Моларне енергије јонизације хемијских елемената

С Википедије, слободне енциклопедије

У овим табелама су дате моларне енергије јонизације хемијских елемената, мерене у kJ mol−1. Ово је енергија по молу неопходна да се уклоне електрони из гасовитих атома или атомских јона. Прва моларна енергија јонизације важи за неутралне атоме. Друга, трећа и др. моларне енергије јонизације важе за даља уклањања електрона из једноструко, двоструко итд. набијеног јона. За енергије јонизације мерене у јединици eV, погледајте чланак Енергије јонизације хемијских елемената (страница с подацима). Сви подаци од радерфордијума надаље су предвиђени.

1—10[уреди | уреди извор]

С Име елемента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 H водоник 1.312,0
2 He хелијум 2.372,3 5.250,5
3 Li литијум 520,2 7.298,1 11.815,0
4 Be берилијум 899,5 1.757,1 14.848,7 21.006,6
5 B бор 800,6 2.427,1 3.659,7 25.025,8 32.826,7
6 C угљеник 1.086,5 2.352,6 4.620,5 6.222,7 37.831 47.277,0
7 N азот 1.402,3 2.856 4.578,1 7.475,0 9.444,9 53.266,6 64.360
8 O кисеоник 1.313,9 3.388,3 5.300,5 7.469,2 10.989,5 13.326,5 71.330 84.078,0
9 F флуор 1.681,0 3.374,2 6.050,4 8.407,7 11.022,7 15.164,1 17.868 92.038,1 106.434,3
10 Ne неон 2.080,7 3.952,3 6.122 9.371 12.177 15.238 19.999,0 23.069,5 115.379,5 131.432
11 Na натријум 495,8 4.562 6.910,3 9.543 13.354 16.613 20.117 25.496 28.932 141.362
12 Mg магнезијум 737,7 1.450,7 7.732,7 10.542,5 13.630 18.020 21.711 25.661 31.653 35.458
13 Al алуминијум 577,5 1.816,7 2.744,8 11.577 14.842 18.379 23.326 27.465 31.853 38.473
14 Si силицијум 786,5 1.577,1 3.231,6 4.355,5 16.091 19.805 23.780 29.287 33.878 38.726
15 P фосфор 1.011,8 1.907 2.914,1 4.963,6 6.273,9 21.267 25.431 29.872 35.905 40.950
16 S сумпор 999,6 2.252 3.357 4.556 7.004,3 8.495,8 27.107 31.719 36.621 43.177
17 Cl хлор 1.251,2 2.298 3.822 5.158,6 6.542 9.362 11.018 33.604 38.600 43.961
18 Ar аргон 1.520,6 2.665,8 3.931 5.771 7.238 8.781 11.995 13.842 40.760 46.186
19 K калијум 418,8 3.052 4.420 5.877 7.975 9.590 11.343 14.944 16.963,7 48.610
20 Ca калцијум 589,8 1.145,4 4.912,4 6.491 8.153 10.496 12.270 14.206 18.191 20.385
21 Sc скандијум 633,1 1.235,0 2.388,6 7.090,6 8.843 10.679 13.310 15.250 17.370 21.726
22 Ti титанијум 658,8 1.309,8 2.652,5 4.174,6 9.581 11.533 13.590 16.440 18.530 20.833
23 V ванадијум 650,9 1.414 2.830 4.507 6.298,7 12.363 14.530 16.730 19.860 22.240
24 Cr хром 652,9 1.590,6 2.987 4.743 6.702 8.744,9 15.455 17.820 20.190 23.580
25 Mn манган 717,3 1.509,0 3.248 4.940 6.990 9.220 11.500 18.770 21.400 23.960
26 Fe гвожђе 762,5 1.561,9 2.957 5.290 7.240 9.560 12.060 14.580 22.540 25.290
27 Co кобалт 760,4 1.648 3.232 4.950 7.670 9.840 12.440 15.230 17.959 26.570
28 Ni никл 737,1 1.753,0 3.395 5.300 7.339 10.400 12.800 15.600 18.600 21.670
29 Cu бакар 745,5 1.957,9 3.555 5.536 7.700 9.900 13.400 16.000 19.200 22.400
30 Zn цинк 906,4 1.733,3 3.833 5.731 7.970 10.400 12.900 16.800 19.600 23.000
31 Ga галијум 578,8 1.979,3 2.963 6.180
32 Ge германијум 762 1.537,5 3.302,1 4.411 9.020
33 As арсен 947,0 1.798 2.735 4.837 6.043 12.310
34 Se селен 941,0 2.045 2.973,7 4.144 6.590 7.880 14.990
35 Br бром 1.139,9 2.103 3.470 4.560 5.760 8.550 9.940 18.600
36 Kr криптон 1.350,8 2.350,4 3.565 5.070 6.240 7.570 10.710 12.138 22.274 25.880
37 Rb рубидијум 403,0 2.633 3.860 5.080 6.850 8.140 9.570 13.120 14.500 26.740
