kao široka oblast, psihologija ponekad ostavlja utisak neujedinjenosti, raspršenosti. Deli se na primenjene i eksperimentalne ili teoretske ogranke. Neke od primenjenih ogranaka psihologije čine: klinička psihologija[8], koja se bavi dijagnozom i terapijom mentalnih poremećaja; industrijska psihologija se koristi prilikom odabira radnika i generalno u poslovanju; pedagoška psih[9]ologija koja se bavi psihološkom stranom vaspitanja i obrazovanja. Eksperimentalna ili teoretska psihologija se sastoji od dečje, obrazovne, socijalne, razvojne, fiziološke i komparativne psihologije.[10]

Dečja psihologija primenjuje psihološke teorije i istraživačke metode radi proučavanja dece; obrazovna psihologija se bavi problemima vezanim za procese učenja; socijalna psihologija se bavi grupnom dinamikom i drugim aspektima ljudskog ponašanja u društvenom i kulturnom okruženju; i komparativna psihologija se bavi razlikama u ponašanju različitih vrsta živih bića, na primer, ljudi i životinja.

Stvari koje proučavaju psiholozi pokrivaju širok spektar, počev od shvatanja prilikom procesa učenja, opažanja, inteligencije, motivacije, emocija, percepcije, karaktera, mentalnih poremećaja i studije razlika i uticaja okoline na formiranje karaktera i ličnosti.[11][12]

Psihologiju mnogi ljudi smatraju društvenom naukom, ali ona predstavlja mešavinu prirodnih i društvenih nauka. Za njeno razumevanje potrebno je znati kako funkcionišu pojedini organi u ljudskom telu, prvenstveno oni koji su vezeni za mozak i stvaranje i lučenje hormona.[13]

Psihološke discipline[uredi | uredi izvor]

Pod jedinstvenim imenom psihologija možemo naći mnoštvo povezanih disciplina. Možemo ih podeliti na teorijske i primenjene discipline. To su:

Teorijske:

Primenjene:

Sistemi i pravci psihologije[uredi | uredi izvor]

Sistemi[uredi | uredi izvor]

Pravci[uredi | uredi izvor]

Zadaci psihologije[uredi | uredi izvor]

Saznavanje i ovladavanje psihičkom stvarnošću.

 1. Teorijski - opisati i objasniti sveukupni psihički život i ponašanje ljudi i životinja.
 2. Praktični - primenom naučnih znanja pomoći pojedincu ili celoj zajednici za unapređenje psihičkog života.

Etimologija[uredi | uredi izvor]

Vilijam Džejms, je bio pionir američke filozofije i psihologije, i prvi obrazovni radnik koji je ponudio kurs psihologije u Sjedinjenim Državama.

Reč psihologija potiče od grčke reči psiha, za duh ili dušu. Poslednji deo reči „psihologija“ potiče od -λογια -logija, što se odnosi na „proučavanje“ ili „istraživanje“.[14] Latinsku reč psychologia prvi je upotrebio hrvatski humanista i latinista Marko Marulić u svojoj knjizi Psichiologia de ratione animae humanae (Psihologija, o prirodi ljudske duše) krajem 15. ili početkom 16. veka.[15] Najranije poznato pominjanje reči psihologija na engleskom dao je Stiven Blankart 1694. godine u The Physical Dictionary. Rečnik se odnosi na „Anatomiju koja tretira telo i psihologiju koja tretira dušu.“[16]

Godine 1890. Vilijam Džejms je definisao psihologiju kao „nauku o mentalnom životu, o njegovim fenomenima i njihovim uslovima.“[17] Ova definicija je decenijama bila široko rasprostranjena. Međutim, ovo značenje su osporavali, posebno radikalni bihevioristi kao što je Džon B. Votson, koji je 1913. godine tvrdio da je disciplina „prirodna nauka“, čiji je teorijski cilj „predviđanje i kontrola ponašanja“. Pošto je Džejms definisao „psihologiju“, taj termin jače implicira naučno eksperimentisanje.[18] Narodna (laička) psihologija se odnosi na razumevanje običnih ljudi, za razliku od profesionalaca u psihologiji, u pogledu mentalnih stanja i ponašanja ljudi.[19]

Istorija psihologije[uredi | uredi izvor]

Laozi bio je stari kineski filozof i pisac. On je ugledan autor Knjige puta i vrline, osnivač filozofskog taoizma i božanstva u verskom taoizmu i tradicionalnim kineskim religijama.

Drevne civilizacije Egipta, Grčke, Kine, Indije i Persije sve su se bavile filozofskim proučavanjem psihologije. U Starom Egiptu, Ebersov papirus je pominjao depresiju i poremećaje mišljenja.[20] Istoričari primećuju da su se grčki filozofi, uključujući Talesa, Platona i Aristotela (naročito u njegovoj raspravi De Anima),[21] bavili funkcionisanjem uma. Još u 4. veku pre nove ere, grčki lekar Hipokrat je izneo teoriju da mentalni poremećaji imaju fizičke, a ne natprirodne uzroke.[22] Godine 387. p. n. e., Platon je sugerisao da je mozak mesto gde se odvijaju mentalni procesi, a 335. p. n. e. Aristotel je sugerisao da je to srce.[23]

U Kini je psihološko razumevanje izraslo iz filozofskih dela Laozija i Konfučija, a kasnije i iz doktrina budizma. Ovaj korpus znanja uključuje uvide izvučene iz introspekcije i posmatranja, kao i tehnike fokusiranog razmišljanja i delovanja. Ona uokviruje univerzum u smislu podele fizičke stvarnosti i mentalne stvarnosti, kao i interakcije između fizičkog i mentalnog. Kineska filozofija je takođe naglašavala pročišćavanje uma kako bi se povećala vrlina i moć. Drevni tekst poznat kao Klasika interne medicine žutog cara identifikuje mozak kao vezu mudrosti i osećaja, uključuje teorije ličnosti zasnovane na jin-jang ravnoteži i analizira mentalni poremećaj u smislu fiziološke i socijalne neravnoteže. Kineska stipendija koja se fokusirala na mozak napredovala je tokom dinastije Ćing sa radom Fang Jidžija (1611–1671), Liu Džija (1660–1730) i Vang Ćingrena (1768–1831). Vang Ćingren je naglasio važnost mozga kao centra nervnog sistema, povezao mentalni poremećaj sa bolestima mozga, istražio uzroke snova i nesanice i unapredio teoriju hemisferne lateralizacije u funkciji mozga.[24]

Pod uticajem hinduizma, indijska filozofija je istraživala razlike u tipovima svesti. Centralna ideja Upanišada i drugih vedskih tekstova koji su formirali temelje hinduizma bila je razlika između čovekovog prolaznog ovozemaljskog ja i njihove večne, nepromenljive duše. Divergentne hinduističke doktrine i budizam doveli su u pitanje ovu hijerarhiju sopstva, ali su svi naglasili važnost dostizanja više svesti. Joga obuhvata niz tehnika koje se koriste u postizanju ovog cilja. Teozofija, religija koju je uspostavila rusko-američka filozofkinja Helena Blavatska, crpila je inspiraciju iz ovih doktrina tokom svog boravka u Britanskoj Indiji.[25][26]

Psihologija je bila od interesa za mislioce prosvetiteljstva u Evropi. U Nemačkoj, Gotfrid Vilhelm Lajbnic (1646–1716) primenio je svoje principe računa na um, tvrdeći da se mentalna aktivnost odvija na nedeljivom kontinuumu. On je sugerisao da je razlika između svesne i nesvesne svesti samo pitanje stepena. Kristijan Vulf je identifikovao psihologiju kao sopstvenu nauku, napisavši Psychologia Empirica 1732. i Psychologia Rationalis 1734. Imanuel Kant je unapredio ideju antropologije kao discipline, sa psihologijom kao važnom podpodelom. Kant je, međutim, eksplicitno odbacio ideju eksperimentalne psihologije, pišući da „empirijska doktrina duše takođe nikada ne može pristupiti hemiji čak ni kao sistematskoj umetnosti analize ili eksperimentalne doktrine, jer se u njoj mnogostrukost unutrašnjeg posmatranja može odvojiti samo pukim podelom misli, i onda se ne može držati odvojeno i rekombinovano po volji (ali još manje drugi misleći subjekt trpi da se na njemu eksperimentiše kako bi odgovaralo našoj svrsi), pa čak i posmatranje samo po sebi već menja i pomera stanje posmatranog objekat."

Godine 1783. Ferdinand Ubervaser (1752-1812) proglasio se za profesora empirijske psihologije i logike i držao predavanja o naučnoj psihologiji, iako su ova dešavanja ubrzo bila u senci Napoleonovih ratova.[27] Na kraju Napoleonove ere, pruske vlasti su ukinule Stari univerzitet u Minsteru.[28] Međutim, nakon konsultacija sa filozofima Hegelom i Herbartom, pruska država je 1825. godine uspostavila psihologiju kao obaveznu disciplinu u svom brzom rastućem i veoma uticajnom obrazovnom sistemu. Međutim, ova disciplina još nije prihvatila eksperimentisanje.[29] U Engleskoj, rana psihologija je uključivala frenologiju i odgovor na društvene probleme uključujući alkoholizam, nasilje i pretrpane "ludačke" azile u zemlji.[30]

Velike škole misli[uredi | uredi izvor]

Biološka škola[uredi | uredi izvor]

Prikazi u bojama pogođenih puteva cerebralnih vlakana, prema Van Hornu i saradnicima. Slučaj Fineasa Gejdža.

