Pređi na sadržaj

Pitagora

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Pitagora
Pitagorina bista koja se danas nalazi u Rimu[1]
Lični podaci
Datum rođenjaoko 570. p. n. e.
Mesto rođenjaSamos, Jonija
Datum smrtioko 495. p. n. e.
Mesto smrtiMetapont,
Naučni rad
Poljematematika, muzika, etika, politika, metafizika
Poznat poPitagorinoj teoremi

Pitagora sa Samosa (grč. Πυθαγόρας ὁ Σάμιος; oko 570 — oko 495. p. n. e.)[2] je bio antički filozof i matematičar, osnivač pitagorejske škole.

Za Pitagoru se obično vezuje Pitagorina teorema o odnosu dužine hipotenuze (c) i dužine dveju kateta (a, b) u pravouglom trouglu (c² = a² + b²).

Biografija[uredi | uredi izvor]

Pitagorini autentični spisi nisu sačuvani, a skoro ništa se ne zna zasigurno o njegovom životu.[3][4][5][6][7][8] Najraniji izvori o Pitagorinom životu su kratki, dvosmisleni i često satirični.[9][5][10]

Pitagora se rodio oko 569. p. n. e. kao sin Mnesarha, rezača dragoga kamena, na ostrvu Samos. Verovatno je da je po naređenju samskoga tiranina Polikrata putovao u Egipat, da bolje upozna ustanove egipatskih sveštenika (Isocr. Bus. 28). Zbog nesuglasica s Polikratom, a možda i samo zbog odvratnosti prema njegovoj tiraniji, preselio se u Kroton u južnoj Italiji ili Velikoj Heladi, gde su se, otkako je Jonija pod persijskom vlašću počela da opada, stvorila nova središta helenske prosvete i moći.

Pitagora je u Krotonu osnovao moralno-religiozno bratstvo (bratstvo Pitagorejaca), kome je bio zadatak moralno vaspitanje članova. Kao kakav kaluđerski ili viteški red, ono je imalo svoja pravila i negovalo strog način života (Plat. Resp. 600 Β). Naime, pridržavali su se strogih pravila u ishrani.

Političko mišljenje Pitagorejaca bilo je konzervativno-aristokratsko, i zato su ih u toku 6. veka demokrati više puta gonili, domove im spaljivali i rasturanjem sinedrija uništavali im savez. Te partijske borbe primorale su starog Pitagoru da se preseli u Metapontiju 509. p. n. e, gde je, veoma slavljen i duboko poštovan, i umro 500. p. n. e.

Učenje[uredi | uredi izvor]

Pitagori sa Samosa pripisuje se da je prvi upotrebio ime filozofija (φιλοσοφία) za traženje istine i znanja, a sebe je nazvao filozofom.[11] Izgleda da sam ništa nije napisao, nego su njegovi učenici preneli njegova znanja, koja su zapisana posle Pitagorine smrti.[12] Pitagora se sam bavio muzikom i matematikom. Učenje koje se vezuje za Pitagoru i njegovu školu razvili su tek njegovi učenici. Među njegovim učenicima bilo je mnogo žena. Čak je i njegova supruga Teona Krotonska bila njegova učenica.

U matematici je širio znanje o tzv. Pitagorinoj teoremi, ali iskaz teoreme bio poznat vekovima pre pojave Pitagore.[13] Smatrao je da se univerzum kao celina može objasniti matematičkim postupcima. Ovo mišljenje bitno odvaja Pitagorejce od Milećana, koji su tražili smisao univerzuma u vatri, vodi ili beskonačnom. Ova filozofija je bitno uticala na Platona i Galileja.

Pitagorejci su često nudili prilično nategnuta viđenja matematičkih odnosa, na osnovu mističnih pretpostavki, a ne na osnovu logike. Kasniji Pitagorejci su od brojeva stvarali „građevinske blokove” od kojih je sagrađen Svemir. Zasluga koja se može pripisati ovoj školi je razvitak kosmologije u kojoj su Zemlja, Sunce i Mesec sfernog oblika.

