Čovek

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Čovek[1]
Vremenski raspon: 0.195–0 Ma
Pleistocen — danas
Slika muškarca i žene na oplati letilice u sklopu misije Pionir 11
Naučna klasifikacija uredi
Domen: Eukaryota
Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Mammalia
Red: Primates
Podred: Haplorhini
Infrared: Simiiformes
Porodica: Hominidae
Potporodica: Homininae
Pleme: Hominini
Rod: Homo
Vrsta:
H. sapiens
Binomno ime
Homo sapiens
Linnaeus, 1758.
Podvrste
Areal rasprostranjenja
Sinonimi
Sinonimi vrste[1]
 • aethiopicus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • americanus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • arabicus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • aurignacensis
  Klaatsch & Hauser, 1910
 • australasicus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • cafer
  Bory de St. Vincent, 1825
 • capensis
  Broom, 1917
 • columbicus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • cro-magnonensis
  Gregory, 1921
 • drennani
  Kleinschmidt, 1931
 • eurafricanus
  (Sergi, 1911)
 • grimaldiensis
  Gregory, 1921
 • grimaldii
  Lapouge, 1906
 • hottentotus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • hyperboreus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • indicus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • japeticus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • melaninus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • monstrosus
  Linnaeus, 1758
 • neptunianus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • palestinus
  McCown & Keith, 1932
 • patagonus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • priscus
  Lapouge, 1899
 • proto-aethiopicus
  Giuffrida-Ruggeri, 1915
 • scythicus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • sinicus
  Bory de St. Vincent, 1825
 • spelaeus
  Lapouge, 1899
 • troglodytes
  Linnaeus, 1758
 • wadjakensis
  Dubois, 1921

Čovek ili homo sapijens (lat. Homo sapiens — „mudar čovek”, prvenstveno podvrsta Homo sapiens sapiens), živo biće koje ima visoko razvijen mozak sposoban za misaono razmišljanje, govor, rešavanje problema, samoposmatranje i sl. Današnji čovek razvio se pre oko 200.000 godina na prostoru Afrike.[3] Ljudsko stanovništvo je u 2022[4]. godini premašilo broj od 8 milijardi.[5] Čovek je misaono biće (može zaključivati, crtati, razmišljati), društveno biće (živi u društvu), duhovno biće (razlikuje dobro od zla) i prirodno biće (deo je žive prirode). Svi ljudi zajedno nazivaju se čovečanstvo ili ljudski rod.[6][7]

Savremeni ljudi su jedini preostali članovi homininskog klada, grane velikih čovekolikih majmuna karakterisanih uspravnim držanjem i bipedalnom lokomocijom, spretnošću ruku i znatnom upotrebom oruđa, i opštem trendu ka većim, složenijim mozgovima i društvima.[6][8] Rani hominidi, kao što su australopitecini čiji mozgovi i anatomija su u mnogim pogledima sličniji nečovekolikim majmunima, se ređe smatraju i nazivaju „ljudskim” nego hominidima iz genusa Homo.[9] Neki od kasnijih koji su koristili vatru, su zauzimali veći deo Evroazije, i od njih je postao[10][11] anatomski moderan Homo sapiens u Africi pre oko 250.000 godina. Postoje dokazi da su oni počeli da ispoljavaju bihevioralni modernitet pre oko 50.000 godina, i da su migrirali u uzastopnim talasima da bi zauzeli[12] sve sem najmanjih, najsuvljih, i najhladnijih predela. U zadnjih 100 godina, ta težnja je dalje proširena u obliku trajno naseljenih baza u Antarktiku, naftnih platformi, i orbitovanja Zemlje. Širenje ljudi i njihovih velikih i rastućih stanovništva je imalo dubok uticaj na velike oblasti životne sredine i milione prirodnih vrsta širom sveta. Prednosti koje obuhvataju taj evolucioni uspeh obuhvataju njihov relativno veliki mozak sa posebno dobro razvijenim neokorteksom, prefrontalnim korteksom i temporalnim režnjevima, koji omogućavaju visoke nivoe misaonog razmišljanja, jezika, rešavanja problema, društvenosti, i kulture putem društvenog učenja. Ljudi koriste alate u daleko većoj meri od bilo koje druge vrste, i jedina su postojeća vrsta koja rukuje vatrom i kuva svoju hranu, kao što su i jedina postojeća vrsta koja se oblači i kreira i koristi brojne druge tehnologije i umetnosti.