Psiholozi generalno smatraju biologiju supstratom misli i osećanja, i stoga važnom oblasti proučavanja. Bihevioralna neuronauka, takođe poznata kao biološka psihologija, uključuje primenu bioloških principa na proučavanje fizioloških i genetskih mehanizama koji su u osnovi ponašanja ljudi i drugih životinja. Srodna oblast komparativne psihologije je naučno proučavanje ponašanja i mentalnih procesa neljudskih životinja.[31]

Vodeće pitanje u bihejvioralnim neuronaukama bilo je da li su i kako mentalne funkcije lokalizovane u mozgu. Od Fineasa Gejdža do H.M. i Klajv Vering, pojedinačni ljudi sa mentalnim deficitima koji se mogu pratiti do fizičkog oštećenja mozga inspirisali su nova otkrića u ovoj oblasti.[32] Moglo bi se reći da moderna bihejvioralna neuronauka potiče iz 1870-ih, kada je u Francuskoj Pol Broka pratio proizvodnju govora do levog frontalnog girusa, čime je takođe pokazao hemisfernu lateralizaciju moždane funkcije. Ubrzo nakon toga, Karl Vernike je identifikovao srodnu oblast neophodnu za razumevanje govora.[33]

Savremeno polje bihejvioralne neuronauke fokusira se na fizičku osnovu ponašanja. Bihejvioralni neuronaučnici koriste životinjske modele, često se oslanjajući na pacove, da proučavaju neuronske, genetske i ćelijske mehanizme koji leže u osnovi ponašanja uključenog u učenje, pamćenje i reakcije na strah.[34] Kognitivni neuronaučnici, koristeći alate za neuralno snimanje, istražuju neuronske korelate psiholoških procesa kod ljudi. Neuropsiholozi sprovode psihološke procene kako bi utvrdili kako su ponašanje i spoznaja pojedinca povezani sa mozgom. Biopsihosocijalni model je međudisciplinarni, holistički model koji se bavi načinima na koje međusobni odnosi bioloških, psiholoških i socio-ekonomskih faktora utiču na zdravlje i ponašanje.[35]

Evoluciona psihologija pristupa mišljenju i ponašanju iz moderne evolucione perspektive. Ova perspektiva sugeriše da su psihološke adaptacije evoluirale kako bi se rešili problemi koji se ponavljaju u okruženju ljudskih predaka. Evolucioni psiholozi pokušavaju da otkriju kako su ljudske psihološke osobine evoluirane adaptacije, rezultati prirodne selekcije ili seksualne selekcije tokom ljudske evolucije.

Istorija bioloških osnova psihologije uključuje dokaze o rasizmu. Ideja o nadmoći belaca i, zapravo, moderni koncept same rase nastao je tokom procesa osvajanja sveta od strane Evropljana.[36] Četvorostruka klasifikacija ljudi Karla fon Linea klasifikuje Evropljane kao inteligentne i stroge, Amerikance kao zadovoljne i slobodne, Azijate kao ritualne, a Afrikance kao lenje i hirovite. Rasa je takođe korišćena da se opravda konstrukcija društveno specifičnih mentalnih poremećaja kao što su drapetomanija i disaesthesia aethiopica — ponašanje nekooperativnih afričkih robova.[37] Nakon stvaranja eksperimentalne psihologije, „etnička psihologija“ se pojavila kao poddisciplina, zasnovana na pretpostavci da će proučavanje primitivnih rasa obezbediti važnu vezu između ponašanja životinja i psihologije razvijenijih ljudi.[38]

Bihejvioralna škola[uredi | uredi izvor]

Eksperiment sa malim Albertom.

Princip istraživanja ponašanja je da se veliki deo ponašanja ljudi i nižih životinja uči. Princip povezan sa istraživanjem ponašanja je da se mehanizmi uključeni u učenje primenjuju na ljude i životinje koje nisu ljudi. Istraživači ponašanja razvili su tretman poznat kao modifikacija ponašanja, koji se koristi da pomogne pojedincima da zamene nepoželjna ponašanja poželjnim.

Rani istraživači ponašanja proučavali su uparivanje stimulans-odgovor, sada poznato kao klasično uslovljavanje. Oni su pokazali da kada je biološki moćan stimulus (npr. hrana koja izaziva salivaciju) uparen sa prethodno neutralnim stimulusom (npr. zvono) tokom nekoliko pokušaja učenja, neutralni stimulus sam po sebi može da izazove odgovor koji biološki moćni stimulus izaziva. Ivan Pavlov — najpoznatiji po tome što je podsticao pse na pljuvačku u prisustvu stimulusa koji je ranije bio povezan sa hranom — postao je vodeća ličnost u Sovjetskom Savezu i inspirisao sledbenike da koriste njegove metode na ljudima.[39]

U Sjedinjenim Državama, Edvard Li Torndajk je pokrenuo „konekcionističke” studije tako što je hvatao životinje u „kutije za slagalice” i nagrađivao ih za bekstvo. Torndajk je 1911. napisao: „Ne može postojati moralni nalog za proučavanje čovekove prirode osim ako nam studija ne omogući da kontrolišemo njegove postupke.“[40] Od 1910. do 1913. Američko udruženje psihologa je prošlo kroz morsku promenu mišljenja, daleko od mentalizma. i ka „bihejvioralizmu“. Godine 1913. Džon B. Votson je skovao termin biheviorizam za ovu školu mišljenja.[41] U početku se mislilo da Votsonov čuveni eksperiment Malog Alberta iz 1920. godine pokazuje da ponovljena upotreba uznemirujućih glasnih zvukova može usaditi fobije (odbojnost prema drugim stimulansima) kod novorođenčeta, iako je takav zaključak verovatno bio preterivanje. Karl Lešli, bliski saradnik sa Votsonom, ispitivao je biološke manifestacije učenja u mozgu.[42]

Klark L. Hal, Edvin Gatri i drugi učinili su mnogo da pomognu biheviorizmu da postane široko korišćena paradigma.[43] Nova metoda „instrumentalnog“ ili „operantnog“ uslovljavanja dodala je koncepte potkrepljenja i kazne modelu promene ponašanja. Radikalni bihejvioristi su izbegavali da raspravljaju o unutrašnjem funkcionisanju uma, posebno o nesvesnom, za koji su smatrali da je nemoguće naučno proceniti.[44] Operantno uslovljavanje su prvi opisali Miler i Kanorski, a popularisao u SAD B. F. Skiner, koji se pojavio kao vodeći intelektualac ​​biheviorističkog pokreta.[45]

Noam Čomski je objavio uticajnu kritiku radikalnog bihejviorizma na osnovu toga da bihevioristički principi ne mogu adekvatno da objasne složeni mentalni proces usvajanja jezika i upotrebe jezika.[46] Pregled, koji je bio oštar, učinio je mnogo da se smanji status bihejviorizma u psihologiji.[47] Martin Selidžman i njegove kolege su otkrili da mogu usloviti „naučenu bespomoćnost“ kod pasa, stanje koje nije bilo predviđeno biheviorističkim pristupom psihologiji.[46] Edvard C. Tolman je unapredio hibridni model „kognitivnog ponašanja“, posebno u svojoj publikaciji iz 1948. u kojoj se raspravlja o kognitivnim mapama koje pacovi koriste da pogode lokaciju hrane na kraju lavirinta.[48] Skinerov bihejviorizam nije umro, delimično zato što je stvorio uspešne praktične primene.[49]

Međunarodno udruženje za analizu ponašanja osnovano je 1974. godine i do 2003. imalo je članove iz 42 zemlje. Ova oblast je stekla uporište u Latinskoj Americi i Japanu.[50] Primenjena analiza ponašanja je termin koji se koristi za primenu principa operantnog uslovljavanja za promenu društveno značajnog ponašanja (zamenjuje termin modifikacija ponašanja).[51]

Kognitivistička škola[uredi | uredi izvor]

Kognitivna psihologija uključuje proučavanje mentalnih procesa, uključujući percepciju, pažnju, razumevanje i proizvodnju jezika, pamćenje i rešavanje problema.[52] Istraživače u oblasti kognitivne psihologije ponekad nazivaju kognitivistima. Oni se oslanjaju na model obrade informacija mentalnog funkcionisanja. Kognitivistička istraživanja su zasnovana na funkcionalizmu i eksperimentalnoj psihologiji.

Počevši od 1950-ih, eksperimentalne tehnike koje su razvili Vunt, Džejms, Ebinhaus i drugi ponovo su se pojavile kako je eksperimentalna psihologija postajala sve više kognitivistička i, na kraju, činila deo šire, interdisciplinarne kognitivne nauke.[53][54] Neki su ovaj razvoj nazvali kognitivnom revolucijom jer je odbacio antimentalističku dogmu bihejviorizma, kao i strukture psihoanalize.[54]

Albert Bandura je pomogao u prelasku psihologije sa bihejviorizma na kognitivnu psihologiju. Bandura i drugi teoretičari društvenog učenja unapredili su ideju zameničkog učenja. Drugim rečima, izneli su stav da dete može da uči posmatrajući svoje društveno okruženje, a ne nužno da je bilo pojačano za sprovođenje ponašanja, iako nisu isključili uticaj pojačanja na učenje ponašanja.[55]

Tehnološki napredak je takođe obnovio interesovanje za mentalna stanja i mentalne predstave. Engleski neuronaučnik Čarls Šerington i kanadski psiholog Donald O. Heb koristili su eksperimentalne metode da povežu psihološke fenomene sa strukturom i funkcijom mozga. Uspon kompjuterske nauke, kibernetike i veštačke inteligencije podvukao je vrednost poređenja obrade informacija kod ljudi i mašina.

Popularna i reprezentativna tema u ovoj oblasti je kognitivna pristrasnost, ili iracionalna misao. Psiholozi (i ekonomisti) su klasifikovali i opisali veliki katalog pristrasnosti koje se često ponavljaju u ljudskoj misli. Heuristika dostupnosti, na primer, je tendencija precenjivanja važnosti nečega što vam lako pada na pamet.[56]

Elementi biheviorizma i kognitivne psihologije su sintetizovani da bi se formirala kognitivna bihejvioralna terapija, oblik psihoterapije modifikovan od tehnika koje su razvili američki psiholog Albert Elis i američki psihijatar Aron T. Bek.

