Vlasi u Srbiji

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Vlasi
Влахи/Румйњи
Vlaška folklorna grupa iz Jabukovca (Timočka Krajina)
Ukupna populacija
21.013 (prema popisu iz 2022. godine)[1]
Regioni sa značajnom populacijom
 Srbija: istočna i severoistočna Srbija
Jezici
vlaški, srpski[2]
Religija
hrišćani (pravoslavci)
Srodne etničke grupe
Vlasi

Vlasi u Srbiji (vlaš. Румйњи/Власи/Влахи),[3][4] romanofona su etnička zajednica, koju čine etnički Vlasi u Srbiji. Etnički Vlasi u Srbiji govore vlaškim jezikom, koji pripada grupi istočnoromanskih jezika. Velika većina takođe govori i srpskim jezikom, koji je i službeni jezik vlaške zajednice i Nacionalnog saveta Vlaha u Srbiji.[2] Vlasi su uglavnom dvojezični (bilingvalni).

Istorijski razvoj vlaške zajednice i njeno materijalno i duhovno nasleđe, vekovima sakupljano i sačuvano do danas, ukazuje na to da globalizacija i savremeni modeli kulture još uvek nisu toliko moćni da razore tradicionalne vrednosti koje se prenose s generacije na generaciju unutar vlaških porodica.[5]

Geografska distribucija Vlaha[uredi | uredi izvor]

Vlasi u Srbiji, prema popisu iz 2002. godine

Deo između četiri reke: Velike Morave na zapadu, Timoka na istoku, Dunava na severu i Crnog Timoka na jugu, naseljavale su prve generacije Vlaha U geomorfološkom smislu, ovo područje Istočne Srbije pripada završecima južnog ogranka Karpatskih planina, koje se u velikom luku pružaju od Bratislave u Slovačkoj, preko Češke, Poljske, Ukrajine i Rumunije, do Srbije, gde se na prevoju Čestobrodice vezuju sa Balkanskim planinama. U Srbiji Karpate seče reka Dunav, sa živopisnom Đerdapskom klisurom. Ovaj gorostasni planinski lanac potom prelazi u pitome nizije, ostavljajući za sobom planinske blokove Miroča, Deli Jovana, Homolja, Beljanice i Kučaja. U kotlinama i klisurama između njih teku Porečka reka, Resava, Mlava i Pek; čiji slivovi nisu samo zasebne hidrografske celine, već i specifična etnografska područja.

Nekoliko takvih područja, koje naseljavaju Vlasi čine još i ravnice Zvižd, Stig i Braničevo na zapadu, i Negotinska Krajina i Ključ na istoku. Veći gradovi istočne Srbije naseljena Vlasima su Požarevac, Majdanpek, Negotin, Zaječar, Bor i Ćuprija.[6]

Danas, Vlasi u Srbiji uglavnom žive na području između Velike Morave, Timoka i Dunava na teritoriji četiri upravna okruga: Borskom, Braničevskom, Zaječarskom i Pomoravskom. U manjem broju naseljavaju i Podunavski, Nišavski i Rasinski okrug.[6]

Istorija[uredi | uredi izvor]

Vlasi u Srbiji, podaci iz 1930. godine

Osnovu za današnju etičku sliku istočne Srbije formiraju etno-istorijski, politički i ekonomski faktori s kraja 17. i početka 18. veka. Prelomni je trenutak bila Velika seoba Srba pod Arsenijem Čarnojevićem 1690. godine koja je gotovo ispraznila ondašnju Srbiju. Preci današnjih Vlaha bili su u to vreme obespravljeni seljaci pod stegom bojara u romanskim kneževinama severno od Dunava, Vlaškoj i Moldaviji, ili pod vlašću Austrije i Ugarske na području Banata i Transilvanije, dok se jedan deo njih nalazio u sličnom položaju u Besarabiji ili Dobrudži.

Istorijski podaci govore o hiljadama seljaka koji napuštaju ove oblasti i beže preko Dunava na jug, u oblast između Morave i Timoka, posebno tokom fanariotskog režima koji je u dvema romanskim kneževinama vladao više od jednog veka (1711—1821). Sama Srbija je bila demografski toliko opustošena da je pred Požarevački mir (1718) imala jedva 4.000 stanovnika, i to zajedno sa Beogradom.