Ljudi su jedinstveno prilagođeni korišćenju sistema simbolične komunikacije, kao što je jezik i umetnost za samoizražavanje, razmenu ideja, i organizaciju. Ljudi prave složene društvene strukture sastavljene od mnogih sarađujućih i konkurentskih grupa, od porodica i mreža srodstava do država. Društveni odnosi između ljudi su uspostavile jako široku raznovrsnost vrednosti,[13] društvenih normi, i rituala, koji zajedno čine bazu ljudskog društva. Ljudska želja da shvati i utiče na životnu sredinu, i da objasni i manipuliše pojavama, je bila temelj za razvoj nauke, filozofije, mitologije i religije. Naučnim istraživanjem ljudi se bavi antropologija.

Ljudi su počeli da se bave sedentarnom poljoprivredom pre oko 12.000 godina, pripitomljavajući biljke i životinje, čime su omogućili razvoj civilizacija. Ljudi su naknadno uspostavili razne vidove vlada, religija, i kultura širom sveta, ujedinjujući se unutar regiona, što je dovelo do razvoja država i carstava. Brz napredak naučnog i medicinskog razumevanja u 19. i 20. veku je doveo do razvoja tehnologija na bazi pogonskih goriva i poboljšanja zdravlja, uzrokujući eksponencijalni rast ljudske populacije. Do 2014. svetsko ljudsko stanovništvo je po proceni bilo oko 7,2 milijardi.[14][15]

Životni ciklus[uredi | uredi izvor]

Prenatalni razvoj[uredi | uredi izvor]

Da bi nastalo novo ljudsko biće potreban je polni odnos između muškarca i žene, a u novije vreme moguć je nastanak i putem veštačke oplodnje. Do začeća dolazi spajanjem spermatozoida i jajne ćelije u telu majke. Nastaje oplođeno jaje koje ima 46 hromozoma (23 od oca i 23 od majke). Prva ljudska ćelija sadrži složen genetski nacrt svake pojedinosti poput pola, visine, boje kože itd. Na DNK-a zapisane su sve potrebne genetske informacije za dalji razvoj. Njih ima, toliko koliko bi stalo podataka u pet setova Enciklopedije Britanike. Mnogo podataka zapisano je u jako minijaturnom obliku. Kada bi se na jedno mesto sakupili svi genetski podaci s DNK-a 5 milijardi ljudi, bili bi veličine samo dve tablete.[16] Postepenim razvojem od prve ćelije nastaje embrion, a nakon tri meseca prerasta u ljudski plod ili fetus.

Od rođenja do starosti[uredi | uredi izvor]

Žena rađa dete nakon obično devet meseci trudnoće, mada je moguće i prevremeno rađanje u sedmom ili osmom mesecu, međutim to je razdoblje rizično za detetov život jer mu nisu još potpuno razvijeni disajni organi. Detetova pluća se razvijaju u 8. mesecu trudnoće, pa ako se dete tad rodi obično dođe do komplikacija, dok ako se rodi u 7. mesecu dete ide u inkubator i pluća se razvijaju bez šoka i prekida.

Zbog spontanog ili namernog pobačaja trudnoća se može prekinuti. Rađanje je postupak zavisan od veličine deteta i njegove sposobnosti prilagođavanja na porodni kanal za vreme spuštanja, te o snazi i pravilnosti trudova, o otporu karlice i mekih tkiva dna karlice. Novorođenče je obično teško 3-4 kilograma i visoko 50-60 centimetara.

Nakon prve godine života, novorođenče prelazi u razdoblje detinjstva. Rano detinjstvo traje do 6. godine života, srednje djetinjstvo do 9. godine života, a kasno detinjstvo do 12. godine života. Detinjstvo je vreme početka školovanja.

Za vreme puberteta dolazi do telesnog, polnog, psihičkog i drugih oblika sazrevanja. Kod devojčica događa se prva menstruacija i ovulacija. Razvijaju se polni organi kod oba pola. Adolescencija je razdoblje nakon puberteta, tokom kojeg dolazi do daljnjeg razvoja ličnosti, osamostaljivanja i sazrevanja. Rast tela uglavnom traje do 30. godine, a polna zrelost doseže se od 12. do 15. godine života (pubertet).