Na širem nivou, kognitivna nauka je interdisciplinarno preduzeće koje uključuje kognitivne psihologe, kognitivne neuronaučnike, lingviste i istraživače u oblasti veštačke inteligencije, interakcije čoveka i računara i računarske neuronauke. Disciplina kognitivne nauke pokriva kognitivnu psihologiju, kao i filozofiju uma, kompjuterske nauke i neuronauku.[57] Računarske simulacije se ponekad koriste za modeliranje fenomena od interesa.

Socijalna škola[uredi | uredi izvor]

Socijalna psihologija se bavi time kako ponašanja, misli, osećanja i društveno okruženje utiču na ljudske interakcije.[58] Socijalni psiholozi proučavaju teme kao što su uticaj drugih na ponašanje pojedinca (npr. konformizam, ubeđivanje) i formiranje uverenja, stavova i stereotipa o drugim ljudima. Socijalna kognicija spaja elemente socijalne i kognitivne psihologije u svrhu razumevanja kako ljudi obrađuju, pamte ili iskrivljuju društvene informacije. Proučavanje grupne dinamike uključuje istraživanje prirode liderstva, organizacione komunikacije i srodnih fenomena.

Poslednjih godina, socijalni psiholozi su se zainteresovali za implicitne mere, posredničke modele i interakciju ličnosti i društvenih faktora u objašnjavanju ponašanja. Neki koncepti koje su sociolozi primenili na proučavanje psihijatrijskih poremećaja, koncepti kao što su društvena uloga, uloga bolesnika, društvena klasa, životni događaji, kultura, migracija i totalna institucija, uticali su na socijalne psihologe.[59]

Psihoanalitička škola[uredi | uredi izvor]

Sigmund Frojd, bio je austrijski lekar i psihijatar, osnivač psihoanalize.

Psihoanaliza se odnosi na teorije i terapeutske tehnike primenjene na nesvesni um i njegov uticaj na svakodnevni život. Ove teorije i tehnike služe za lečenje mentalnih poremećaja.[60][61] Psihoanaliza je nastala 1890-ih, najistaknutije u radu Sigmunda Frojda. Frojdova psihoanalitička teorija se u velikoj meri zasnivala na interpretativnim metodama, introspekciji i kliničkom posmatranju. Postala je veoma poznata, uglavnom zato što se bavila temama kao što su seksualnost, represija i nesvesno.[62] Frojd je bio pionir metoda slobodnog udruživanja i tumačenja snova.[63]

Psihoanalitička teorija nije monolitna. Drugi poznati psihoanalitički mislioci koji su se razišli sa Frojdom su Alfred Adler, Karl Jung, Erik Erikson, Melani Klajn, D.V. Vinikot, Karen Hornaj, Erih From, Džon Bolbi, Frojdova ćerka Ana Frojd i Hari Stak Salivan. Ovi pojedinci su osigurali da se psihoanaliza razvije u različite škole mišljenja. Među ovim školama su psihologija ega, objektni odnosi i interpersonalna, lakanovska i relaciona psihoanaliza.

Psiholozi poput Hansa Ajzenka i filozofi, uključujući Karla Popera, oštro su kritikovali psihoanalizu. Poper je tvrdio da je psihoanaliza pogrešno predstavljena kao naučna disciplina,[64] dok je Ajzenk izneo stav da su psihoanalitička načela bila u suprotnosti sa eksperimentalnim podacima. Do kraja 20. veka, odseci za psihologiju američkih univerziteta uglavnom su marginalizovali Frojdovu teoriju, odbacujući je kao „isušeni i mrtvi“ istorijski artefakt.[65] Istraživači kao što su Antonio Damasio, Oliver Saks i Džozef Ledu, kao i pojedinci u novoj oblasti neuro-psihoanalize, branili su neke od Frojdovih ideja na naučnim osnovama.[66]

Egzistenscijalno-humanističke teorije[uredi | uredi izvor]

Maslovljeva hijerarhija potreba.

Humanistička psihologija, na koju su uticali egzistencijalizam i fenomenologija,[67] naglašava slobodnu volju i samoaktualizaciju.[68] Pojavio se 1950-ih kao pokret unutar akademske psihologije, kao reakcija na biheviorizam i psihoanalizu.[69] Humanistički pristup teži sagledavanju cele ličnosti, a ne samo fragmentiranih delova ličnosti ili izolovanih spoznaja.[70] Humanistička psihologija se takođe fokusira na lični rast, samoidentitet, smrt, samoću i slobodu. Naglašava subjektivno značenje, odbacivanje determinizma i brigu za pozitivan rast, a ne za patologiju. Neki osnivači humanističke škole mišljenja bili su američki psiholozi Abraham Maslov, koji je formulisao hijerarhiju ljudskih potreba, i Karl Rodžers, koji je kreirao i razvio terapiju usmerenu na klijenta.

Kasnije je pozitivna psihologija otvorila humanističke teme za naučno proučavanje. Pozitivna psihologija je proučavanje faktora koji doprinose ljudskoj sreći i blagostanju, fokusirajući se više na ljude koji su trenutno zdravi. Međutim, daleko je od jasnog da je pozitivna psihologija efikasna u tome da učini ljude srećnijima.[71] Pozitivne psihološke intervencije su bile ograničenog obima, ali se smatra da su njihovi efekti nešto bolji od placebo efekata. Dokazi, međutim, daleko su od jasnih da intervencije zasnovane na pozitivnoj psihologiji povećavaju ljudsku sreću ili otpornost.[71]

Egzistencijalna psihologija naglašava potrebu da se razume klijentova potpuna orijentacija prema svetu. Egzistencijalna psihologija je suprotna redukcionizmu, biheviorizmu i drugim metodama koje objektiviziraju pojedinca.[68] Tokom 1950-ih i 1960-ih, pod uticajem filozofa Sorena Kjerkegora i Martina Hajdegera, psihoanalitički obučeni američki psiholog Rolo Mej pomogao je u razvoju egzistencijalne psihologije. Egzistencijalna psihoterapija, koja sledi iz egzistencijalne psihologije, je terapijski pristup koji se zasniva na ideji da unutrašnji konflikt osobe nastaje iz suočavanja te individue sa datostima postojanja. Za švajcarskog psihoanalitičara Ludviga Binsvangera i američkog psihologa Džordža Kelija takođe se može reći da pripadaju egzistencijalnoj školi.[72] Egzistencijalni psiholozi imaju tendenciju da se razlikuju od "humanističkijih" psihologa po relativno neutralnom pogledu na ljudsku prirodu i relativno pozitivnoj proceni anksioznosti.[72] Egzistencijalni psiholozi su isticali humanističke teme smrti, slobodne volje i značenja, sugerišući da se značenje može oblikovati mitovima i narativima; značenje može biti produbljeno prihvatanjem slobodne volje, koja je neophodna za život autentičnog života, iako često uz strepnju u vezi sa smrću.[73]

Austrijski egzistencijalni psihijatar i preživeli holokaust Viktor Frankl izvukao je dokaze o terapeutskoj moći značenja iz razmišljanja o sopstvenom zatočenju.[74] On je stvorio varijaciju egzistencijalne psihoterapije nazvanu logoterapija, tip egzistencijalističke analize koja se fokusira na volju za smislom (u životu), za razliku od Adlerove Ničeanske doktrine volje za moć ili Frojdove volje za zadovoljstvom.

Teme[uredi | uredi izvor]

Ličnost[uredi | uredi izvor]

Psihologija ličnosti bavi se trajnim obrascima ponašanja, misli i emocija. Teorije ličnosti variraju u različitim psihološkim školama mišljenja. Svaka teorija nosi različite pretpostavke o takvim karakteristikama kao što su uloga nesvesnog i važnost iskustva iz detinjstva.

Prema Frojdu, ličnost se zasniva na dinamičkim interakcijama ida, ega i super-ega.[75] Nasuprot tome, teoretičari osobina su razvili taksonomije konstrukata ličnosti u opisivanju ličnosti u smislu ključnih osobina. Teoretičari osobina često su koristili statističke metode smanjenja podataka, kao što je faktorska analiza. Iako je broj predloženih osobina uveliko varirao, rani biološki zasnovan model Hansa Ajzenka sugeriše da su najmanje tri glavna konstrukta osobina neophodna da bi se opisali ljudska ličnost, ekstraverzija-introverzija, neuroticizam-stabilnost i psihoticizam-normalnost.

Rejmond Katel je empirijski izveo teoriju o 16 faktora ličnosti na nivou primarnog faktora i do osam širih faktora drugog sloja.[76][77] Od 1980-ih, Velika petorka (otvorenost za iskustvo, savesnost, ekstraverzija, prijatnost i neuroticizam) se pojavila kao važna teorija osobina ličnosti.[78] Dimenzionalni modeli ličnosti dobijaju sve veću podršku, a verzija dimenzionalne procene je uključena u DSM-V. Međutim, uprkos obilju istraživanja različitih verzija dimenzija ličnosti „velike petorke“, čini se da je neophodno preći sa statične konceptualizacije strukture ličnosti na dinamičniju orijentaciju, priznajući da su konstrukti ličnosti podložni učenju i promeni tokom životni vek.[79]

Rani primer procene ličnosti bio je Vudvortov list sa ličnim podacima, napravljen tokom Prvog svetskog rata. Popularni, iako psihometrijski neadekvatan, Majers–Brigs tipologija je razvijena da proceni „tipove ličnosti“ pojedinaca prema teorijama ličnosti Karl Junga. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), uprkos svom nazivu, više je dimenzionalna mera psihopatologije nego mera ličnosti.[80] Kalifornijski psihološki inventar sadrži 20 skala ličnosti (npr. nezavisnost, tolerancija).[81] Međunarodna zbirka ličnih stavki, koja je u javnom vlasništvu, postala je izvor skala koje se mogu koristiti za procenu ličnosti.[82]

Nesvesni um[uredi | uredi izvor]

