Шаблон:Периодни систем

Из Википедије, слободне енциклопедије
Група 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Алкални метали Земно­алкални метали Пникто­гени Хал­ко­гени Хало­гени Племе­нити гасови
Периода

1

Водо­ник1H Хели­јум2He
2 Лити­јум3Li Бери­лијум4Be Бор5B Угље­ник6C Азот7N Кисео­ник8O Флуор9F Неон10Ne
3 Нат­ријум11Na Магне­зијум12Mg Алуми­нијум13Al Сили­цијум14Si Фос­фор15P Сум­пор16S Хлор17Cl Аргон18Ar
4 Кали­јум19K Кал­цијум20Ca Скан­дијум21Sc Тита­нијум22Ti Вана­дијум23V Хром24Cr Ман­ган25Mn Гвожђе26Fe Кобалт27Co Никл28Ni Бакар29Cu Цинк30Zn Гали­јум31Ga Герма­нијум32Ge Арсен33As Селен34Se Бром35Br Крип­тон36Kr
5 Руби­дијум37Rb Строн­цијум38Sr Итри­јум39Y Цирко­нијум40Zr Нио­бијум41Nb Молиб­ден42Mo Техне­цијум43Tc Руте­нијум44Ru Роди­јум45Rh Пала­дијум46Pd Сре­бро47Ag Кад­мијум48Cd Инди­јум49In Калај50Sn Анти­мон51Sb Телур52Te Јод53 I  Ксе­нон54Xe
6 Цези­јум55Cs Бари­јум56Ba Лантан57La * ×1 Хаф­нијум72Hf Тан­тал73Ta Вол­фрам74W Рени­јум75Re Осми­јум76Os Ири­дијум77Ir Пла­тина78Pt Злато79Au Жива80Hg Тали­јум81Tl Олово82Pb Биз­мут83Bi Поло­нијум84Po Астат85At Радон86Rn
7 Фран­цијум87Fr Ради­јум88Ra Акти­нијум89Ac * ×1 Радер­фордијум104Rf Дуб­нијум105Db Сибор­гијум106Sg Бори­јум107Bh Хаси­јум108Hs Мајтне­ријум109Mt Дарм­штатијум110Ds Ренд­генијум111Rg Копер­ницијум112Cn Нихо­нијум113Nh Флеро­вијум114Fl Моско­вијум115Mc Ливер­моријум116Lv Тене­син117Ts Огане­сон118Og
* ×1 Цери­јум58Ce Празео­дијум59Pr Нео­дијум60Nd Проме­тијум61Pm Сама­ријум62Sm Евро­пијум63Eu Гадоли­нијум64Gd Тер­бијум65Tb Диспро­зијум66Dy Хол­мијум67Ho Ерби­јум68Er Тули­јум69Tm Итер­бијум70Yb Луте­цијум71Lu  
* ×1 Тори­јум90Th Протак­тинијум91Pa Ура­нијум92U Непту­нијум93Np Плуто­нијум94Pu Амери­цијум95Am Кири­јум96Cm Берк­лијум97Bk Кали­форнијум98Cf Ајнштај­нијум99Es Фер­мијум100Fm Менде­љевијум101Md Нобе­лијум102No Лорен­цијум103Lr  

Документација шаблона[види] [уреди] [историја] [освежи]

Употреба[уреди]

Види још[уреди]