U zrelom razdoblju života, čovek se ostvaruje na poslovnom i porodičnom planu. Zdrav i dobro uhranjen čovek u proseku doživi 70-80 godina. Dokazano je da maksimalni životni vek iznosi 120 godina.[17] Smrt je prestanak bioloških funkcija. Visina većine odraslih ljudi iznosi između 150 i 200 centimetara, a masa između 50 i 90 kilograma. Jedna od vrlo bitnih osobina čoveka je uspravan hod.

Biologija[uredi | uredi izvor]

Osnovna anatomska svojstva žene i muškarca. Na ovim modelima je telesna dlaka i dlaka sa lica muškaraca uklonjena i kosa je skraćena. Ženski model ima crveni lak za nokte na njenim noktima nogu i nosi prsten.
Vitruvijev čovek, Leonardo da Vinčijeva slika koja se često koristi kao simbol simetrije ljudskog tela, i po analogiji celokupnog svemira.

Većina aspekata ljudske fiziologije je blisko homologna odgovarajućim aspektima životinjske fiziologije. Ljudsko telo se sastoji od nogu, trupa, ruku, vrata, i glave. Odraslo ljudsko telo se sastoji od 100 milijardi(1014) ćelija. Najčešće definisani telesni sistemi kod ljudi su nervni, kardiovaskularni, cirkulatorni, digestivni, endokrini, imunski, pokrovni, limfni, muskuloskeletalni, reproduktivni, disajni, i urinarni sistem.[18][19]

Ljudi, poput većine drugih čovekolikih majmuna, nemaju spoljne repove, imaju nekoliko sistema krvnih tipova, imaju odvojene palčeve, i seksualno su dimorfni. Relativno male anatomske razlike između ljudi i šimpanzi su rezultat ljudskog bipedalizma. Posledično ljudi su sporiji na kraćim rastojanjima, ali su među najboljim trkačima na duge staze u životinjskom carstvu.[20][21] Ljudska tanja telesna dlaka i produktivnije znojne žlezde pomažu u izbegavanju toplotnog udara pri trčanju na duge staze.[22]

Posledica bipedalizma je da ljudske žene imaju uže porođajne kanale. Konstrukcija ljudske karlice i prstiju nogu se razlikuje od drugih primata. Negativni aspekat tih prednosti današnje ljudske karlice je da je porođaj teži i opasniji nego kod većine drugih sisara, posebno imajući u vidu veću glavu ljudskih beba u poređenju sa drugim primatima. To znači da se ljudske bebe moraju okrenuti pri prolazu kroz porođajni kanal, do čega ne dolazi kod drugih primata, i to čini ljude jedinom vrstom čijim ženkama je neophodna pomoć pri porođaju radi smanjivanja rizika. Delimično evoluciono rešenje je da se ljudski fetusi rađaju manje razvijeni i da su ranjiviji. Bebe šimpanzi su umno razvijenije od ljudskih do uzrasta od šest meseci, kad brz razvoj sinapsi ljudskog mozga prevazilazi šimpanze. Još jedna razlika između žena i ženki šimpanzi je da žene prolaze kroz menopauzu i postaju neplodne decenijama pre kraja njihovog života. Sve druge vrste čovekolikih majmuna mogu da rađaju do kraja života. Menopauza se verovatno razvila jer je pružala evolucionu prednost (duže vreme brige) za mlade srodnike.[21]

Anatomija[uredi | uredi izvor]

Ljudsko telo sastoji se od glava, udova i trupa. Oni se sastoje od organa i različitih tkiva. Dopunjuju se čineći ljudski organizam. Kosti i mišići (koji pomoću antagonističkog stezanja i opuštanja pokreću kosti) čoveku omogućuju kretanje. Glavni deo čovekovog kostura čine kičma, koja povezuje kosti udova, glave i trupa.

Ljudi se međusobno razlikuju po telesnom izgledu i karakternim osobinama.

