Флуор

Из Википедије, слободне енциклопедије
Флуор (9F)
O - F - Ne
 
F
Cl  
 
 
F-TableImage.png

Флуор у епрувети
Флуор у епрувети

Општи подаци
Припадност скупу халогени елементи
група, периода VIIA, 2
густина, тврдоћа 1,696 kg/m3, без података
боја зеленкастожута
Особине атома
атомска маса 18,9984 u
атомски радијус 50 (42) pm
ковалентни радијус 71 pm
ван дер Валсов радијус 147 pm
електронска конфигурација [He]2s22p5
e- на енергетским нивоима 2, 7
оксидациони број -1
Особине оксида јако кисели
Кристална структура регуларна
Физичке особине
агрегатно стање гасовито
температура топљења 53,53 K
(-219,62 °C)
температура кључања 85,03 K
(-188,12 °C)
молска запремина 11,20×10-3 m³/mol
топлота испаравања 3,2698 kJ/mol
топлота топљења 0,2.552 kJ/mol
брзина звука без података
Остале особине
Електронегативност 3,98 (Паулинг)
4,10 (Алред)
специфична топлота 824 J/(kg*K)
специфична проводљивост без података
топлотна проводљивост 0,0279 W/(m*K)
I енергија јонизације 1681,0 kJ/mol
II енергија јонизације 3374,2 kJ/mol
III енергија јонизације 6050,4 kJ/mol
IV енергија јонизације 8407,7 kJ/mol
V енергија јонизације 11022,7 kJ/mol
VI енергија јонизације 15164,1 kJ/mol
VII енергија јонизације 17.868 kJ/mol
VIII енергија јонизације 92038,1 kJ/mol
IX енергија јонизације 106434,3 kJ/mol
Најстабилнији изотопи

Флуор је хемијски елемент који се у собним условима појављује као гас жутозелене боје. Он је најреактивнији од свих елемената. Директно реагује на све метале и неметале. Воду разлаже градећи флуороводоник, HF.

Реактивност флуора била је дуго година препрека за његово добијање у елементарном стању. Данас се флуор индустријски добија електролизом истопљеног калијум-флуорида на анхидрованом флуороводонику. У природи се флуор налази у виду једињења са оксидационим бројем -1 и то најчешће у виду флуорита, CaF2, и карналита, Na3AlF6. Трагови једињења флуора налазе се у морској води, костима, зубима, крви и млеку. Флуорови деривати метана и етана су веома слаби отрови за разлику од осталих једињења флуора те се због своје велике инертности употребљавају у расхладним уређајима под називом фреон. Флуор се користи и за синтезу уранхексафлуорида који се примењује у изради нуклеарног оружја.