38 Sr стронцијум 549,5 1.064,2 4.138 5.500 6.910 8.760 10.230 11.800 15.600 17.100
39 Y итријум 600 1.180 1.980 5.847 7.430 8.970 11.190 12.450 14.110 18.400
40 Zr цирконијум 640,1 1.270 2.218 3.313 7.752 9.500
41 Nb ниобијум 652,1 1.380 2.416 3.700 4.877 9.847 12.100
42 Mo молибден 684,3 1.560 2.618 4.480 5.257 6.640,8 12.125 13.860 15.835 17.980
43 Tc технецијум 702 1.470 2.850
44 Ru рутенијум 710,2 1.620 2.747
45 Rh родијум 719,7 1.740 2.997
46 Pd паладијум 804,4 1.870 3.177
47 Ag сребро 731,0 2.070 3.361
48 Cd кадмијум 867,8 1.631,4 3.616
49 In индијум 558,3 1.820,7 2.704 5.210
50 Sn калај 708,6 1.411,8 2.943,0 3.930,3 7.456
51 Sb антимон 834 1.594,9 2.440 4.260 5.400 10.400
52 Te телур 869,3 1.790 2.698 3.610 5.668 6.820 13.200
53 I јод 1.008,4 1.845,9 3.180
54 Xe ксенон 1.170,4 2.046,4 3.099,4
55 Cs цезијум 375,7 2.234,3 3.400
56 Ba баријум 502,9 965,2 3.600
57 La лантан 538,1 1.067 1.850,3 4.819 5.940
58 Ce церијум 534,4 1.050 1.949 3.547 6.325 7.490
59 Pr празеодијум 527 1.020 2.086 3.761 5.551
60 Nd неодијум 533,1 1.040 2.130 3.900
61 Pm прометијум 540 1.050 2.150 3.970
62 Sm самаријум 544,5 1.070 2.260 3.990
63 Eu европијум 547,1 1.085 2.404 4.120
64 Gd гадолинијум 593,4 1.170 1.990 4.250
65 Tb тербијум 565,8 1.110 2.114 3.839
66 Dy диспрозијум 573,0 1.130 2.200 3.990
67 Ho холмијум 581,0 1.140 2.204 4.100
68 Er ербијум 589,3 1.150 2.194 4.120
69 Tm тулијум 596,7 1.160 2.285 4.120
70 Yb итербијум 603,4 1.174,8 2.417 4.203
71 Lu лутецијум 523,5 1.340 2.022,3 4.370 6.445
72 Hf хафнијум 658,5 1.440 2.250 3.216
73 Ta тантал 761 1.500
74 W волфрам 770 1.700
75 Re ренијум 760 1.260 2.510 3.640
76 Os осмијум 840 1.600
77 Ir иридијум 880 1.600
78 Pt платина 870 1.791
79 Au злато 890,1 1.980
80 Hg жива 1.007,1 1.810 3.300
81 Tl талијум 589,4 1.971 2.878
82 Pb олово 715,6 1.450,5 3.081,5 4.083 6.640
83 Bi бизмут 703 1.610 2.466 4.370 5.400 8.520
84 Po полонијум 812,1
85 At астат 899.003
86 Rn радон 1.037
87 Fr францијум 380
88 Ra радијум 509,3 979,0
89 Ac актинијум 499 1.170 1.900 4.700
90 Th торијум 587 1.110 1.978 2.780
91 Pa протактинијум 568 1.128 1.814 2.991
92 U уранијум 597,6 1.420 1.900 3.145
93 Np нептунијум 604,5 1.128 1.997 3.242
94 Pu плутонијум 584,7 1.128 2.084 3.338
95 Am америцијум 578 1.158 2.132 3.493
96 Cm киријум 581 1.196 2.026 3.550
97 Bk берклијум 601 1.186 2.152 3.434
98 Cf калифорнијум 608 1.206 2.267 3.599
99 Es ајнштајнијум 619 1.216 2.334 3.734
100 Fm фермијум 627 1.225 2.363 3.792
101 Md мендељевијум 635 1.235 2.470 3.840
102 No нобелијум 642 1.254 2.643 3.956
103 Lr лоренцијум 470 1.428 2.228 4.910
104 Rf радерфордијум 580 1.390 2.300 3.080
105 Db дубнијум 665 1.547 2.378 3.299 4.305
106 Sg сиборгијум 757 1.733 2.484 3.416 4.562 5.716
107 Bh боријум 740 1.690 2.570 3.600 4.730 5.990 7.230
108 Hs хасијум 730 1.760 2.830 3.640 4.940 6.180 7.540 8.860
109 Mt мајтнеријум 800 1.820 2.900 3.900 4.900
110 Ds дармштатијум 960 1.890 3.030 4.000 5.100
111 Rg рендгенијум 1.020 2.070 3.080 4.100 5.300
112 Cn коперницијум 1.155 2.170 3.160 4.200 5.500
113 Nh нихонијум 707,2 2.309 3.226 4.382 5.638
114 Fl флеровијум 832,2 1.600 3.370 4.400 5.850
115 Mc московијум 538,3 1.760 2.650 4.680 5.720
116 Lv ливерморијум 663,9 1.330 2.850 3.810 6.080
117 Ts тенесин 736,9 1.435,4 2.161,9 4.012,9 5.076,4
118 Og оганесон 860,1 1.560
119 Uue унуненијум 462,0 1.700
120 Ubn унбинилијум 563,3 895–
919
121 Ubu унбиунијум 429
122 Ubb унбибијум 540 1.090 1.970 2.620