Fiziologija[uredi | uredi izvor]

Elementi u ljudskom telu
kod osobe mase 60 kg
Element masa[23] Postotak atoma[23]
Kiseonik 38.8 kg 25.5%
Ugljenik 10.9 kg 9.5%
Vodonik 6.0 kg 63.0%
Azot 1.9 kg 1.4%
Ostali 2.4 kg 0.6%

Fiziologija je nauka o mehaničkim, fizičkim i biohemijskim funkcijama ljudi. Fiziologija se fokusira na organe i tkiva. Posmatra telo kao grupu sistema s međusobnom interakcijom, svaki s vlastitom kombinacijom funkcija i svrhom. Fiziologija čoveka bliska je fiziologiji životinja pa je mnogo spoznaja dobijeno eksperimentima na životinjama. Anatomija i fiziologija usko su povezana područja: anatomija, istražuje oblike, a fiziologija proučava funkcije, uče se zajedno kao deo medicinskog nastavnog plana. Mnoge fiziološke promenljive (kao nivo glukoze u krvi, telesna temperatura, pH krvi itd.) moraju se održavati u uskim granicama kako bi se održalo zdravlje. Prevladavajuća tema fiziologije je homeostaza, održavanje stabilnog unutrašnjeg okruženja uprkos spoljnim promenama. Prvenstvena funkcija mnogih organskih sistema jest održavanje homeostaze. Na primer, mokraćni sistem pomaže upravljanju količinom vode u organizmu kao i održavanje pH vrednosti krvi i različitih otpadnih proizvoda, a krvotok osigurava tkivima stalno snabdevanje kiseonikom i hranjivim materijama i uklanja štetne produkte.

Proučavanje promene fizioloških procesa u bolesti je patofiziologija.

Fizičke osobine[uredi | uredi izvor]

Podaci za prosečnog čovjeka:

Čovjek ima pol, pa je ili žena ili muškarac. Za nastanak deteta je potreban polni odnos između žene i muškarca. Žena rađa dete nakon devet meseci trudnoće. Novorođenče je teško 3-4 kilograma i visoko 50-60 centimetara. Čovek raste do 18-21. godine, a polnu zrelost doseže oko 12-15. godine (pubertet). Zdrav i dobro prehranjen čovek u proseku doživi 70-80 godina. Odrastao čovek je visok između 1,5 i 2 metra, a teži između 50 i 90 kilograma.

Evolucijski razvoj čoveka[uredi | uredi izvor]

-10 —
-9 —
-8 —
-7 —
-6 —
-5 —
-4 —
-3 —
-2 —
-1 —
0 —
Migracija čoveka (p. n. e.)
Albreht Direr, Adam i Eva
Anatomski čovek

Danas je prihvaćena teorija evolucije, koja kaže da se čovjek razvio iz primata.

Raširen je i pogled na njegov razvoj kreacionizam, nadrinaučna-teološka teorija po kojoj je čovek stvoren sa svrhom. Kako se jedna teorija bavi načinom, a druga uzrokom čovjekovog nastanka one se, na prvi pogled, nužno ne isključuju.

Ljudska vrsta nastala je pre 3,5 miliona godina u istočnoj Africi. Moderni čovek nastao je pre 400.000 godina. Danas na Zemlji živi više od 8 milijardi ljudi. Naučnici su proračunom dobili podatak da je na Zemlji do sada ukupno živelo oko 106 milijardi 400 milijuna ljudi (brojem 106.400.000.000).[24]

Većina živi u Aziji (61,3%). Zatim slede obe Amerike (Južna Amerika ima 5,6%, a Severna 7,7% svetskog stanovništva), Afrika (13%) i Evropa (11,9%) i Okeanija (0,5%).[25] Čak 2,5 milijardi ljudi živi u gradovima. Nekad je ljudski životni prostor zavisio od vode, životinja i obradive zemlje. Zbog razvoja trgovine, danas ljudi žive praktično po celoj planeti. Jedini ljudima stalno nenaseljeni kontinent je Antarktik.

Čovek prikuplja informacije kroz pet čula:

Opšta grupa Ujedinjenih nacija proglasila je 1948. godine Opštu deklaraciju o pravima čoveka, a 1989. godine Konvenciju o pravima deteta.

