Шаблон:Периодни систем

Из Википедије, слободне енциклопедије
Група 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Алкални метали Земноалкални метали Пникто­гени Хал­ко­гени Хало­гени Племенити гасови
Периода

1

Водо­ник1H Хели­јум2He
2 Лити­јум3Li Бери­лијум4Be Бор5B Угље­ник6C Азот7N Кисео­ник8O Флуор9F Неон10Ne
3 Натри­јум11Na Магне­зијум12Mg Алуми­нијум13Al Сили­цијум14Si Фосфор15P Сумпор16S Хлор17Cl Аргон18Ar
4 Кали­јум19K Калци­јум20Ca Скан­дијум21Sc Тита­нијум22Ti Вана­дијум23V Хром24Cr Манган25Mn Гвожђе26Fe Кобалт27Co Никл28Ni Бакар29Cu Цинк30Zn Гали­јум31Ga Герма­нијум32Ge Арсен33As Селен34Se Бром35Br Крип­тон36Kr
5 Руби­дијум37Rb Строн­цијум38Sr Итри­јум39Y Цирко­нијум40Zr Ниоби­јум41Nb Молиб­ден42Mo Техне­цијум43Tc Руте­нијум44Ru Роди­јум45Rh Пала­дијум46Pd Сребро47Ag Кадми­јум48Cd Инди­јум49In Калај50Sn Анти­мон51Sb Телур52Te Јод53 I  Ксенон54Xe
6 Цези­јум55Cs Бари­јум56Ba Лантан57La alt= * ×1 Хафни­јум72Hf Тантал73Ta Вол­фрам74W Рени­јум75Re Осми­јум76Os Ириди­јум77Ir Пла­тина78Pt Злато79Au Жива80Hg Тали­јум81Tl Олово82Pb Бизмут83Bi Поло­нијум84Po Астат85At Радон86Rn
7 Фран­цијум87Fr Ради­јум88Ra Акти­нијум89Ac alt= * ×1 Радерфор­дијум104Rf Дубни­јум105Db Сибор­гијум106Sg Бори­јум107Bh Хаси­јум108Hs Мајтне­ријум109Mt Дармшта­тијум110Ds Рендге­нијум111Rg Коперни­цијум112Cn Нихо­нијум113Nh Флеро­вијум114Fl Моско­вијум115Mc Ливермо­ријум116Lv Тене­син117Ts Огане­сон118Og
alt= * ×1 Цери­јум58Ce Празео­дијум59Pr Неоди­јум60Nd Проме­тијум61Pm Сама­ријум62Sm Еуро­пијум63Eu Гадоли­нијум64Gd Терби­јум65Tb Диспро­зијум66Dy Холми­јум67Ho Ерби­јум68Er Тули­јум69Tm Итер­бијум70Yb Луте­цијум71Lu  
alt= * ×1 Тори­јум90Th Протак­тинијум91Pa Урани­јум92U Непту­нијум93Np Плуто­нијум94Pu Амери­цијум95Am Кири­јум96Cm Беркли­јум97Bk Калифор­нијум98Cf Ајнштај­нијум99Es Ферми­јум100Fm Мендеље­вијум101Md Нобе­лијум102No Лорен­цијум103Lr  

црна=чврсто зелена=течно црвена=гасовито сива=непознато Боја атомског броја показује агрегатно стање (на 0 °C и 1 atm)
Примордијални Од распада Синтетички Руб показује налажење елемента у природи
Боја позадине показује поткатегорију у метално-металоидно-неметалном тренду:
Метал Металоид Неметал Непозната
хемијска
својства
Алкални метал Земноалкални метал Лан­таноид Актиноид Прелазни метал Пост­прелазни метал Полиатомски неметал Диатомски неметал Племенити гас
Документација шаблона[види] [уреди] [историја] [освежи]

Употреба[уреди]

Види још[уреди]