Doseljavanje Vlaha sa severa planski je podsticala i austrijska vlast, čijoj je administraciji, sa sedištem u Temišvaru, posle Požarevačkog mira pripao deo karpatske Srbije. Prema istorijskim izvorima, austrijski državnici imali su zadatak da od zadobijenih zemalja naročito od Srbije, stvore ne samo jedan izvor više za vojničku i finansijsku snagu Habzburške monarhije, već zemlje u kojima će novi red i narod, potpuno zadovoljan novom vladavinom, biti privlačna sila za ostale hrišćane u Turskoj. Komandant Temišvarske administracije, grof Klaudije Mersi, lično obilazi grupe banatskih Vlaha koje je Administracija preselila u Srbiju 1721. i 1722. godine, brine o njihovom rasporedu na prostoru između Timoka i Kučajne, i podstiče ih da nastave sami da rade na dovođenju svojih rođaka s područja Banata.

Privučeni tom politikom, s juga, iz krajeva pod Osmanlijama, dolaze Srbi takođe u talasima, od kojih je naročito značajan onaj iz 1737. godine, jer ga je predvodio tadašnji srpski patrijarh Arsenije IV. Austrijska vlast je prihvatila pristiglo srpsko stanovništvo i naselila ga u delu Crne Reke koji je bio pod njenom upravom. Sem unutrašnjih migracija, međusobnih mešanja i pretapanja, nikakvih drugih etničkih potresa ovde kasnije nije bilo, ako se izuzmu bune, ustanci i oslobodilački ratovi, kroz koje su Vlasi i Srbi prolazili zajedno, rame uz rame. Kada na području današnje Rumunije počinje formiranje rumunske nacionalne svesti u 18. i 19. veku, predaka današnjih Vlaha tamo nije bilo.

Religija[uredi | uredi izvor]

Pravoslavna Crkva je pratila svoje vernike, i Srbe i Vlahe, i to sa službom na njihovim jezicima (na vlaškom ponegde do sredine 19. veka), ali njen bogoslovni nivo bio je na najnižem nivou od kad je ova crkva nastala. Takvo stanje je potrajalo i nakon odlaska Osmanlija. Ova dugotrajna slabost Crkve svakako je jedan od uzroka.

U tom smislu veliki je izazov za nauku da odgovori na pitanje ne samo o genezi i stratumima pomanskog (zagrobnog) kompleksa vlaške kulture, već i kako je sve to uspelo da se održi gotovo netaknuto od najstarijih vremena do današnjih dana.

U pogledu konfesije, danas Vlasi tradicionalno pripadaju pravoslavnoj veroispovesti.

Tradicija i kultura[uredi | uredi izvor]

Ritualno i svakodnevno vlaško jelo - Žmare, koje se priprema od ovčijeg mesa, praziluka i kukuruznog brašna, jedno je od najstarijih ikada zapisanih i karakteristično je jer se priprema samo u selima na području Homoljskih planina.[7]. Veruje se da je recept star oko 300 godina.[8] Zato je 2017. godine kuvanje žmara uvršteno u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.[9]

Etnografske grupe Vlaha[uredi | uredi izvor]

Etnička karta Vlaha Srbije i Bugarske [bg]

Vlasi se dele na više etnografskih grupa, među kojima su tri osnovne:

 • Carani, na istoku, oko Kladova, Negotina i Zaječara,
 • Ungurjani na zapadu u Homolju, Zviždu, Stigu, Braničevu, Mlavi, Resavi i okolini Ćuprije, i
 • Munćani u sredini, naseljavaju slivove Porečke i Crne Reke.

Zasebnu grupu Vlaha čine Bufani u Majdanpeku.[10]

Carani vode poreklo iz Vlaške, dok Ungurjani vode poreklo iz krajeva koji su bili pod vlašću Ugarske.[10] Ungurjani su najbrojniji i čine gotovo polovinu Vlaha (oko 47%), procenat Carana je oko 33%, a Munćana oko 20%.[10]

Poreklo u Pomoravlju i Timočka Krajina[uredi | uredi izvor]

Između 1718. i 1739. godine Habzburška granica bila je na rekama Olt i Timoka i stigla do Niša.

Tokom srednjeg veka, Braničevci su postali deo Prve bugarske države. Dubrovačka povelja potvrđuje da je to područje bilo u granicama Druge bugarske države.[11]

Nakon što su Drman i Kudelin poraženi, ovo zemljište je bilo u vlasništvu Dragutina i Milutina. Tada je deo Dušanova carstva i sa imanja Lazarevići i Brankovići. Od 1459. godine zemlja je bila pod osmanskom vlašću.