Pomicanjem kobilice na monohordu — taj ogled pripisuje se Pitagori — našlo se da visina tona zavisi od dužine žice, tj. da muzički intervali zavise od određenih matematičkih proporcija (Philol. frg. 4, 5, 6; Arist Met. Ι 5, 986 a 29 ss). Doduše, pravi uzrok tonu jesu treperenje žice i vazdušni talasi, kvalitet tona zavisi od brojnih odnosa u treptajima, ali u vreme kad materija i osobine nisu tačno razlikovane, kad su, štaviše, osobine više važile no materija, lako se steklo uverenje da su matematički odnosi i zakoni osnova svemu kad su već u tonu.

Mlađi Pitagorin učenik bio je anatom Alkmeon iz Krotona.

Po njemu su nazive dobili i neki fraktali (drvo i lauta).

Pitagorejstvo[uredi | uredi izvor]

Pitagora je osnovao tajno društvo poznato kao Pitagorejsko bratstvo koje je bilo posvećeno negovanju vrline i izučavanju matematike. Bratstvu i njegovom osnivaču pripisuju se pojedini izumi naučne vrednosti poput čaše umerenosti koja radi po hidrauličkim principima. Koristila se kao disciplinska mera i pokazatelj da je umerenost bitna.

Pitagorejsko bratstvo je imalo veliki uticaj na buduće ezoterijske tradicije, poput masonerije i rozenkrojcerizma (ružokrstaši), okultnih grupa koje su, s početka, takođe izučavale matematiku i tvrdile da su se razvile iz Pitagorejskog bratstva.

Napomene[uredi | uredi izvor]

 • a. ^ „Tačni datumi njegovog rođenja i smrti ne mogu biti precizno određeni, ali, pod pretpostavkom da je istinita izjava Aristoksenusa da je napustio Samos kao bi izbegao Polikratovu tiraniju, u doba kada je imao četrdeset godina, njegovo rođenje bi se moglo datirati u 570. godinu pre nove ere, ili nekoliko godina ranije. Dužina njegovog života je različito procenjivana u antičko vreme, ali se svi izvori slažu da je doživeo duboku starost, i da je, najverovatnije, umro sa sedamdeset pet ili osamdeset godina.“ William Keith Chambers Guthrie, (1978), A history of Greek philosophy, Volume 1: The earlier Presocratics and the Pythagoreans. str. 173, Cambridge University Press

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Joost-Gaugier 2006, str. 143.
 2. ^ William Keith Chambers Guthrie, (1978), A history of Greek philosophy, Volume 1: The earlier Presocratics and the Pythagoreans, p. 173. Cambridge University Press
 3. ^ Joost-Gaugier 2006, str. 11.
 4. ^ Celenza 2010, str. 796.
 5. ^ a b Ferguson 2008, str. 4.
 6. ^ Ferguson 2008, str. 3–5.
 7. ^ Gregory 2015, str. 21–23.
 8. ^ Copleston 2003, str. 29.
 9. ^ Kahn 2001, str. 2.
 10. ^ Burkert 1985, str. 299.
 11. ^ Logos 2017, str. 14.
 12. ^ Milan Uzelac. „Istorija filozofije, I”. str. 12. Pristupljeno 31. 1. 2021. 
 13. ^ Logos 2017, str. 102 sa napomenom 5. Zamisao da je zbir kvadrata nad dve kraće strane (katete) pravouglog trougla jednak kvadratu nad najdužom stranom (hipotenuzom) istog bila je poznata u prvoj polovini II milenijuma pre nove ere u Mesopotamiji. Isto znanje imali su i stari Egipćani. Tales iz Mileta, Pitagorin učitelj, posetio je te zemlje, a posle je tamo bio i Pitagora. Preko njih dvojice, samo, je preneto ranije stečeno znanje.

Literatura[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]