Saobraćaj u Srbiji

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Putna karta Srbije

Republika Srbija se često naziva „sponom između Istoka i Zapada“.[traži se izvor] Ovde se obično misli na Moravsku dolinu, jer je ona najlakše prohodan put između Grčke i Male Azije sa jedne strane i ostatka Evrope sa druge.

Srbija takođe pripada i mnogim većim evropskim područjima (Balkan, Podunavlje, Panonska nizija, Dinarska oblast). Ovako povoljan saobraćajni položaj bio je i glavni činilac njene teške prošlosti[traži se izvor] (pogledati: Istorija Srbije).

Republika Srbija ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj. Zbog niza geografskih povoljnosti razvoj saobraćaja u Srbiji će u budućnosti biti još brži i obimniji.[traži se izvor] Glavno saobraćajno čvorište u zemlji je glavni grad, Beograd.

Kroz Srbiju prolaze dva panevropska saobraćajna koridora: drumsko-železnički Koridor 10, sa svojim krakovima B i C i rečni Koridor 7.

Železnički saobraćaj[uredi]

"Šarganska osmica" - najpoznatija turistička železnička linija u Srbiji
Tipičan voz Železnica Srbije
Novi železnički most u Beogradu

Ukupna dužina železničke mreže u Srbiji je 3.808,7 km, od čega 3.533,2 km jednokolosečnih i 275,5 km dvokolosečnih pruga. Elektrificirano je 1.196,1 km otvorenih pruga sa prolaznim kolosecima (2017. godine)[1]. Ovo se odnosi na pruge standardne širine koloseka. Pored toga, postoje i pruge uskog koloseka, koje su danas van upotrebe ili se one koriste u posebne svrhe (turistička železnica poput „Šarganske osmice“).

Dvokolosečne su pruge Beograd CentarStara PazovaŠid granica sa Hrvatskom, BeogradResnik, Beograd Centar – Rasputnica G, Beograd CentarPančevo glavna, Velika PlanaStalać, kao i ĐunisNiš. U planu je izgradnja drugog koloseka i na prugama Stara PazovaNovi SadSubotica, Beograd ranžirnaSurčinBatajnica i na nedostajućim deonicama od Beograda do Niša. Takođe, planirana je i izgradnja dodatna dva koloseka na deonici od Batajnice do Stare Pazove, čime će ova deonica postati četvorokolosečna sa posebnim kolosecima za putnički i teretni saobraćaj.[traži se izvor]

Elektrificirane su pruge BeogradStara PazovaNovi SadSubotica – granica sa Mađarskom, BeogradStara PazovaŠid – granica sa Hrvatskom, BeogradResnikPožegaVrbnica – granica sa Crnom Gorom, PožegaKraljevo, BeogradResnikMladenovacLapovoNišPreševo – granica sa Makedonijom, RakovicaJajinciMala KrsnaVelika Plana, Mala KrsnaPožarevac, Mala KrsnaSmederevo, Beograd CentarPančevo Vojlovica, pruge od stanice Beograd Centar do Novog Beograda i Rakovice (Rasputnica G), kao pruge do ranžirnih stanica Beograd, Novi Sad, Lapovo i Niš i teretne stanice Subotica. U planu je elektrifikacija pruge NišDimitrovgrad – granica sa Bugarskom.

Pruge se kategorišu na:

 • magistralne,
 • regionalne,
 • lokalne i
 • manipulativne pruge.

Najvažniji železnički pravci (magistralne pruge) kreću od Beograda ka:

U magistralne pruge spada i pruga SuboticaSomborBogojevo – granica sa Hrvatskom.

Najveći železnički čvorovi su Beograd i Niš sa po 5 železničkih linija, a manji po značaju su: Novi Sad, Subotica, Inđija, Požega, Stalać, Kraljevo, Kosovo Polje.

Jedini grad sa bilo kojim vidom železničkog gradskog prevoza je Beograd sa tramvajskim prevozom i prigradskom železnicom "Beovoz". Takođe, Beograd je jedini grad za koji se planira izgradnja lakog metroa (pogledati: Saobraćaj u Beogradu i Beogradski laki metro).

Železnička veza sa susednim zemljama:

Posredna železnička veza sa drugim zemljama (direktni vozovi i vagoni):

Putni saobraćaj[uredi]

Auto-put A3 blizu Sremske Mitrovice
Državni put prvog B reda 43 pri prolasku kroz Sićevačku klisuru

Putni ili drumski saobraćaj čini okosnicu saobraćaja u Republici Srbiji. Najvažnije čvorište je glavni grad Beograd, posle koga slede Novi Sad i Niš. Putnu mrežu u republici čine javni i nekategorisani putevi.

Mreža javnih puteva u Republici Srbiji ima dužinu od blizu 41.000 km[traži se izvor], od čega oko 40%[traži se izvor] otpada na državne puteve U okviru mreže puteva prvog reda 2150 km puteva u Srbiji pripada evropskoj mreži puteva, tzv. E puteva.