Vlasi u srednjovekovnoj Srbiji su socijalna kategorija ili klasa.[12] Sve do Karlovačkog mira nema podataka o prisutnosti Vlaha u oba područja.

Početkom 17. veka kodifikovan je tzv. vlaški statut duž Vojne granice. [13] Koje se granice u 17. veku nalaze daleko na zapadu i severu. Vlaški zakon (uobičajen) u statusu Vlaha. [14]

Sve do sredine 17. vijeka ili do čuvenog pobuna sejmena i domobrana, nema naznaka postojanja tzv. Vlaški jezik. Vlaški jezici koriste se u Vlaškoj i Moldaviji, što su književni standardi na srednjobugarskom jeziku.[15]

Prvi pisani dokument na rumunskom jeziku je čuveno Brašovsko pismo. Međutim, postoje ozbiljne sumnje da je to kriptografija (misterija). Prema jednoj verziji stvaranja modernog rumunskog (vlaškog) jezika i odvajanja pastira u etno-grupu, ovaj proces je usmeravala katolička propaganda u 17. veku, što je bilo posebno snažno u Erdelju posle Žitvanskog mira i Užgorodske unije. Krajem 17. veka objavljena je Kantakuzinova Biblija kako bi ojačala katolički uticaj u Vlaškoj i Moldaviji i stvorila potrebne uslove za habzburško savladavanje dve kneževine. Zahvaljujući Požarevačkim miru, Oltenija je data Svetom rimskom carstvu.

Severinski banat, koji je bio u direktnoj vezi preko Đerdapske klisure sa Timočkem Krajinom i Pomoravijom (Habzburška Srbija), bio je pod Habzburškom vlašću u periodu 1718—1739.

Prethodna situacija, tj. statut Oltenije vraćen je Beogradskim mirom.[16]

Jezik[uredi | uredi izvor]

Vlaški jezik jezik je maternji jezik Vlaha i predstavlja skup istočno-romanskih jezika sa više dijalekata. Vlasima su po jeziku srodni Rumuni i Moldavci, koji govore dako-romanskim jezicima.

Po pravilu, Vlasi govore i jezikom stanovništva u čijoj se sredini nalaze.[17] Kao manjinska zajednica, oni nemaju škole na vlaškom jeziku, već tim jezikom govore u krugu porodice, te su se na ovim prostorima razvili svi oblici usmenog folklora.

Prema deklaraciji Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine u Republici Srbiji, jezik kojim govore Vlasi je dovoljno specifičan da se smatra maternjim jezikom Vlaha.[10], a to se ističe, jer je sporno korišćenje rumunskog nacionalnog imena od strane pojedinih rumunskih krugova, za jezike kojim govore Vlasi i Moldavci. Lingvistička srodnost vlaškog, moldavskog i rumunskog jezika nije sporna, jer oni i pripadaju istoj jezičkoj grupi.

Spisak opština i gradova u kojima ima više od 200 govornika vlaškog jezika prema popisu iz 2011. godine.

Opština/Grad Stanovništvo
popis 2011.[18]
Vlaški jezik Udeo
Bor 48.615 5.803 11,94%
Petrovac na Mlavi 31.259 5.540 17,72%
Kučevo 15.516 4.664 30,06%
Negotin 37.056 7.231 19,51%
Boljevac 12.994 3.003 23,11%
Zaječar 59.461 3.177 5,34%
Žagubica 12.737 2.823 22,16%
Majdanpek 18.686 2.736 14,64%
Kladovo 20.635 1.615 7,83%
Ćuprija 30.645 1.224 3,99%
Despotovac 23.191 798 3,44%
Malo Crniće 11.458 751 6,55%
Žabari 11.380 553 4,86%
Golubac 8.331 917 11,01%
Veliko Gradište 17.610 659 3,74%
Svilajnac 23.551 395 1,68%
Jagodina 71.852 231 0,32%

Brojnost vlaške populacije[uredi | uredi izvor]

Tačan broj Vlaha se, inače, ne može saznati putem uobičajenih popisa. Vlasi su u Srbiji vremenom postali flotantna masa dvojnog identiteta, koja se na popisima najčešće izjašnjava za Srbe, stavljajući tako u prvi plan geopolitičku pripadnost, odnosno državljanstvo, u odnosu na etničko poreklo i nacionalnost. Današnji broj Vlaha može se izračunati približno, na osnovu raznih demografskih i etnografskih parametara (na primer, samo broj stanovnika u čisto vlaškim selima iznosi 120.000!). Računajući i mešovita sela, varoško stanovništvo i dijasporu, dolazi se do cifre od najmanje 200.000 srpskih državljana koji mogu biti potomci vlaških doseljenika iz prve polovine 18. veka, ali i nešto kasnijih vremena, jer se proces doseljavanja produžio i kroz naredni vek.