Proučavanje nesvesnog uma, dela psihe izvan svesti pojedinca, ali za koji se veruje da utiče na svesno mišljenje i ponašanje, bilo je obeležje rane psihologije. U jednom od prvih psiholoških eksperimenata sprovedenih u Sjedinjenim Državama, C.S. Pirs i Jozef Jastrov su 1884. otkrili da subjekti istraživanja mogu da izaberu najmanju težinu od dve težine čak i ako svesno nisu sigurni u razliku.[83] Frojd je popularizovao koncept nesvesnog uma, posebno kada je govorio o necenzurisanom upadanju nesvesne misli u nečiji govor (Frojdijanska omaška) ili na njegove napore da tumači snove.[84] Njegova knjiga Psihopatologija svakodnevnog života iz 1901. katalogizira stotine svakodnevnih događaja koje Frojd objašnjava u smislu nesvesnog uticaja. Pjer Žane je unapredio ideju podsvesnog uma, koji bi mogao da sadrži autonomne mentalne elemente nedostupne direktnom ispitivanju subjekta.[85]

Koncept nesvesnih procesa ostao je važan u psihologiji. Kognitivni psiholozi su koristili "filterski" model pažnje, prema kojem se mnogo obrade informacija odvija ispod praga svesti, a samo određeni stimulusi, ograničeni svojom prirodom i brojem, prolaze kroz filter. Mnoga istraživanja su pokazala da podsvesno pripremanje određenih ideja može prikriveno uticati na misli i ponašanje.[85] Zbog nepouzdanosti samoposmatranja, glavna prepreka u ovoj vrsti istraživanja uključuje pokazivanje da svesni um subjekta nije primetio ciljni stimulus. Iz tog razloga, neki psiholozi radije prave razliku između implicitnog i eksplicitnog pamćenja. U drugom pristupu, podsvesni stimulus se takođe može opisati kao dostizanje objektivnog, ali ne i subjektivnog praga.[86]

Model automatizma Džona Barga i drugih uključuje ideje automatizma i nesvesne obrade u našem razumevanju društvenog ponašanja,[87] iako je bilo spora u pogledu replikacije.[88] Neki eksperimentalni podaci sugerišu da mozak počinje da razmatra preduzimanje radnji pre nego što ih um postane svestan.[89] Uticaj nesvesnih sila na izbore ljudi utiče na filozofsko pitanje slobodne volje. Džon Barg, Danijel Vegner i Elen Langer opisuju slobodnu volju kao iluziju.[87][90][91]

Motivacija[uredi | uredi izvor]

Neki psiholozi proučavaju motivaciju ili temu zašto ljudi ili niže životinje iniciraju ponašanje u određenom trenutku. Takođe uključuje proučavanje zašto ljudi i niže životinje nastavljaju ili prekidaju ponašanje. Psiholozi kao što je Vilijam Džejms prvobitno su koristili termin motivacija da se odnose na nameru, u smislu sličnom konceptu volje u evropskoj filozofiji. Sa stalnim usponom darvinističkog i frojdovskog mišljenja, instinkt se takođe počeo posmatrati kao primarni izvor motivacije.[92]

Prema teoriji nagona, snage instinkta se kombinuju u jedan izvor energije koji vrši stalan uticaj. Psihoanaliza je, kao i biologija, posmatrala ove sile kao zahteve koji potiču iz nervnog sistema. Psihoanalitičari su verovali da se ove sile, posebno seksualni instinkti, mogu zaplesti i transformisati unutar psihe. Klasična psihoanaliza zamišlja borbu između principa zadovoljstva i principa stvarnosti, što otprilike odgovara idu i egu. Kasnije, u Izvan principa zadovoljstva, Frojd je uveo koncept nagona smrti, prinude na agresiju, destrukciju i psihičko ponavljanje traumatskih događaja.[93] U međuvremenu, bihevioristički istraživači su koristili jednostavne dihotomne modele (zadovoljstvo/bol, nagrada/kazna) i dobro utvrđene principe kao što je ideja da će žedno stvorenje uživati u piću.[92][94] Klark Hol je formalizovao ovu poslednju ideju svojim modelom smanjenja pogona.[95]

Glad, žeđ, strah, seksualna želja i termoregulacija predstavljaju osnovne motive kod životinja.[94] Čini se da ljudi pokazuju složeniji skup motivacija — iako se teoretski one mogu objasniti kao rezultat želje za pripadanjem, pozitivnom slikom o sebi, samodoslednošću, istinom, ljubavlju i kontrolom.[96][97]

Motivacija se može modulirati ili manipulisati na mnogo različitih načina. Istraživači su otkrili da ishrana, na primer, ne zavisi samo od fundamentalne potrebe organizma za homeostazom — važnog faktora koji izaziva osećaj gladi — već i od cirkadijalnih ritmova, dostupnosti hrane, ukusa hrane i cene.[94] Apstraktne motivacije su takođe savitljive, o čemu svedoče fenomeni kao što je zaraza cilja: usvajanje ciljeva, ponekad nesvesno, zasnovano na zaključcima o ciljevima drugih.[98] Vos i Bajumejster sugerišu da, suprotno ciklusu potreba-želja-ispunjenje životinjskih instinkata, ljudska motivacija se ponekad povinuje pravilu „dobiti rađa hteti“: što više dobijate nagradu kao što su samopoštovanje, ljubav, droga ili novac, više je želite. Oni sugerišu da se ovaj princip može primeniti čak i na hranu, piće, seks i san.[99]

Razvoj[uredi | uredi izvor]

Razvojna psihologija se odnosi na naučnu studiju o tome kako i zašto se misaoni procesi, emocije i ponašanja ljudi menjaju tokom njihovog života.[100] Neki pripisuju Čarlsu Darvinu sprovođenje prve sistematske studije unutar rubrike razvojne psihologije, nakon što je 1877. objavio kratak rad u kojem se detaljno opisuje razvoj urođenih oblika komunikacije na osnovu njegovih zapažanja njegovog malog sina.[101] Međutim, glavni izvori ove grane psihologije nalaze se u radu Žana Pijažea. Poput Pijažea, razvojni psiholozi su se prvobitno fokusirali prvenstveno na razvoj spoznaje od detinjstva do adolescencije. Kasnije se razvojna psihologija proširila na proučavanje spoznaje tokom životnog veka. Pored proučavanja kognicije, razvojni psiholozi su se takođe fokusirali na afektivni, bihevioralni, moralni, društveni i nervni razvoj.

Razvojni psiholozi koji proučavaju decu koriste brojne istraživačke metode. Na primer, oni posmatraju decu u prirodnom okruženju kao što su predškolske ustanove[102] i angažuju ih u eksperimentalnim zadacima.[103] Takvi zadaci često liče na posebno osmišljene igre i aktivnosti koje su i prijatne za dete i naučno korisne. Istraživači razvoja čak su osmislili pametne metode za proučavanje mentalnih procesa odojčadi.[104] Pored proučavanja dece, razvojni psiholozi takođe proučavaju starenje i procese tokom čitavog životnog veka, uključujući starost.[105] Ovi psiholozi se oslanjaju na čitav niz psiholoških teorija da bi pružili informacije o svom istraživanju.[106]

Geni i životna sredina[uredi | uredi izvor]

Na sve istraživane psihološke osobine utiču i geni i okruženje, u različitom stepenu.[107][108] Ova dva izvora uticaja se često mešaju u opservacionim istraživanjima pojedinaca i porodica. Primer ove konfuzije može se pokazati u prenošenju depresije sa depresivne majke na njeno potomstvo. Teorija zasnovana na prenošenju iz sredine smatrala bi da je potomstvo, zbog toga što ima problematično okruženje za odgajanje kojim upravlja depresivna majka, izloženo riziku od razvoja depresije. S druge strane, nasledna teorija bi smatrala da je rizik od depresije kod potomstva u izvesnoj meri pod uticajem gena koji se detetu prenose od majke. Geni i okruženje u ovim jednostavnim modelima prenosa su potpuno zbunjeni. Depresivna majka može i da nosi gene koji doprinose depresiji kod njenog potomstva, ali i da stvori okruženje za odgajanje koje povećava rizik od depresije kod njenog deteta.

Istraživači bihejvioralne genetike su koristili metodologije koje pomažu da se razdvoji ova konfuzija i razume priroda i poreklo individualnih razlika u ponašanju. Tradicionalno, istraživanje je uključivalo studije blizanaca i studije usvajanja, dva dizajna u kojima se genetski uticaji i uticaji životne sredine mogu delimično poništiti. U skorije vreme, istraživanje fokusirano na gene doprinelo je razumevanju genetskog doprinosa razvoju psiholoških osobina.

Dostupnost tehnologija molekularne genetike ili sekvenciranja genoma u mikromrežu omogućava istraživačima da direktno mere varijaciju DNK učesnika i testiraju da li su individualne genetske varijante unutar gena povezane sa psihološkim osobinama i psihopatologijom putem metoda uključujući studije asocijacija na nivou genoma. Jedan cilj takvog istraživanja je sličan onom u pozicionom kloniranju: kada se otkrije uzročni gen, može se sprovesti biološko istraživanje da bi se razumelo kako taj gen utiče na fenotip. Jedan od glavnih rezultata studija genetskih asocijacija je opšti nalaz da su psihološke osobine i psihopatologija, kao i složene medicinske bolesti, visoko poligene,[109][110][111] gde veliki broj (na reda stotina do hiljada) genetskih varijanti, svaka sa malim efektom, doprinosi individualnim razlikama u osobinama ponašanja ili sklonosti ka poremećaju. Aktivno istraživanje nastavlja da radi na razumevanju genetskih i ekoloških osnova ponašanja i njihove interakcije.

Psihologija u Srba[uredi | uredi izvor]

Alimpije Vasiljević (Veliševac, 21. novembar 1831 — Beograd, 3. februar 1911) bio je filozof, profesor Velike škole, političar, ministar prosvete i crkvenih poslova.