Državni putevi su javni putevi kojima se povezuje:[2]

 • prostor države sa mrežom evropskih puteva,
 • prostor države sa mrežom najvažnijih puteva susednih zemalja,
 • prostor države unutar sebe, kroz povezivanje značajnih naselja (gradova) i svih okruga u okviru republike.

Izgradnja, osavremenjavanje i održavanje državnih puteva potpada pod nadležnost republičkog, odnosno pokrajinskog nivoa.

Državni putevi su kategorisani u puteve prvog i drugog reda, sa A i B potklasama.[3]

u Srbiji je registrovano oko 1,5 miliona vozila[4]. U Srbiji postoji oko 8.000 autobusa, a od toga gradskih autobusa ima oko 4.100[5]. Od gradskih autobusa veoma mali broj koristi komprimovani prirodni gas, dok do 2012. godine nije bilo autobusa koji koriste biodizel kao pogonsko gorivo.

Vodni saobraćaj[uredi]

Evropska reka - Dunav kod Apatina

Srbija je kontinentna zemlja i stoga nema pomorskih luka. Od luka u okolnim zemljama najveći značaj za njenu privredu imaju luke Bar u Crnoj Gori i Solun u Grčkoj. Sa druge strane, rečni saobraćaj je razvijen i međunarodnog je značaja. Dužina rečnih vodenih puteva u Srbiji je 587 km (2005. godine). Svi plovni putevi u zemlji nalaze se u njenoj severnoj polovini i prvenstveno vezuju zemlju za region srednje Evrope.

Najvažniji vodeni put u Srbiji je reka Dunav, važan panevropski plovni put (Koridor 7) koji povezuje srednju Evropu sa oblašću Crnog mora. Pored Dunava celom dužinom toka u zemlji plovne su i reke Sava i Tisa, dok je reka Velika Morava plovna pri ušću (20 km). Od veštačkih vodnih tokova (kanala) plovan i kanal Dunav—Tisa—Dunav.

Beograd - jedina evropska prestonica na dve velike reke i dva važna plovna puta

Važne luke na Dunavu su:

Važne luke na Savi:

Važne luke na Tisi:

Gasovodi i naftovodi[uredi]

Naftovod: Dužina tokova je 393 km (2004. godine) uz napomenu da će se naftovodna mreža veoma brzo razvijati.

Gasovod: Dužina tokova je 3.177 km (2004. godine) uz napomenu da je trenutno u fazi projektovanja i pripremnih radnji za izgradnju magistralnog gasovoda "Južni Tok", koji kroz zemlju prolazi od Bugarske do Mađarske, sa dva odvojka ka Republici Srpskoj i Hrvatskoj . Ovim potezima Srbija postaje prometna gasovodna zemlja. Gasovodom je danas pokriven severni i srednji deo Srbije, dok je izgradnja u južnom delu u toku.

Vazdušni saobraćaj[uredi]

U Srbiji postoji 39 zvanično upisanih aerodroma, ali samo je 6 od njih uvršteno na listu aerodroma sa IATA kodom:

asfaltirano neasfaltirano
ukupna dužina 16 23
dužina preko 3.047 m 2 0
dužina 2.438-3.047 m 4 0
dužina 1.524-2.437 m 4 2
dužina 914-1.523 m 2 9
dužina ispod 914 m 4 12

Najveći i najvažniji aerodrom u zemlji je beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ u Surčinu, udaljen 15 km od centra grada. Zbog izvarednog položaja ovaj aerodrom je nekad bio značajan i izvan granica bivše Jugoslavije, a očekuje se da ovaj nivo bude ponovo dosegnut u bliskoj budućnosti (kao regionalni saobraćajni čvor).

U Srbiji su zvanično upisana i 4 heliodroma (2002. godine).

Saobraćaj po gradovima Srbije[uredi]

Razvijen saobraćaj odlikuje velike gradove u republici (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica), gde značajan udeo unutargradskog saobraćaja čini javni gradski prevoz.

Javni (unutar)gradski prevoz poseduje većina srpskih gradova koji su sedišta okruga. Osim u slučaju Beograda, on je isključivo zasnovan na autobuskom prevozu. U Beogradu se javni prevoz vrši autobusom, trolejbusom, tramvajem, prigradskom železnicom, a postoje planovi za izradnju metroa. Niš, Subotica i Novi Sad su nekada imali tramvajski prevoz.

Reference[uredi]

 1. Izjava o mreži, Infrastruktura železnice Srbije, 1. jun 2017.
 2. Zakon o javnim putevima, član 5.
 3. Uredba o kategorizaciji državnih puteva
 4. RTS: „Para nema, a svi voze“ (04.12.2011), Pristupljeno 24. 4. 2013.
 5. „Studija o dostignućima i perspektivama na putu ka zelenoj ekonomiji i održivom rastu u Srbiji” (PDF). Nacionalni izveštaj za Svetsku konferenciju o održivom razvoju „Rio+20”, Rio de Žaneiro, 20–22. jun 2012. godine. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. jun. str. 18. Pristupljeno 22. 6. 2012.  Proverite vrednost paramet(a)ra za datum: |date=, |year= / |date= mismatch (pomoć)

Spoljašnje veze[uredi]