Biološki aspekt[uredi | uredi izvor]

Biološki, čovek se klasifikuje kao vrsta Homo sapiens (na latinskom, „mudri čovek” ili „misleći čovek”), iz roda Homo (na latinskom, „čovek”); Homo sapiens je dvonogi primat iz natporodice velikih čovekolikih majmuna, u koju spadaju ostali čovekoliki majmuni: šimpanze, gorile, orangutani i giboni. Od ostalih primata ih izdvajaju:

 1. Y-oblikovane glavne brazde na površini kutnjaka,
 2. bezrepost, i
 • položaj ramenog (lopatičnog) pojasa (leđni, a ne bočni).[26][27]

Čovek ima uspravno telo, koje mu oslobađa gornje udove za baratanje predmetima, i veoma razvijeni mozak, koji je u stanju da vrši mišljenje, govor, jezik i samoposmatranje. Čini se da se dvonožno kretanje evolucijski razvilo pre encefalizacije, tj. razvoja velikog mozga. Istraživanje o poreklu dvonogog hoda i njegove uloge u evoluciji ljudskog mozga je još uvijek u toku.

 • Divergencija DNK sekvenci čoveka i ostalih hominida (%)
Pokazatelj Čovek — Šimpanza Čovek — Gorila Čovek — Orangutan
Alu elementi 2
Nekodirajuće sekvence hromozoma Y 1.68 ± 0.19 2.33 ± 0.2 5.63 ± 0.35
Autozomni pseudogeni 1.64 ± 0.10 1.87 ± 0.11
Pseudogeni hromozoma X 1.47 ± 0.17
Autozomne nekodirajuće sekvence 1.24 ± 0.07 1.62 ± 0.08 3.08 ± 0.11
Geni Ks 1.11 1.48 2.98
Introni 0.93 ± 0.08 1.23 ± 0.09
Xq13.3 0.92 ± 0.10 1.42 ± 0.12 3.00 ± 0.18
Subtotal X hromozoma 1.16 ± 0.07 1.47 ± 0.08
Geni Ka 0.8 0.93 1.96

Sociološki aspekt[uredi | uredi izvor]

Sociološki, čovek je suštinski društveno biće, kao i većina primata. Ljudska bića stvaraju složene društvene strukture koje sačinjavaju saradničke (kooperativne) ili takmičarske (kompetitivne) grupe. U ove spadaju grupe u rasponu od naroda i države pa sve do porodice.

Statistika ljudskog društva
Ukupan broj ljudi 6.861.000.000[28] (august 2010)
Gustina stanovništva 12,7 st./km² na ukupnoj površini Zemlje
43,6 st./km² na kopnu
Najveće aglomeracije Tokio, Mumbaj, Seul, Delhi, Meksiko Siti, Istanbul, Njujork Siti, Lagos, Jakarta, Sao Paulo, Osaka, Šangaj, Manila, Hongkong-Šendžen, Los Angeles, Kuala Lumpur, Kolkata, Teheran, Moskva, Kairo, Čikago, Buenos Aires, Pariz, London, Tajpej, Peking, Karači, Dhaka, Filadelfija, Rurska oblast, Toronto

Duhovni, verski i kulturni aspekt[uredi | uredi izvor]

Duhovno, verski i kulturno, ljudska bića stvaraju i obogaćuju svoje unutrašnje i spoljne svetove putem traganja za razumevanjem, upotrebom i manipulisanjem nauke i tehnologije, religije i mitologije, običaja i rituala, estetskih i društvenih vrednosti i normi - jednom rečju, duhovnih i kulturnih aktivnosti.

Nauka[uredi | uredi izvor]

Humanističke nauke[uredi | uredi izvor]

Humanističke nauke su one nauke kojima je predmet čovek. To su:

 • Psihologija - proučava čovekov psihički svet
 • Sociologija - proučava čoveka u sklopu zajednice i zajednicu kao vid ljudske organizacije
 • Antropologija - proučava čovjeka u najširem mogućem kontekstu
 • Lingvistika - proučava ljudsku verbalnu komunikaciju

Prirodne nauke[uredi | uredi izvor]

Nekim prirodnim naukama takođe je predmet čovek:

Galerija[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b Groves, C.P. (2005). Wilson, D.E.; Reeder, D. M., ur. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (na jeziku: engleski) (3 izd.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 0-801-88221-4. OCLC 62265494. 
 2. ^ Global Mammal Assessment Team (2008). „Homo sapiens”. The IUCN Red List of Threatened Species. 2019-3. IUCN. 2008: e.T136584A4313662. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T136584A4313662.enSlobodan pristup. Pristupljeno 14. 12. 2019. 
 3. ^ The Smithsonian Institution, Human Origins Program
 4. ^ „RTS :: Svet :: Rodio se osmomilijarditi stanovnik Zemlje”. www.rts.rs. Pristupljeno 2023-08-12. 
 5. ^ U.N. Says 7 Billion Now Share the World
 6. ^ a b Goodman M, Tagle D, Fitch D, Bailey W, Czelusniak J, Koop B, Benson P, Slightom J (1990). „Primate evolution at the DNA level and a classification of hominoids”. J Mol Evol. 30 (3): 260—266. PMID 2109087. doi:10.1007/BF02099995. 
 7. ^ „Hominidae Classification”. Animal Diversity Web @ UMich. Pristupljeno 9. 11. 2012. 
 8. ^ „Hominidae Classification”. Animal Diversity Web @ UMich. Pristupljeno 25. 9. 2006. 
 9. ^ Ian, Tattersall; Jeffrey, Schwartz (2009). „Evolution of the Genus Homo”. Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 37: 67—92. doi:10.1146/annurev.earth.031208.100202. 
 10. ^ Antón Susan C.; Swisher Carl C., III (2004). „Early Dispersals of homo from Africa”. Annual Review of Anthropology. 33: 271—296. doi:10.1146/annurev.anthro.33.070203.144024. 
 11. ^ Erik, Trinkaus (2005). „Early Modern Humans”. Annual Review of Anthropology. 34: 207—30. doi:10.1146/annurev.anthro.34.030905.154913. 
 12. ^ McHenry, H. M. (2009). „Human Evolution”. Ur.: Ruse, Michael; Travis, Joseph. Evolution: The First Four Billion Years. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press. str. 265. ISBN 978-0-674-03175-3. 
 13. ^ Poe 2011
 14. ^ „World Population Clock”. Census.gov. United States Census Bureau, Population Division. Pristupljeno 15. 9. 2012. 
 15. ^ Roberts, Sam (31. 10. 2011). „U.N. Reports 7 Billion Humans, but Others Don’t Count on It”. The New York Times. Pristupljeno 7. 11. 2011. 
 16. ^ Jerome LeJeune: Life Begins at Conception, Human Life Alliance of Minnesota, 1997.
 17. ^ urednica Ivanka Borovac, preveli s engleskog jezika: Mladen Jurčić, Kristinka Metzger, Ana Vujaklija i Martina Batinica, Čovek, naslov izvornika: Human Dorling Kindersley Limited, nakladnik Zdravko Kafol. ISBN 978-953-196-999-4.
 18. ^ Roza, Greg (januar 2006). Inside the Human Body: Using Scientific and Exponential Notation. The Rosen Publishing Group. str. 21. ISBN 978-1-4042-3362-1. 
 19. ^ „Human Anatomy”. Inner Body. Pristupljeno 6. 1. 2013. 
 20. ^ Parker-Pope, Tara (27. 10. 2009). „The Human Body Is Built for Distance”. The New York Times. 
 21. ^ a b O'Neil, Dennis. „Humans”. Primates. Palomar College. Arhivirano iz originala 11. 01. 2013. g. Pristupljeno 6. 1. 2013. 
 22. ^ John, Brenman. „What is the role of sweating glands in balancing body temperature when running a marathon?”. Livestrong.com. Pristupljeno 6. 1. 2013. 
 23. ^ a b Burton 2000, str. 3
 24. ^ Bilten, Astronomsko društvo Andromeda, Kapela 2005.
 25. ^ urednik Jelka Jovanović, preveli i prilagodili Zvezdana Šelmić, Olivera Terzić, Ira Stupar, Zdenka Peskarević, Faktopedija, izvorni naslov Illustrated Factopedia Dorling Kindersley Limited, izdavač Marijan Grošelj, izdanje na srpskom jeziku. ISBN 978-86-84213-03-9.
 26. ^ Hadžiselimović 1986.
 27. ^ Lambert 1989.
 28. ^ Procena broja ljudi na svetu

Literatura[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]