Списак река у Србији

С Википедије, слободне енциклопедије
Реке и речни сливови у Србији

Ово је листа река Србије, а такође и река које протичу кроз Србију и друге државе, или су граничне реке.

Дужине[уреди | уреди извор]

Дужина реке је укупна дужина, не само дужина тока у Србији. Реке које имају дужину већу од 50 km су у табели 1. Неке реке, због историјских, традиционалних и топографских разлога су издвојене и опстају као самосталне реке и налазе се у другој табели. Листа река краћих од 50 km се налази испод ове две табеле.

Сливови[уреди | уреди извор]

Све реке Србије припадају сливовима трију мора: Јадранског мора, Егејског мора и Црног мора.

Црноморски слив[уреди | уреди извор]

Површина Црноморског слива у Србији је највећа, покрива површину од 81,261 km² или 92% водене територије Србије. Све веће реке Србије припадају овом басену Тиса, Сава, Велика Морава, Тамиш, Бегеј, Дрина и све се оне преко Дунава уливају у Црно море.

Јадрански слив[уреди | уреди извор]

Јадрански слив у Србији захвата површину од 4,500 km² или 5% од водене површине Србије. Овај басен обухвата западни део Косова и Метохије, са реком Бели Дрим, која се у Албанији спаја са реком Црним Дримом и онда се стварајући реку Дрим уливају у Јадранско море. Мањи део слива обухваћен је реком Црни Камен−Радика у јужном делу Горе.

Егејски слив[уреди | уреди извор]

Најмањи од три слива је Егејски слив са површином од 2,650 km² што је 3% од водене територије Србије. Егејски слив покрива јужни део Србије до границе са Северном Македонијом и Бугарском. Овај слив обухвата сливове трију река Лепенац, Пчиња и Драговиштица. Лепенац и Пчиња се уливају у реку Вардар у Македонији, а Драговиштица се улива у реку Струма у Бугарској, и наравно, све три преко утока у Егејско море.

Занимљивост[уреди | уреди извор]

Сва три слива се граниче на дрманској глави, врху Црнољева на Космету. Ово је хидрографски чвор Србије и један од важнијих на Балкану, зато што дели три од укупно четири слива. Четврти је Јонски слив, припада Jонском мору.

Табела 1[уреди | уреди извор]