Prema podacima sa poslednjeg popisa stanovništva iz 2022. godine, u Srbiji je bilo 21.013 Vlaha što je za 14.317 manje (-40,52%) u odnosu na podatke popisa iz 2011. kada je bilo 35.330 Vlaha.[1] U Bugarskoj, prema popisu iz 2011. godine, živi preko 3.600 Vlaha i Cincara. Vlasi žive u severozapadnom delu, dok Cincari žive u jugozapadnom delu zemlje.

Vlasi po opštinama i gradovima[uredi | uredi izvor]

Vlasi u istočnoj Srbiji, prema popisu iz 2011. godine

U sledećoj tabeli prikazane su opštine i gradovi koje su imale više od 100 Vlaha prema poslednjem popisu iz 2022. godine.

Opština/grad Popis 2011.[19] Popis 2022.[1]
Brojnost Udeo Brojnost Udeo
Bor 6.701 13,78% 4.483 10,98%
Petrovac na Mlavi 4.609 14,74% 2.882 11,13%
Kučevo 3.921 25,27% 1.942 16,45%
Negotin 3.382 9,13% 1.763 6,24%
Boljevac 3.356 25,83% 1.634 16,04%
Žagubica 2.811 22,07% 1.504 15,49%
Zaječar 2.856 4,80% 1.476 3,08%
Majdanpek 2.442 13,07% 1.457 10,01%
Požarevac 177 0,23% 522 0,76%
Kladovo 788 3,82% 487 2,79%
Veliko Gradište 382 2,17% 432 2,80%
Ćuprija 782 2,55% 380 1,50%
Beograd 182 0,01% 336 0,02%
Golubac 424 5,09% 323 4,89%
Malo Crniće 475 4,15% 251 2,79%
Despotovac 687 2,96% 191 1,04%
Žabari 433 3,80% 184 1,99%
Jagodina 136 0,19% 118 0,18%
Svilajnac 280 1,19% 100 0,50%

Vlaška naselja[uredi | uredi izvor]

Prema popisu iz 2002. godine Vlasi su činili većinu stanovništva u 43 naselja (u 34 apsolutnu, a u 9 relativnu većinu). Po opštinama i gradovima broj naselja sa većinskim vlaškim stanovništvom je sledeći: opština Boljevac 4, grad Bor 9, opština Golubac 2, opština Žagubica 5, grad Zaječar 4, opština Kučevo 7, opština Majdanpek 2, opština Negotin 2, opština Petrovac na Mlavi 6 i opština Ćuprija 2 naselja.[20]

Naselje Opština/grad Br. st. (2002) Vlasi Udeo
Medveđica Žagubica 44 42 95,45%
Krivača Golubac 429 368 85,78%
Bukovska Kučevo 503 420 83,50%
Bučje Bor 666 555 83,33%
Gornjane Bor 1.114 905 81,24%
Dubočane Zaječar 455 368 80,88%
Rakova Bara Kučevo 464 360 77,59%
Metovnica Bor 1.331 977 73,40%
Mustapić Kučevo 740 512 69,19%
Bigrenica Ćuprija 979 677 69,15%
Radenka Kučevo 803 555 69,12%
Manastirica Petrovac na Mlavi 748 516 68,98%
Mala Jasikova Zaječar 332 229 68,98%
Vuković Kučevo 301 207 68,77%
Vlaole Majdanpek 767 521 67,93%
Sige Žagubica 704 462 65,63%
Šipikovo Zaječar 511 335 65,56%
Valakonje Boljevac 1.378 881 63,93%
Laznica Žagubica 2.063 1.308 63,40%
Kladurovo Petrovac na Mlavi 476 300 63,03%
Osnić Boljevac 1.340 826 61,64%
Topla Bor 100 61 61,00%
Luka Bor 612 373 60,95%
Starčevo Petrovac na Mlavi 585 350 59,83%
Dvorište Golubac 305 181 59,34%
Krivelj Bor 1.316 779 59,19%
Osanica Žagubica 1.187 671 56,53%
Isakovo Ćuprija 646 361 55,88%
Kovilovo Negotin 411 227 55,23%
Tanda Bor 350 185 52,86%
Podgorac Boljevac 2.218 1.157 52,16%
Breznica Žagubica 211 110 52,13%
Šarbanovac Bor 1.836 953 51,91%
Bačevica Boljevac 409 208 50,86%
Neresnica Kučevo 2.365 1.175 49,68%
Jasikovo Majdanpek 717 349 48,68%
Aleksandrovac Negotin 588 283 48,13%
Glogovica Zaječar 484 232 47,93%
Busur Petrovac na Mlavi 1.171 553 47,22%
Brodica Kučevo 468 213 45,51%
Vitovnica Petrovac na Mlavi 167 76 45,51%
Melnica Petrovac na Mlavi 924 419 45,35%
Slatina Bor 921 366 39,74%