11—20[уреди | уреди извор]

С Име елемента 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 Na натријум 159.076
12 Mg магнезијум 169.988 189.368
13 Al алуминијум 42.647 201.266 222.316
14 Si силицијум 45.962 50.502 235.196 257.923
15 P фосфор 46.261 54.110 59.024 271.791 296.195
16 S сумпор 48.710 54.460 62.930 68.216 311.048 337.138
17 Cl хлор 51.068 57.119 63.363 72.341 78.095 352.994 380.760
18 Ar аргон 52.002 59.653 66.199 72.918 82.473 88.576 397.605 427.066
19 K калијум 54.490 60.730 68.950 75.900 83.080 93.400 99.710 444.880 476.063
20 Ca калцијум 57.110 63.410 70.110 78.890 86.310 94.000 104.900 111.711 494.850 527.762
21 Sc скандијум 24.102 66.320 73.010 80.160 89.490 97.400 105.600 117.000 124.270 547.530
22 Ti титанијум 25.575 28.125 76.015 83.280 90.880 100.700 109.100 117.800 129.900 137.530
23 V ванадијум 24.670 29.730 32.446 86.450 94.170 102.300 112.700 121.600 130.700 143.400
24 Cr хром 26.130 28.750 34.230 37.066 97.510 105.800 114.300 125.300 134.700 144.300
25 Mn манган 27.590 30.330 33.150 38.880 41.987 109.480 118.100 127.100 138.600 148.500
26 Fe гвожђе 28.000 31.920 34.830 37.840 44.100 47.206 122.200 131.000 140.500 152.600
27 Co кобалт 29.400 32.400 36.600 39.700 42.800 49.396 52.737 134.810 145.170 154.700
28 Ni никл 30.970 34.000 37.100 41.500 44.800 48.100 55.101 58.570 148.700 159.000
29 Cu бакар 25.600 35.600 38.700 42.000 46.700 50.200 53.700 61.100 64.702 163.700
30 Zn цинк 26.400 29.990 40.490 43.800 47.300 52.300 55.900 59.700 67.300 171.200
36 Kr криптон 29.700 33.800 37.700 43.100 47.500 52.200 57.100 61.800 75.800 80.400
38 Sr стронцијум 31.270
39 Y итријум 19.900 36.090
42 Mo молибден 20.190 22.219 26.930 29.196 52.490 55.000 61.400 67.700 74.000 80.400

21—30[уреди | уреди извор]

С Име елемента 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 Sc скандијум 582.163
22 Ti титанијум 602.930 639.294
23 V ванадијум 151.440 661.050 699.144
24 Cr хром 157.700 166.090 721.870 761.733
25 Mn манган 158.600 172.500 181.380 785.450 827.067
26 Fe гвожђе 163.000 173.600 188.100 195.200 851.800 895.161
27 Co кобалт 167.400 178.100 189.300 204.500 214.100 920.870 966.023
28 Ni никл 169.400 182.700 194.000 205.600 221.400 231.490 992.718 1.039.668
29 Cu бакар 174.100 184.900 198.800 210.500 222.700 239.100 249.660 1.067.358 1.116.105
30 Zn цинк 179.100
36 Kr криптон 85.300 90.400 96.300 101.400 111.100 116.290 282.500 296.200 311.400 326.200
42 Mo молибден 87.000 93.400 98.420 104.400 121.900 127.700 133.800 139.800 148.100 154.500

Референце[уреди | уреди извор]

Литература[уреди | уреди извор]