Psihologija se u Srbiji razvijala sa sporijim tempom i zakašnjenjem, nego što je to bilo u zemljama koje su uvek prednjačile u produkciji psiholoških istraživanja poput: Nemačke, Engleske, Rusije (odnosno SSSR), Francuske i SAD. Srpska psihologija ima svoj razvojni put i svoje rezultate, ali su oni vrlo često užeg karaktera i baziraju se na originalnim shvatanjima stranih autora.[112]

Govoreći o psihi, duša je zauzimala centralno mesto i za hrišćanske i za prehrišćanske mislioce, kao i za njene manifestne forme, radnje, načine komunikacije sa svetom. Ponekad se duša doživljavala kao suprotstavljena telu ili je bila cenjena kao nešto sveto. Duša se retko sreće u savremenoj psihološkoj terminologiji, a ono što se nekada objašnjavalo kao aktivnost duše danas se operacionalizuje kroz niz različitih koncepata (percepcija, motivi, ličnost itd.). Dok su sofisti bili prvi koji su istakli ljudsku subjektivnost, institucionalizovano hrišćanstvo je u prvi plan stavilo koncept potčinjavanja Tvorcu, čin koji će na kraju vremena dovesti do spasenja. Racionalizam antike bio je u recesiji ispred hrišćanstva i samoposmatranje i molitva su zamenili posmatranje i kritičku analizu.[113]

Psihološke teme tog perioda nalazile su se u praktičnim uputstvima o pravilnom ponašanju vlasti prema crkvi, podanika prema vlasti, roditelja prema deci itd. U našoj kulturi ova tradicija je na pravi način ilustrovana Zakonikom cara Dušana ili različitim pojmovi deteta u srpskoj kulturi. Renesansa je donela novo interesovanje za antički racionalizam i rađanje modernog sveta, kako je definisano u zapadnoj kulturi.

Tek u 18. veku racionalni pristup je konačno preokrenuo vagu; tako i briga o ljudskom blagostanju i deklarativno nastojanje da se on unapredi kako kroz individualne težnje tako i kroz brigu koju pruža država. Od suštinskog značaja za istoriju psihologije bilo je sve veće širenje školstva i obrazovnih mreža, koje su predstavljale novu nadu u bolji svet. Prisustvo te potrebe vidi se i iz statističkih podataka o pismenosti u Srbiji za 1866. godinu, koji pokazuju da je pismeno bilo svega 4,18% stanovništva, au seoskim sredinama ne više od 1,63%.[113]

Ljubomir Nedić (Beograd, 25. april 1858Beograd, 29. jul 1902) je bio srpski kritičar.

Obrazovani Srbi iz Austrijskog carstva, zapravo sa teritorija koje su pripadale Ugarskoj (uglavnom su pokrivale teritoriju Vojvodine) bili su značajan zamah za razvoj prosvete i školstva u Srbiji u 19. veku. O tome postoje detaljni prikazi u formi feljtona koje je napisao hroničar psihologije i poznavalac njene istorije Mihajlo Roter, koji je objavio seriju tekstova u „Psihološkim novinama“ („Psihološkim novinama“), časopisu Srpske. Psihološko društvo krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina 20. veka.[113]

Alimpije Vasiljević je nakon završetka filozofije i teologije počeo da predaje filozofiju i psihologiju na Grande École. Napisao je prvi udžbenik psihologije za potrebe visokog obrazovanja. Bio je zagovornik pozitivističkih trendova i cenio je Vuntov eksperimentalni pristup. U ovoj obrazovnoj ustanovi Vasiljevića je nasledio Ljubomir Nedić, iako je bio poznatiji i cenjeniji kao prevodilac i književni kritičar. Njegovu doktorsku tezu držao je Vunt u oblasti logike. I pored toga što nije bio psiholog u svojoj obrazovnoj evidenciji, kao u slučaju njegovih prethodnika (iako je tome bio bliži u odnosu na sve njih), pre Ljubomira Nedića nije bilo odlučnog opredeljenja za nove trendove u psihologiji kao što je eksperimentalna psihologija.[113]

Paja Radosavljević je uradio svoje istraživanje „Napredovanje zaboravljanja sa vremenom” gde je ispitao neke od Ebinghausovih nalaza. Da se Paja Radosavljević smatra prvim srpskim psihologom može se zaključiti pre svega iz naslova i sadržaja njegove disertacije, što evidentno pokazuje da je Paja Radosaveljvić bio prvi srpski psiholog sa doktoratom, bez obzira na to što je prof. psiholog nije postojao u istoj konotaciji kao danas. Ponekad se njegovo ime pominje i u istoriji pedagogije, najviše zbog činjenice da se bavio psihološkim osnovama nastave.[113]

Žarko Trebješanin (1950) je srpski psiholog i autor dvadesetak knjiga.

Borislav Stevanović se vratio sa doktorskom disertacijom (1926. godine) sa Londonskog univerziteta i postao 1928. godine šef Seminara za eksperimentalnu psihologiju. Prof. Stevanović je svojim radom na standardizaciji Bine-Simonove skale u srpskoj populaciji postigao značajne zasluge u srpskoj psihologiji i uveo našu psihologiju u svetske tokove tog perioda. Postojanje posebnog odeljenja za psihologiju doprinelo je proširenju sadržaja, a još više kadrovskog; otvorilo je i vrata za zapošljavanje asistenata. Prvi asistent na studijskoj grupi psihologije bio je Živorad Vasić. Studenti psihologije nisu bili brojni do Drugog svetskog rata i u tom periodu je zabeleženo samo šest diplomiranih studenata. Oni su zapravo bili prvi profesionalni psiholozi u našoj zemlji, školovani u skladu sa nastavnim planom i programom za psihologiju. Prvi psiholozi u našoj zemlji bili su: Miroslava Šaponjić, Živorad Vasić, Miloje Savić, Vasilije Milojević, Radmila Antić i Miloš Jovičić. Tada su predstavljene i prve doktorske disertacije iz psihologije.[113]

Od tada je jačala percepcija psihologa kao posebnog zanimanja, kao nauke zasnovane i praktično orijentisane na korisnike svojih usluga, tako da je obrazovanje takvih stručnjaka počelo da se širi i oni stekli reputaciju konsultanta u različitim životnim okolnostima. Analiza svesti na nedeljive komponente, način na koji je Tičener zamišljao, promovisao i branio psihologiju, postao je deo prošlosti već u prvoj polovini 20. veka. Potom je afirmacija psihoanalize i bihejviorizma upućivala javnosti na promišljanje aktivnosti iskustva i lične istorije na veoma heterogene fenomene u psihičkom životu, od mehanizama razvoja i održavanja psihopatoloških simptoma do objašnjenja fenomena identifikacije sa autoritetom u porodice i delotvornih vaspitnih postupaka. Sve ovo stvorilo je temelje za novonastale potrebe za psiholozima u obrazovanju, kliničkoj psihologiji, industrijskoj psihologiji, marketingu, socijalnoj zaštiti, ispitivanjima javnog mnjenja, rešavanju traumatskih iskustava kod žrtava prirodnih i drugih katastrofa itd.[113]

Osim što je broj psihologa brzo rastao, zaposlenim psiholozima u Srbiji su bili potrebni stručni skupovi, stručno usavršavanje, zaštita profesionalnih interesa, promocija profesije u javnosti i u tom cilju su se organizovali pod kišobran Srpskog psihološkog društva, koje ima kontinuitet od svog osnivanja 1953. godine, kao sekcija Psihološkog društva Jugoslavije. Stručno zvanje psihologa u to vreme bilo je „profesor psihologije“ i članovi Društva su mukotrpno radili na tome da se u zakonodavstvu prizna realnost u ovoj oblasti – činjenica da su psiholozi imali veliki angažman u zdravstvenim ustanovama i društvenim zaštite, a sve više i u industriji. Ova borba je uspešno završena i trenutno stručno zvanje je diplomirani psiholog. Srpsko psihološko društvo danas ima svoj subjekat koji se bavi snabdevanjem psihologa neophodnim instrumentarijumom za rad, naučnim i akademskim publikacijama, a organizuje i obuku iz različitih oblasti primenjene psihologije. Naša psihologija je do sada dala dva akademika Srpske akademije nauka i umetnosti – prvog šefa Katedre za psihologiju Beogradskog univerziteta Borislava Stevanovića i Aleksandra Kostića.

Metodologija psiholoških istraživanja[uredi | uredi izvor]

Metodi psihologije su najopštiji, ustaljeni i provereni načini organizovanja naučnog istraživanja psihičke stvarnosti. Metoda je celokupan način organizovanja jednog istraživanja.

Glavne metode koje se koriste za istraživanja čoveka kao pojedinca ili celog kolektivima čine posmatranja unutar i van laboratorije, intervjui, psihološki testovi tj. psihometrija, laboratorijski eksperimenti, statističke analize, kao i introspekcija. Introspekcija je metod posmatranja i opisivanja sopstvenih svesnih psihičkih doživljaja. U početku, u Vuntovoj psihologiji, introspekcija se smatrala za jednini izvor podataka. Međutim, nedostaci introspekcije su to da ispitanici ponekad daju lažne, nepotpune ili socijalno-prihvatljive odgovore, ili jednostavno nisu svesni odgovora. Iako je introspekcija naišla na mnoge kritike, i danas se koristi za neke vidove istraživanja, jer samo na taj način se mogu opisati snovi, sećanja ili fantazije.

Tri opšta psihološka metoda organizovanja istraživanja u kojima se koriste subjektivni podaci (lično iskustvo) ili objektivni (o činjenicama ponašanja) su:

 1. Studija slučaja
 2. Posmatranje
 3. Eksperiment

Studija slučaja je metod intenzivnog, dubinskog i sveobuhvatnog proučavanja ličnosti. Potekla je iz psihoanalize i predstavlja temeljno i obuhvatno istraživanje životne istorije pojedinca da bi se razumela situacija i problem u kojoj se pojedinac nalazi. Podaci se dobijaju iz niza testova, intervjua, slobodnih asocijacija, tumačenju snova i upitnika. Krajnji cilj jeste rekonstruisanje "kompletne biografije", kao i objašnjenje celokupne strukture i dinamike konkretne ličnosti. Poznat je slučaj Sergeja Pankejeva gde je u Frojdovoj studiji opisana infantilna neuroza. Naime, knjiga se bazira na jednom strašnom snu koji je pacijent sanjao u ranom detinjstvu. On je usnio kako je u strahu ugledao par belih vukova na orahovom stablu sa ogromnim belim repovima. Na osnovu detaljnog tumačenju i analize sna, Frojd je došao do važnih teorijskih saznanja.