U sledećoj tabeli prikazana su naselja u kojima Vlasi čine značajan udeo u ukupnom stanovništvu (preko 10%), ali ne predstavljaju većinsko stanovništvo:[20]

Naselje Opština/grad Br. st. (2002) Vlasi Udeo
Savinac Boljevac 365 161 44,11%
Ševica Kučevo 809 349 43,14%
Zlot Bor 3.757 1.600 42,59%
Selište Žagubica 453 189 41,72%
Leskovo Majdanpek 431 178 41,30%
Voluja Kučevo 1.123 429 38,20%
Lješnica Kučevo 236 90 38,14%
Blagojev Kamen Kučevo 38 14 36,84%
Snegotin Golubac 201 73 36,32%
Dobro Polje Boljevac 415 150 36,14%
Jasenovo Despotovac 882 317 35,94%
Velika Jasikova Zaječar 998 356 35,67%
Lubnica Zaječar 1.052 374 35,55%
Kaona Kučevo 712 245 34,41%
Oštrelj Bor 654 219 33,49%
Malajnica Negotin 683 225 32,94%
Urovica Negotin 1.191 384 32,24%
Kobilje Malo Crniće 930 296 31,83%
Rašanac Petrovac na Mlavi 815 247 30,31%
Slatina Negotin 479 143 29,85%
Dubočka Petrovac na Mlavi 582 171 29,38%
Ranovac Petrovac na Mlavi 1.779 513 28,84%
Debeli Lug Majdanpek 458 131 28,60%
Crnajka Majdanpek 1.099 312 28,39%
Rudna Glava Majdanpek 2.309 636 27,54%
Batinac Ćuprija 871 236 27,10%
Gradskovo Zaječar 666 179 26,88%
Bogovina Boljevac 1.348 362 26,85%
Sena Kučevo 232 61 26,29%
Žitkovica Golubac 142 37 26,06%
Vratna Negotin 316 81 25,63%
Turija Kučevo 599 153 25,54%
Veliki Jasenovac Zaječar 370 94 25,41%
Beljajka Despotovac 265 67 25,28%
Kočetin Žabari 404 101 25,00%
Brestovac Bor 2.950 732 24,81%
Mali Izvor Boljevac 565 140 24,78%
Cerovica Kučevo 381 94 24,67%
Milanovac Žagubica 445 108 24,27%
Mali Jasenovac Zaječar 284 68 23,94%
Šljivar Zaječar 329 71 21,58%
Resavica (selo) Despotovac 159 34 21,38%
Halovo Zaječar 856 169 19,74%
Plavna Negotin 953 188 19,73%
Kudreš Golubac 193 37 19,17%
Kobišnica Negotin 1.355 246 18,15%
Gamzigrad Zaječar 945 167 17,67%
Češljeva Bara Veliko Gradište 489 84 17,18%
Ceremošnja Kučevo 317 53 16,72%
Dušanovac Negotin 882 146 16,55%
Crnomasnica Negotin 272 45 16,54%
Stamnica Petrovac na Mlavi 1.424 220 15,45%
Brnjica Golubac 391 60 15,35%
Krepoljin Žagubica 1.696 260 15,33%
Zabrega Malo Crniće 247 37 14,98%
Samarinovac Negotin 464 68 14,66%
Srpce Kučevo 151 22 14,57%
Mirijevo Žabari 474 69 14,56%
Topolnica Majdanpek 1.064 153 14,38%
Jabukovac Negotin 1.884 268 14,23%
Proštinac Svilajnac 254 34 13,39%
Topolovnik Veliko Gradište 1.098 143 13,02%
Vrbnica Malo Crniće 462 58 12,55%
Čokonjar Zaječar 173 21 12,14%
Viteževo Žabari 863 101 11,70%
Kupuzište Kladovo 317 37 11,67%
Nikoličevo Zaječar 833 96 11,52%
Ždrelo Petrovac na Mlavi 756 83 10,98%
Mihajlovac Negotin 718 77 10,72%
Boljetin Majdanpek 672 70 10,42%
Velika Kamenica Kladovo 757 76 10,04%