Река Дужина (km) Површина слива (km²) Припадност морском сливу Дужина мерена са: Главне притоке (унутар Србије) Покрајине унутар Србије Државе кроз које протиче
1. Дунав 2.888 817.000 Црно море Брег-Дунав Сава, Тиса, Велика Морава, Млава Војводина, Централна Србија Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, Хрватска, Румунија, Бугарска, Украјина, Молдавија
2. Тиса 1.026 157.020 Црно море Црна Тиса-Тиса Бегеј Војводина Украјина, Румунија, Мађарска
3. Сава 990 95.719 Црно море Сава Долинка-Сава Дрина Војводина, Централна Србија Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина
4. Велика Морава 493 35.419 Црно море Голијска Моравица-Западна Морава-Велика Морава Јужна Морава, Западна Морава Централна Србија нема
5. Дрина 487 19.570 Црно море Тара-Дрина Лим Централна Србија Црна Гора, Босна и Херцеговина
6. Тамиш 359 13.085 Црно море регуларно Брзава Војводина Румунија
7. Дрим 335 11.756 Јадранско море Бели Дрим-Дрим Клина Космет Албанија
8. Јужна Морава 295 15.469 Црно море Голема-Биначка Морава-Јужна Морава Нишава Космет, Централна Србија Северна Македонија
9. Ибар 276 8.059 Црно море регуларно Ситница Централна Србија, Космет Црна Гора
10. Млава 263 17.632 Црно море регуларно Пек Централна Србија Браничевски округ
11. Лим 220 5.963 Црно море Врмоша-луча-Плавско језеро-Лим Увац Централна Србија Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина
12. Нишава 218 3.950 Црно море регуларно Темштица Централна Србија Бугарска
13. Тимок 203 4.630 Црно море Сврљишки Тимок-Бели Тимок-Тимок Црни Тимок Централна Србија Бугарска
14. Босут 186 3.097 Црно море Биђ-Босут Студва Војводина Хрватска
15. Брзава 166 1.190 Црно море регуларно мање притоке Војводина Румунија
16. Бегеј 158 1.530 Црно море Бегеј Стари Бегеј Војводина Румунија
17. Топлица 136 10.280 Црно море Дубока-Топлица Косаница Централна Србија нема
18. Пек 129 1.236 Црно море Липа-Пек Јагњило Централна Србија нема
19. Плазовић 129 непознато Црно море регуларно мање притоке Војводина Мађарска
20. Пчиња 128 3.140 Егејско море регуларно мање притоке Централна Србија Северна Македонија
21. Нера 124 1.420 Црно море регуларно мање притоке Војводина Румунија
22. Колубара 123 3.639 Црно море Обница-Колубара Тамнава Централна Србија нема
23. Увац 119 1.310 Црно море Расанска река-Вапа-Увац Тисница Централна Србија Босна и Херцеговина
24. Златица (Аранка) 117 1.470 Црно море регуларно мање притоке Војводина Румунија
25. Караш 110 1.400 Црно море регуларно Илидија Војводина Румунија
26. Криваја (Бачка) 109 956 Црно море регуларно мање притоке Војводина нема
27. Чик (Чикер) 95 непознато Црно море регуларно нема Војводина нема
28. Расина 92 994 Црно море регуларно мање притоке Централна Србија нема
29. Ситница 90 3.129 Црно море регуларно Лаб Космет нема
30. Тамнава 90 930 Црно море регуларно Уб Централна Србија нема
31. Темштица 86 820 Црно море Височица-Темштица Дојкиначка река Централна Србија Бугарска
32. Јабланица 85 896 Црно море регуларно Шуманка Централна Србија нема
33. Црни Тимок 84 непознато Црно море регуларно Злотска река Централна Србија нема
34. Надела 81 непознато Црно море регуларно мање притоке Војводина нема
35. Јасеница 79 1.343 Црно море регуларно Кубршница Централна Србија нема
36. Јадар 79 894 Црно море регуларно Раковица Централна Србија нема
37. Гружа 77 622 Црно море регуларно Котлењача Централна Србија нема
38. Лепенац 75 770 Егејско море регуларно Неродимка Космет Северна Македонија
39. Ђетиња 75 1.486 Црно море регуларно Скрапеж Централна Србија нема
40. Ветерница 75 515 Црно море регуларно Вучјанка, Сушица Централна Србија нема
41. Јерма 74 непознато Црно море регуларно Звоначка река Централна Србија Бугарска
42. Лаб 72 950 Црно море регуларно Качандолска река Космет нема
43. Рзав (Златибор) 72 605 Црно море Црни Рзав-Рзав Бели Рзав Централна Србија Босна и Херцеговина
44. Пуста река (притока Јужне Мораве) 71 569 Црно море Голема-Пуста река (притока Јужне Мораве) мање притоке Централна Србија нема
45. Мостонга 70 непознато Црно море регуларно нема Војводина нема
46. Кереш 70 непознато Црно море регуларно нема Централна Србија Мађарска
47. Радика 70 665 Јадранско море Црни Камен-Ћафа Кадис-Радика мање притоке Централна Србија Северна Македонија
48. Власина 68 1.050 Црно море регуларно Лужница Централна Србија нема
49. Ресава 65 685 Црно море регуларно нема Централна Србија нема
50. Јегричка 65 непознато Црно море регуларно нема Војводина нема
51. Драговиштица 63 непознато Егејско море Мутница-Божичка река-Драговиштица Љубатска река Централна Србија Бугарска
52. Пећка Бистрица 62 505 Јадранско море регуларно мање притоке Космет нема
53. Клина 62 непознато Јадранско море регулар Мове Космет нема
54. Рзав 61 непознато Црно море Велики Рзав-Рзав Мали Рзав Централна Србија нема
55. Студеница 60 582 Црно море Црна река-Студеница Брусничка река Централна Србија нема
56. Рашка 60 1.193 Црно море регуларно Дежевска река Централна Србија нема
57. Сокобањска Моравица 58 606 Црно море регуларно мање притоке Централна Србија нема
58. Уб 57 непознато Црно море регуларно мање притоке Централна Србија нема
59. Лугомир 57 447 Црно море Дуленска река-Лугомир Жупњевачка река Централна Србија нема
60. Јерез 56 503 Црно море регуларно мање притоке Централна Србија нема
61. Јасеничка река 55 непознато Црно море Врелска река-Јасеничка река мање притоке Централна Србија нема
62. Дечанска Бистрица 53 непознато Јадранско море Кожњарска Бистрица-Дечанска Бистрица Кожњарска Бистрица Космет нема
63. Јарчина 53 непознато Црно море Међеш-Прогарска Јарчина мање притоке Војводина, Централна Србија нема
64. Будовар (Аб) 52 непознато Црно море Патка-Будовар мање притоке Војводина нема
65. Дреница 51 447 Црно море регуларно Врбовачка река Космет нема
66. Раља 51 310 Црно море регуларно мање притоке Централна Србија нема
67. Ереник 51 516 Јадранско море регуларно Лоћанска Бистрица Космет нема
68. Ресавица 51 непознато Црно море регуларно мање притоке Централна Србија нема
69. Поречка река 50 538 Црно море Шашка-Поречка река Црнајка Централна Србија нема
70. Трговишки Тимок 50 520 Црно море Стрма река-Трговишки Тимок Жуковска река Централна Србија нема

Табела 2[уреди | уреди извор]

Река Дужина (km) Површина слива (km²) припадност морском сливу Дужина мерена са: Главне притоке Покрајине унутар Србије Улива се у:
1. Западна Морава 308 15.849 Црно море Голијска Моравица-Западна Морава Ибар Централна Србија Велика Морава
2. Бели Дрим 175 4.300 Јадранско море регуларно Клина Космет Дрим
3. Бели Тимок 115 2.167 Црно море Сврљишки Тимок-Бели Тимок Трговишки Тимок Централна Србија Тимок
4. Голијска Моравица 98 1.486 Црно море регуларно Ђетоња Централна Србија Западна и Велика Морава
5. Височица 71 непознато Црно море регуларно Дојкиначка река Централна Србија Темштица
6. Сврљишки Тимок 64 720 Црно море регуларно мање притоке Централна Србија Бели Тимок и Тимок

Реке дужине мање од 50 km[уреди | уреди извор]

Остале реке[уреди | уреди извор]

Рукавци[уреди | уреди извор]

Већи речни рукавци:

Литература[уреди | уреди извор]