Posmatranje je neeksperimentalna metoda pomoću koje se dolazi do podataka o psihičkom životu ljudi. Sastoji se u planskom, sistematskom i objektivnom registrovanju i analiziranju izvesnih pojava u prirodnom okruženju. Bolja je od introspekcije po tome što se njome mogu otkriti motivi neke delatnosti posmatranjem onoga što čovek zaista radi od onoga što on kaže da želi da uradi. Nedostaci posmatranja su ograničenost na vidljivo ponašanje bez skrivenih motiva i nemogućnost menjanja pojedinih uslova. Takođe, nemoguće je napraviti emocionalnu distancu, tako da su uvidi često subjektivni. Faze posmatranja su posmatranje sa ciljem, sistematsko i kontrolisano posmatranje, odabir tehnike, sprovođenje posmatranja, obrada podataka i izvođenje zaključka.

Eksperiment je sistematsko menjanje uslova u kojima se dešava neka pojava. U eksperimentu pojava je zavisna varijabla, a uslovi su nezavisna. Faze eksperimenta su formulisanje problema, izrada plana istraživanja, odabir tehnike, sprovođenje istraživanja, obrada rezultata i izvođenje zaključka. Dobre strane eksperimenta su pojavu izazivamo i menjamo po svojoj volji u kontrolisanim uslovima, ogled možemo ponoviti bilo kada i bilo gde što omogućava proveru rezultata i pouzdano otkriva kauzalne odnose. Loše strane eksperimenta su da neke stvari ne možemo ili iz etičkih razloga nećemo da menjamo i situacija je veštačka, tj. ispitanici se ne ponašaju prirodno.

Eksperimentalni rad sa ljudima kao subjektima povlači legalna i moralna ograničenja, zbog čega se najznačajniji deo istraživanja obavlja sa životinjama sa nadom da je steknuto saznanje o psihofiziološkim funkcijama i ponašanjima moguće preneti na iskustva sa ljudima.

Psihološke tehnike[uredi | uredi izvor]

Tehnike su posebni postupci za prikupljanje i obradu podataka. Neke od tehnika su:

 1. Intervju
 2. Upitnik
 3. Skale procene
 4. Anketa
 5. Projektivne tehnike
 6. Test

Psihoterapija i tehnike psihološke analize[uredi | uredi izvor]

Psihoanaliza[uredi | uredi izvor]

Psihoanaliza je teorija i metoda dubinske psihologije koju je početkom 20. veka utemeljio Sigmund Frojd kako bi objasnio duševne procese kao i nastajanje i lečenje psiholoških poremećaja. Ona predstavlja sveobuhvatan teorijski skup koji se između ostalog temelji na sledećim postupcima:

 • 1. Psihoanalitička teorija ličnost:

Psiha čoveka prema Frojdu je podeljena je u tri područja: Id, Ego i Superego. Id predstavlja iskonske biološke animalističke nagone čoveka koji nestaju posle njihovog zadovoljavanja. Superego predstavlja moralne i etičke vrednosti i norme društva, takoreći predstavlja funkciju savesti osobnosti. Ego je posrednik između Ida i Superega. Ono je središnja instanca odlučivanja koja pokušava uskladiti potrebe Ida s preduslovima Superega.

 • 2. Psihoanalitična razvojna psihologija:

Osnova razvoja psihoanalitične razvojne psihologije je razvoj libida (seksualnog nagona). Prema Frojdovom konceptu razdoblja života zavisno od dobnog nivoa libido obeležava različite regije tela deteta:

 • oralna faza (prva godina života) – tokom tog razdoblja usta su centar telesnog uzbuđenja ili napetosti,
 • analna faza (druga do treća godina života)- izražava fiksaciju na analnu fazu i odnosi se prema svetu putem želje za upravljanjem i moći,
 • falusna faza (četvrta do šesta godina) – tokom te faze postoji privlačnost prema roditelju suprotnoga pola, a uzbuđenja i napetosti su usredotočene na genitalije,
 • latentna faza (sedma do deseta godina) – nastaje smanjenje seksualnih nagona i interesa,
 • genitalna faza (od jedanaeste godine) – faza povezana s početkom puberteta.

Kao moguće krize ili problemi unutar psihoseksualnog odgoja (fiksacije) mogu se javiti Edipov kompleks, Elektrin kompleks ili zavist na penisu.

Teorija lečenja

Prema Sigmundu Frojdu nesvesni psihički procesi (pre svega oni koji potiču iz djetinjstva) mogu znatno uticati na pojavu psihičkih poremećaja kao što su na primer neuroze. Procesi koji potiču iz djetinjstva podležu mehanizmu potiskivanja i nedeljno, tokom trajanja psihoanalitičke terapije, trebalo bi ih izazvati i ponovno proživjeti, kako bi se u odraslom dobu mogli svladati. Pacijent tokom seanse treba da ispriča sve što mu padne na pamet (slobodna asocijacija).

Važni elementi psihoanalize su prenošenje i tumačenje snova. Klasično psihoanalitičko lečenje traje nekoliko godina. Psihoanalitičke škole koje i danas još postoje delimično se razlikuju jedna od druge. Tako postoje oblici lečenja kao što je skraćena psihoanalitička terapija ili fokalna terapija.

Načela dečje analize Ane Frojd i Melani Klejn su posebno prilagođena lečenju dede i mladih osoba. Dečja psihoanaliza se primenjuje na primer kod depresije i opsesivne neuroze.

Poznati psiholozi[uredi | uredi izvor]

Poznati srpski psiholozi[uredi | uredi izvor]

