Портал:Науке о Земљи

С Википедије, слободне енциклопедије

Науке о Земљи

Набор у фјорду Кинг Оскар, настао у Каледонској орогенези

Науке о Земљи (такође познатo под називом геонауке), је термин који окупља и односи се на све науке које су повезане са изучавањем планетe Земље. Ово је практично специјалан случај удруживања наука о планети пошто је Земља једина позната планета на којој постоји живот. Директнa применa резултата проучавања Земље јесу експлоатација природних ресурса, временска прогноза, предвиђање земљотреса, правовремена дојава о елементарним непогодама.

Највеће дисциплине геонаука за своја изучавања користе фундаменталне науке математику, физику и хемију. Проучавање Земље се одвија на два начина: теоријски и експериментално. Науке о Земљи су блиско повезане са животном средином, заштитом природе и са делом планетарне астрономије.

Изабрани чланак

Геофизика (грч. γή = Земља, грч. φυσικά = својство, природа) је скуп научних дисциплина које изучавају разне физичке особине литосфере, хидросфере и стратосфере. Геофизика проучава физичка поља Земље (гравитационо, магнетско, електрично) и њихову међусобну интеракцију. Примењена геофизика је научна дисциплина која проучава састав и структурну грађу земљине коре ради проналажења разних минералних сировина као што су нафта, угаљ, термалне воде идр.

Геофизичари се баве испитивањем природних феномена и њихове повезаности у земљиној унутрашњости. Ти природни феномени су: земљино магнетско поље, топлотна кретања, ширење сеизмичких таласа и гравитациона сила.

Шире схваћена, геофизика подразумева и студију космичких феномена који утичу на појаве на Земљи - космичку радијацију и сунчеву радијацију (тзв. сунчев ветар).

Геофизичке методе су методе које се користе у примењеној геофизици. Заснивају се на испитивању природних или вештачки створених физичких поља у циљу решавања одређених геолошких или геотехничких проблема, или проналажења објеката човекове делатности испод Земљине површи (нпр. у археологији).

Геофизичких метода има 8 и оне се могу сврстати у две групе по четири методе. Групу од четири форсиметријске методе чине методе које се примењују у домену "чисте" силе, као што су гравитациона сила и електромагнетна сила. Четири форсиметријске методе могу бити примењене и у вакууму. Другу групу представљају интерактиметријске методе, а чине их четири методе које се примењују у домену интеракција које захтевају присуство материје. Форсиметријске методе су: гравиметријска, електромагнетометријска, магнетометријска и електрометријска метода, а интерактиметријске методе су сеизмометријска, термометријска, радиометријскаи морфометријска метода.

Више о геофизици...

Општи појмови

Изабрана слика

Потребни чланци

Помозите и Ви у уређивању Википедије. На страни Википедија:Тим/науке о Земљи налази се списак који можете допунити или написати/допунити неки од чланака. Добродошле су све сугестије и примедбе.

Области

Остали портали на српској Википедији