Vlaški nacionalni savet[uredi | uredi izvor]

Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine u Republici Srbiji ima sedište u Petrovcu na Mlavi (prvobitno je bilo u Boru). Trenutni predsednik nacionalnog saveta je Novica Janošević[21][22], predsednik Opštine Kučevo od 2014. do 2018. godine. Na izborima održanim 2022. godine pobedila je lista "Srbija za Vlahe[23]" sa 99,48 % glasova

Vidi još[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b v „Nacionalna pripadnost, 2022” (PDF). Beograd: Republički zavod za statistiku. 28. 4. 2023. Pristupljeno 15. 5. 2023. 
 2. ^ a b „"Deklaracija Nacionalnog saveta Vlaha". Arhivirano iz originala 14. 7. 2014. g. Pristupljeno 28. 4. 2013. 
 3. ^ "Govorim vlaški", 2011
 4. ^ "Platforma vlaške zajednice"[mrtva veza], 02.04.2012.
 5. ^ Tripković 2005: Tripković, Mirko, Multikulturalnost, multikulturacija i prava manjina, Sociološki pregled, vol. XXXIX, no. 1, Beograd, str. 81–95.
 6. ^ a b Kostić, Cvetko, Bor i okolina, sociološka ispitivanja, Beograd: Savremena škola, 1962.
 7. ^ „U Kladurovu se opet kuvaju žmare”. ebranicevo.com. Pristupljeno 14. 2. 2019. 
 8. ^ „Žmare - tradicija mlavskog kraja”. agroklub.rs. Pristupljeno 14. 2. 2019. 
 9. ^ „KUVANjE ŽMARA („ŽUMIJAR“)”. Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije. Ministarstvo kulture i informisanja RS i Etnografski muzej u Beogradu. Pristupljeno 14. 2. 2019. 
 10. ^ a b v g „Arhivirana kopija”. Arhivirano iz originala 31. 3. 2012. g. Pristupljeno 29. 5. 2011. 
 11. ^ Horizma bugarskog cara Jovana Asena II Dubrovniku. — Inicijal: časopis za srednjovekovne studije
 12. ^ Murvar, Vatro (1956). The Balkan Vlachs: a typological study. University of Wisconsin--Madison. str. 20. 
 13. ^ Kašić 1967, str. 39.
 14. ^ Kršev 2011, str. 136.
 15. ^ Ivan Haralmpiev; Lekcii po istoriя na bъlgarskiя knižoven ezik do Vъzraždaneto; str. 16-26; izd. Faber; Veliko Tъrnovo. ISBN 978-954-400-702-7.
 16. ^ Veselinović 1986, str. 160.
 17. ^ Vlahović 2011: Vlahović, Petar, Srbija, zemlja, narod, život, običaji, Beograd: Službeni glasnik, str.73
 18. ^ "Knjiga 4 – Veroispovest, maternji jezik i nacionalna pripadnost"[mrtva veza]
 19. ^ Etnička struktura nakon popisa 2011.
 20. ^ a b „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002. - knjiga 1: Nacionalna ili etnička pripadnost po naseljima” (PDF). Republički zavod za statistiku Srbije. februar 2003. Pristupljeno 20. 12. 2022. 
 21. ^ „30.11.2018. KONSTITUTIVNA SEDNICA NACIONALNOG SAVETA VLAHA – NACIONALNI SAVET VLAHA” (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2023-07-08. 
 22. ^ TPKNEWS (2021-06-07). „KO JE NOVICA JANOŠEVIĆ? Kontroverzni naprednjački uništitelj Kučeva?!”. TPKNEWS (na jeziku: srpski). Pristupljeno 2023-07-08. 
 23. ^ „RIK utvrdio rezultate izbora za 18 Nacionalnih saveta nacionalnih manjina - Politika - Dnevni list Danas” (na jeziku: srpski). 2022-11-17. Pristupljeno 2023-07-08. 

Literatura[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]

Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine:

Istorija:

Jezik: vlaški on-line rečnik

Izvorna vlaška muzika:

Studije iz vlaške religije, mitologije i magije:

Ostalo