Vidi još[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Fernald 2007, str. 12–15
 2. ^ Hockenbury & Hockenbury. Psychology. Worth Publishers, 2010.
 3. ^ "Aristotle's Psychology". Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 4. ^ Green, C.D. & Groff, P.R. (2003). Early psychological thought: Ancient accounts of mind and soul. Westport, Connecticut: Praeger.
 5. ^ T.L. Brink. (2008) Psychology: A Student Friendly Approach. "Unit One: The Definition and History of Psychology." pp. 9 [1].
 6. ^ Horst U.K. Gundlach, "Germany", in Baker (ed.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012).
 7. ^ Alan Collins, "England", in Baker (ed.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012).
 8. ^ Wood, Alex M.; Tarrier, Nicholas (2010). „Positive Clinical Psychology: A new vision and strategy for integrated research and practice”. Clinical Psychology Review. 30 (7): 819—829. ISSN 0272-7358. doi:10.1016/j.cpr.2010.06.003. 
 9. ^ Brust Nemet, Maja (2015-01-18). „Socijalna kompetencija polaznika pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe”. Magistra Iadertina. 9 (1.). ISSN 1849-0018. doi:10.15291/magistra.712. 
 10. ^ Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, 2010–11 Edition, Psychologists, on the Internet at „bls.gov”. Arhivirano iz originala 04. 01. 2012. g.  (visited 8 July 2010).
 11. ^ O'Neil, H.F.; cited in Coon, D.; Mitterer, J.O. (2008). Cengage Learning (12th izd.). Stamford, CT: Cengage Learning. str. 15—16. 
 12. ^ "The mission of the APA [American Psychological Association] is to advance the creation, communication and application of psychological knowledge to benefit society and improve people's lives"; APA (2010). About APA.”. Pristupljeno 20. 10. 2010. ,.
 13. ^ „Psychology is a Hub Science”.  Association for Psychological Science Observer (September) 2007
 14. ^ „psychology | Etymology, origin and meaning of psychology by etymonline”. www.etymonline.com (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2021-12-25. 
 15. ^ „Classics in the History of Psychology -- Krstic (1964)”. psychclassics.yorku.ca. Pristupljeno 2021-12-25. 
 16. ^ Dade, Penny. A Dictionary of Psychology. Reference Reviews. 24 (3rd izd.). Oxford: Oxford University Press. str. 20—21. ISBN 9780199534067. ISSN 0950-4125. doi:10.1108/09504121011011824. 
 17. ^ Marty, Anton (2010-01-01), „William James, the Principles of Psychology. [Two Volumes. New York: Henry Holt, 1890. Vii + 689 + 688 Pp.]”, Philosophy of Language and Other Matters in the Work of Anton Marty, BRILL, str. 255—299, ISBN 9789042031203, doi:10.1163/9789042031203_008, Pristupljeno 2021-12-25 
 18. ^ R. L. Gregory (2004). The Oxford companion to the mind (2nd izd.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-866224-6. OCLC 56627645. 
 19. ^ Daniel D. Hutto, Matthew Ratcliffe (2007). Folk psychology re-assessed. Dordrecht: Springer. ISBN 978-1-4020-5558-4. OCLC 187949911. 
 20. ^ Okasha, Ahmed; Okasha, Tarek (2000). „Notes on mental disorders in Pharaonic Egypt”. History of Psychiatry. 11 (44): 413—424. ISSN 0957-154X. doi:10.1177/0957154x0001104406. 
 21. ^ Shields, Christopher (2020), Zalta, Edward N., ur., Aristotle’s Psychology (Winter 2020 izd.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, Pristupljeno 2021-12-25 
 22. ^ T.L. Brink. (2008) Psychology: A Student Friendly Approach. "Unit One: The Definition and History of Psychology."
 23. ^ „Psychology: Definitions, branches, history, and how to become one”. www.medicalnewstoday.com (na jeziku: engleski). 2018-02-01. Pristupljeno 2021-12-25. 
 24. ^ Hsueh, Yeh; Guo, Benyu (2012-01-13). „China”. Oxford Handbooks Online. doi:10.1093/oxfordhb/9780195366556.013.0006. 
 25. ^ Bem, Sacha (2009). „Review: Internationalizing the History of Psychology: But How? Some Inspiring Answers”. Theory & Psychology. 19 (3): 441—445. ISSN 0959-3543. doi:10.1177/09593543090190030702. 
 26. ^ Raju 1985
 27. ^ Schwarz, Katharina A.; Pfister, Roland (2016). „Scientific Psychology in the 18th Century: A Historical Rediscovery”. Perspectives on Psychological Science (na jeziku: engleski). 11 (3): 399—407. ISSN 1745-6916. doi:10.1177/1745691616635601. 
 28. ^ Schwarz, Katharina A.; Pfister, Roland (2016). „Scientific Psychology in the 18th Century”. Perspectives on Psychological Science. 11 (3): 399—407. ISSN 1745-6916. doi:10.1177/1745691616635601. 
 29. ^ Gundlach, Horst U. K. (2012-01-13). „Germany”. Oxford Handbooks Online. doi:10.1093/oxfordhb/9780195366556.013.0013. 
 30. ^ Collins, Alan (2012-01-13). „England”. Oxford Handbooks Online. doi:10.1093/oxfordhb/9780195366556.013.0010. 
 31. ^ Volume Preface, John Wiley & Sons, Inc., 2012-09-26, Pristupljeno 2021-12-25 
 32. ^ Thompson, Richard F.; Zola, Stuart M. (2003-04-15), Biological Psychology, John Wiley & Sons, Inc., Pristupljeno 2021-12-25 
 33. ^ Luria, "The Working Brain" (1973), pp. 20–22.
 34. ^ Pinel 2011
 35. ^ Richard M. Frankel, Timothy E. Quill, Susan H. McDaniel (2003). The biopsychosocial approach : past, present, and future. Rochester, NY: University of Rochester Press. ISBN 1-58046-102-6. OCLC 51764305. 
 36. ^ Chapter Two. Domestication and the White Noble Savage, Duke University Press, 2020-12-31, str. 93—145, Pristupljeno 2021-12-25 
 37. ^ <181::aid-jhbs2300140212>3.0.co;2-d „Robert V. Guthrie. Even the rat was white: A historical view of psychology. New York: Harper and Row, 1976. xii + 224 pp. (Reviewed by Lorenz J. Finison)”. Journal of the History of the Behavioral Sciences. 14 (2): 181—182. april 1978. ISSN 0022-5061. doi:10.1002/1520-6696(197804)14:2<181::aid-jhbs2300140212>3.0.co;2-d. 
 38. ^ DePangher, J.; Wakerling, R.K.; Guthrie, A. (1949-08-12). „Chapter II: Magnetic Measuring Instruments and Techniques”. 
 39. ^ Irina Sirotkina and Roger Smith, "Russian Federation", in Baker (ed.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012).
 40. ^ Leahey, History of Modern Psychology (2001), pp. 212–215.
 41. ^ Leahey, History of Modern Psychology (2001), pp. 218–227.
 42. ^ Richard F. Thompson & Stuart M. Zola, "Biological Psychology", in Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 1: History of Psychology.
 43. ^ C. James Goodwin, "United States", in Baker (ed.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012).
 44. ^ Overskeid, Geir (2007). „Looking for Skinner and finding Freud”. American Psychologist. 62 (6): 590—595. PMID 17874899. doi:10.1037/0003-066X.62.6.590.  CiteSeerX 10.1.1.321.6288..
 45. ^ Miller, S.; Konorski, J. (1928). "Sur une forme particulière des reflexes conditionels" [On a particular form of conditional reflexes]. Comptes Rendus des Séances de la Société de Biologie et de Ses Filiales (in French). 99: 1155–1157.
 46. ^ a b Chomsky, Noam; Skinner, B. F. (1959). „Verbal behavior”. Language. 35 (1): 26. ISSN 0097-8507. doi:10.2307/411334. 
 47. ^ Leahey, History of Modern Psychology (2001), pp. 282–285.
 48. ^ Tolman, E. (1948). „Cognitive maps in rats and men.”. Psychological review. doi:10.1037/H0061626. 
 49. ^ „"The Long Good-Bye: Why B. F. Skinner's Verbal Behavior is Alive and We" by Henry D. Schlinger Jr.”. web.archive.org. 2020-01-17. Arhivirano iz originala 17. 01. 2020. g. Pristupljeno 2021-12-25. 
 50. ^ Bem, Sacha (jun 2009). „Review: Internationalizing the History of Psychology: But How? Some Inspiring Answers”. Theory & Psychology. 19 (3): 441—445. ISSN 0959-3543. doi:10.1177/09593543090190030702. 
 51. ^ „Behavior Analysis and Learning: A Biobehavioral Approach, Sixth Edition”. Routledge & CRC Press (na jeziku: engleski). Arhivirano iz originala 03. 06. 2021. g. Pristupljeno 2021-12-25. 
 52. ^ „APA Dictionary of Psychology”. dictionary.apa.org (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2021-12-25. 
 53. ^ Gardner 1985
 54. ^ a b Mandler, George (2006). „A History of Modern Experimental Psychology”. doi:10.7551/mitpress/3542.001.0001. 
 55. ^ Campbell, James M (1975). „Book Reviews: No Peace in Our Time?”. Correctional Psychologist. 2 (1): 91—93. ISSN 0589-8218. doi:10.1177/009385487500200106. 
 56. ^ Juslin 2013
 57. ^ Thagard, Paul (1996-09-23). „Cognitive Science”. 
 58. ^ Charters, W. W.; Lindzey, Gardner; Aronson, Elliot (1973). „Social Psychology and Education: An Essay Review of Lindzey-Aronson, "The Handbook of Social Psychology". American Educational Research Journal. 10 (1): 69. ISSN 0002-8312. doi:10.2307/1162238. 
 59. ^ Tausig, Mark; Fenwick, Rudy (2011). Work and Mental Health in Social Context (na jeziku: engleski). New York, NY: Springer New York. ISBN 978-1-4614-0624-2. doi:10.1007/978-1-4614-0625-9. 
 60. ^ Harris, Herbert I. (1950). „Psychoanalysis: Evolution And Development. By Clara Thompson, M.D. with the collaboration of Patrick Mullahy. New York: Hermitage House, Inc., 1950. 252 pp.”. The Psychoanalytic Quarterly. 19 (4): 573—605. ISSN 0033-2828. doi:10.1080/21674086.1950.11925823. 
 61. ^ „Franco Fornari. <italic>The Psychoanalysis of War</italic>. Translated from the Italian by Alenka Pfeifer. Garden City, N.Y.: Anchor Press/Doubleday. 1974. Pp. vii, 271”. The American Historical Review. 1976. ISSN 1937-5239. doi:10.1086/ahr/81.5.1067-a. 
 62. ^ „Psychology in Utopia. By A. Kozulin. (Pp. 180; illustrated; £16.65.) MIT Press: London. 1984.”. Psychological Medicine. 15 (1): 211—211. 1985. ISSN 0033-2917. doi:10.1017/s0033291700021231. 
 63. ^ Freud, Sigmund (1971). „The Interpretation of Dreams (1900). Chapter IV: Distortion in dreams”. PsycEXTRA Dataset. Pristupljeno 2021-12-25. 
 64. ^ ACHINSTEIN, PETER (1968-08-01). „Karl R. Popper, Conjectures and Refutations. (London: Routledge and Kegan Paul, 1965 (1963), 55s.) Pp. xiii+417.”. The British Journal for the Philosophy of Science. 19 (2): 159—168. ISSN 0007-0882. doi:10.1093/bjps/19.2.159. 
 65. ^ Cohen, Patricia (2007-11-25). „Freud Is Widely Taught at Universities, Except in the Psychology Department”. The New York Times (na jeziku: engleski). ISSN 0362-4331. Pristupljeno 2021-12-25. 
 66. ^ LeDoux 1996
 67. ^ Benjafield, John G. (2010). A history of psychology (3rd ed izd.). Don Mills, Ont.: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-543021-9. OCLC 429726148. 
 68. ^ a b Colman, Andrew M. (2015). A dictionary of psychology (Fourth edition izd.). Oxford. ISBN 978-0-19-965768-1. OCLC 896901441. 
 69. ^ Gazzaniga, Michael S.; Todd F. Heatherton, Diane F. Halpern (2010). Psychological science (3rd ed izd.). New York: W.W. Norton & Co. ISBN 978-0-393-93119-8. OCLC 255014460. 
 70. ^ Rowan, John (2009). Ordinary ecstasy : the dialectics of humanistic psychology (Third edition izd.). London. ISBN 978-1-317-72457-5. OCLC 933433298. 
 71. ^ a b Ehrenreich, Barbara (2009). Bright-sided : how the relentless promotion of positive thinking has undermined America (1st ed izd.). New York: Metropolitan Books. ISBN 978-0-8050-8749-9. OCLC 317928923. 
 72. ^ a b Buckley, Kerry W. (1993). <356::aid-jhbs2300290407>3.0.co;2-b „Constructing the history of psychology. B. R. Hergenhahn. An introduction to the history of psychology. 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth, 1992. 594 pp. David Hothersall. History of psychology. 2nd ed. NY: McGraw Hill, 1990. 500 pp. Thomas H. Leahey. A history of modern psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991. 406 pp. Duane P. Schultz and Sydney Ellen Schultz. A history of modern psychology. 5th ed. NY: Harcourt Brace Jovanovich, 1992. 562 pp.”. Journal of the History of the Behavioral Sciences. 29 (4): 356—360. ISSN 0022-5061. doi:10.1002/1520-6696(199310)29:4<356::aid-jhbs2300290407>3.0.co;2-b. 
 73. ^ Buckley, Kerry W. (oktobar 1993). <356::aid-jhbs2300290407>3.0.co;2-b „Constructing the history of psychology. B. R. Hergenhahn. An introduction to the history of psychology. 2nd ed. Belmont, California: Wadsworth, 1992. 594 pp. David Hothersall. History of psychology. 2nd ed. NY: McGraw Hill, 1990. 500 pp. Thomas H. Leahey. A history of modern psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991. 406 pp. Duane P. Schultz and Sydney Ellen Schultz. A history of modern psychology. 5th ed. NY: Harcourt Brace Jovanovich, 1992. 562 pp.”. Journal of the History of the Behavioral Sciences. 29 (4): 356—360. ISSN 0022-5061. doi:10.1002/1520-6696(199310)29:4<356::aid-jhbs2300290407>3.0.co;2-b. 
 74. ^ Frankl, Viktor Emil (1984). Man's search for meaning. Internet Archive. New York: Washington Square Press. ISBN 978-0-671-66736-8. 
 75. ^ Carver, Charles S.; Scheier, Michael F. (2003-04-15), Self-Regulatory Perspectives on Personality, John Wiley & Sons, Inc., Pristupljeno 2021-12-26 
 76. ^ Gregory John Boyle, Gerald Matthews, Donald H. Saklofske (2008). The SAGE handbook of personality theory and assessment (1st ed izd.). Los Angeles, CA: SAGE Publications. ISBN 978-1-4129-4651-3. OCLC 244007902. 
 77. ^ Cattell, Raymond B.; Nichols, K. Ernest (1972). „An Improved Definition, from 10 Researchers, of Second Order Personality Factors in Q Data (with Cross-Cultural Checks)”. The Journal of Social Psychology (na jeziku: engleski). 86 (2): 187—203. ISSN 0022-4545. doi:10.1080/00224545.1972.9918617. 
 78. ^ Lucas, Richard E.; Baird, Brendan M. (2004). „Extraversion and Emotional Reactivity”. Journal of Personality and Social Psychology. 86 (3): 473—485. PMID 15008650. doi:10.1037/0022-3514.86.3.473. .
 79. ^ Burton 2012
 80. ^ Morey, Leslie C. (2003-04-15), Measuring Personality and Psychopathology, John Wiley & Sons, Inc., Pristupljeno 2021-12-26 
 81. ^ Newman, James (1981). „Myers, Isabel Briggs.The Myers-Briggs Type Indicator. Palo Alto, Ca., Consulting Psychologists Press, 1976. Myers, Isabel Briggs (with Peter B. Myers ).Gifts Differing. Palo Alto, Ca., Consulting Psychologists Press, 1980.”. The San Francisco Jung Institute Library Journal. 2 (3): 18—33. ISSN 0270-6210. doi:10.1525/jung.1.1981.2.3.18. 
 82. ^ Goldberg, Lewis R.; Johnson, John A.; Eber, Herbert W.; Hogan, Robert; Ashton, Michael C.; Cloninger, C. Robert; Gough, Harrison G. (2006). „The international personality item pool and the future of public-domain personality measures”. Journal of Research in Personality. 40 (1): 84—96. ISSN 0092-6566. doi:10.1016/j.jrp.2005.08.007. 
 83. ^ „Classics in the History of Psychology”. psychclassics.yorku.ca. Pristupljeno 2021-12-27. 
 84. ^ Freud, Sigmund. The Interpretation of Dreams. 
 85. ^ a b Pervin, Lawrence A.; John, Oliver P. (1999). Handbook of Personality, Second Edition: Theory and Research (na jeziku: engleski). Guilford Publications. ISBN 978-1-57230-695-0. 
 86. ^ Banks, William P.; Farber, Ilya (2003-04-15), Consciousness, John Wiley & Sons, Inc., Pristupljeno 2021-12-27 
 87. ^ a b Bargh, J.; Chartrand, T. (1999). „THE UNBEARABLE AUTOMATICITY OF BEING”. doi:10.1037/0003-066X.54.7.462. 
 88. ^ Doyen, Stéphane; Klein, Olivier; Pichon, Cora-Lise; Cleeremans, Axel (2012-01-18). „Behavioral Priming: It's All in the Mind, but Whose Mind?”. PLoS ONE. 7 (1): e29081. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0029081. 
 89. ^ Soon, Chun Siong; Brass, Marcel; Heinze, Hans-Jochen; Haynes, John-Dylan (2008). „Unconscious determinants of free decisions in the human brain”. Nature Neuroscience. 11 (5): 543—545. PMID 18408715. S2CID 2652613. doi:10.1038/nn.2112.  CiteSeerX 10.1.1.520.2204..
 90. ^ „Socrates and Berkeley Scholars Web Hosting Services Have Been Retired | Web Platform Services”. web.berkeley.edu. Pristupljeno 2021-12-27. 
 91. ^ Baumeister, Roy F. (2008). „Free Will in Scientific Psychology”. Perspectives on Psychological Science. 3 (1): 14—19. PMID 26158665. S2CID 9630921. doi:10.1111/j.1745-6916.2008.00057.x.  CiteSeerX 10.1.1.476.102.
 92. ^ a b Forgas, Williams, & Laham, "Social Motivation: Introduction and Overview", in Forgas, Williams, & Laham, Social Motivation (2005).
 93. ^ Weiner, Human Motivation (2013), Chapter 2, "The Psychoanalytic Theory of Motivation" (pp. 9–84).
 94. ^ a b v Bill P. Godsil, Matthew R. Tinsley, & Michael S. Fanselow, "Motivation", in Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 4: Experimental Psychology.
 95. ^ Weiner, Human Motivation (2013), Chapter 3, "Drive Theory" (pp. 85–138).
 96. ^ E. Tory Higgins (2012). Beyond Pleasure and Pain: How Motivation Works. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-976582-9. 
 97. ^ Shah & Gardner, Handbook of Motivation Science (2008), entire volume.
 98. ^ Hank Aarts, Ap Dijksterhuis, & Giel Dik, "Goal Contagion: Inferring goals from others' actions—and what it leads to", in Shah & Gardner, Handbook of Motivation Science (2008). "In short, then, the studies presented above indicate that humans are keen to act on the goals of other social beings that are implied in behavioral scenarios or scripts." Also see:
 99. ^ Roy Baumeister (na jeziku: engleski), 2021-12-06, Pristupljeno 2021-12-27 
 100. ^ Crain, William C. (2011). Theories of development : concepts and applications (6th izd.). Boston, MA: Prentice Hall. ISBN 978-0-205-81046-8. OCLC 634742064. 
 101. ^ „Developmental Psychology | Simply Psychology”. www.simplypsychology.org. Pristupljeno 2021-12-27. 
 102. ^ „Supplemental Material for Observer-Rated Environmental Sensitivity Moderates Children's Response to Parenting Quality in Early Childhood”. Developmental Psychology. 2019. doi:10.1037/dev0000795.supp. 
 103. ^ Schonfeld, Irvin S. (1986). „The Genevan and Cattell-Horn conceptions of intelligence compared: Early implementation of numerical solution aids”. Developmental Psychology. 22 (2): 204—212. S2CID 222275196. doi:10.1037/0012-1649.22.2.204. 
 104. ^ Hunnius, Sabine; Bekkering, Harold (2010). „The early development of object knowledge: A study of infants' visual anticipations during action observation”. Developmental Psychology. 46 (2): 446—454. PMID 20210504. doi:10.1037/a0016543. 
 105. ^ Finkel, Deborah; Reynolds, Chandra A.; McArdle, John J.; Gatz, Margaret; Pedersen, Nancy L. (2003). „Latent growth curve analyses of accelerating decline in cognitive abilities in late adulthood”. Developmental Psychology. 39 (3): 535—550. PMID 12760521. doi:10.1037/0012-1649.39.3.535. 
 106. ^ Crain 2014
 107. ^ Polderman, Tinca J C.; Benyamin, Beben; De Leeuw, Christiaan A.; Sullivan, Patrick F.; Van Bochoven, Arjen; Visscher, Peter M.; Posthuma, Danielle (2015). „Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies”. Nature Genetics. 47 (7): 702—709. PMID 25985137. S2CID 205349969. doi:10.1038/ng.3285. .
 108. ^ Turkheimer, Eric (2000). „Three Laws of Behavior Genetics and What They Mean”. Current Directions in Psychological Science. 9 (5): 160—164. S2CID 2861437. doi:10.1111/1467-8721.00084. .
 109. ^ Visscher, Peter M.; Brown, Matthew A.; McCarthy, Mark I.; Yang, Jian (2012-01-13). „Five Years of GWAS Discovery”. American Journal of Human Genetics. 90 (1): 7—24. ISSN 0002-9297. PMC 3257326Slobodan pristup. PMID 22243964. doi:10.1016/j.ajhg.2011.11.029. 
 110. ^ Ripke, Stephan; Neale, Benjamin M.; Corvin, Aiden; Walters, James T. R.; Farh, Kai-How; Holmans, Peter A.; Lee, Phil; Bulik-Sullivan, Brendan; Collier, David A.; Huang, Hailiang; Pers, Tune H.; Agartz, Ingrid; Agerbo, Esben; Albus, Margot; Alexander, Madeline; Amin, Farooq; Bacanu, Silviu A.; Begemann, Martin; Belliveau, Richard A.; Bene, Judit; Bergen, Sarah E.; Bevilacqua, Elizabeth; Bigdeli, Tim B.; Black, Donald W.; Bruggeman, Richard; Buccola, Nancy G.; Buckner, Randy L.; Byerley, William; Cahn, Wiepke; et al. (2014). „Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci”. Nature. 511 (7510): 421—427. Bibcode:2014Natur.511..421S. PMC 4112379Slobodan pristup. PMID 25056061. doi:10.1038/nature13595. .
 111. ^ Sullivan, Patrick F.; Daly, Mark J.; O’Donovan, Michael (2012-07-10). „Genetic Architectures of Psychiatric Disorders: The Emerging Picture and Its Implications”. Nature Reviews. Genetics. 13 (8): 537—551. ISSN 1471-0056. PMC 4110909Slobodan pristup. PMID 22777127. doi:10.1038/nrg3240. 
 112. ^ „Istorija psihologije”. dps.org.rs. Arhivirano iz originala 27. 12. 2021. g. Pristupljeno 2021-12-27. 
 113. ^ a b v g d đ e Jerković, dr Ivan (27. 12. 2021). „Istorija psihologije u Srbiji”. Arhivirano iz originala 27. 12. 2021. g. Pristupljeno 27. 12. 2021. 

Literatura[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]