Списак заштићених подручја у Војводини

С Википедије, слободне енциклопедије

Национални паркови[уреди | уреди извор]

ИД Слика Назив Локација Место
НП01
Национални парк Фрушка гора
Национални парк Фрушка гора 40.596766°N 20.596766°E / 40.596766, 20.596766 Беочин, Нови Сад, Сремски Карловци, Бачка Паланка, Шид, Сремска Митровица, Инђија, Ириг

Паркови природе[уреди | уреди извор]

ИД Слика Назив Локација Место
ПП01
Парк природе Тиквара
Парк природе Тиквара 45.237500°N 19.381944°E / 45.237500, 19.381944 Бачка Паланка, Нова Паланка
ПП02
Парк природе Јегричка
Парк природе Јегричка 45.4040223°N 20.1054011°E / 45.4040223, 20.1054011 Бачка Паланка, Врбас, Темерин, Жабаљ
ПП03 Пошаљи фотографију Регионални парк природе Комплекс ПТК Панонија 45.800498°N 19.5796859°E / 45.800498, 19.5796859 Бачка Топола
ПП04
Регионални парк природе ПД Зобнатица
Регионални парк природе ПД Зобнатица 45.859444°N 19.623055°E / 45.859444, 19.623055 Бачка Топола
ПП05
Парк природе Камараш
Парк природе Камараш 46.1606532°N 19.9891347°E / 46.1606532, 19.9891347 Хоргош
ПП06
Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва
Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва 45.537222°N 20.072222°E / 45.537222, 20.072222 Бечеј, Нови Бечеј, Жабаљ
ПП07
Парк природе Бегечка јама
Парк природе Бегечка јама 45.223333°N 19.606111°E / 45.223333, 19.606111 Нови Сад
ПП08
Парк природе Поњавица
Парк природе Поњавица 44.726666°N 20.790277°E / 44.726666, 20.790277 Панчево
ПП09
Парк природе Бељанска бара
Парк природе Бељанска бара 45.5341119°N 19.8830099°E / 45.5341119, 19.8830099 Бечеј, Србобран
ПП10
Парк природе Палић
Парк природе Палић 46.059722°N 19.724722°E / 46.059722, 19.724722 Суботица
ПП11
Парк природе Русанда
Парк природе Русанда 45.5227498°N 20.2926064°E / 45.5227498, 20.2926064 Зрењанин, Нови Бечеј


Предели изузетних одлика[уреди | уреди извор]

ИД Слика Назив Локација Место
ПИО05
Предео изузетних одлика Вршачке планине
Предео изузетних одлика Вршачке планине 45.1183428°N 21.4203934°E / 45.1183428, 21.4203934 Сочица I, Јабланка, Месић, Вршац, Мало Средиште, Гудурица, Марковац
ПИО06
Предео изузетних одлика Суботичка пешчара
Предео изузетних одлика Суботичка пешчара 46.1664725°N 19.7162443°E / 46.1664725, 19.7162443 Суботица
ПИО07 Пошаљи фотографију Предео изузетних одлика Караш-Нера 44.8682803°N 21.3686224°E / 44.8682803, 21.3686224 Бела Црква

Резервати природе[уреди | уреди извор]

ИД Слика Назив Локација Место
РП03
Специјални резерват природе Делиблатска пешчара
Специјални резерват природе Делиблатска пешчара 44.894014°N 21.114526°E / 44.894014, 21.114526 Алибунар, Вршац, Бела Црква, Ковин
РП04
Специјални резерват природе Горње Подунавље
Специјални резерват природе Горње Подунавље 45.805221°N 18.905386°E / 45.805221, 18.905386 Апатин, Сомбор
РП05
Специјални резерват природе Карађорђево
Специјални резерват природе Карађорђево 45.274490°N 19.226632°E / 45.274490, 19.226632 Бач, Младеново, Нова Паланка
РП06 Пошаљи фотографију Специјални резерват природе Багремара 45.271058°N 19.380924°E / 45.271058, 19.380924 Бачка Паланка
РП07 Пошаљи фотографију Строги природни резерват Ритске шуме на Мачковом спруду 45.2231424°N 19.7798558°E / 45.2231424, 19.7798558 Беочин
РП08
Научно-истраживачки резерват Хумка на потезу Ливаде
Научно-истраживачки резерват Хумка на потезу Ливаде 45.365082°N 20.168938°E / 45.365082, 20.168938 Жабаљ
РП09
Специјални резерват природе Царска бара
Специјални резерват природе Царска бара 45.266014°N 20.401450°E / 45.266014, 20.401450 Зрењанин
РП10 Пошаљи фотографију Специјални резерват природе Окањ бара 45.4597944°N 20.3231197°E / 45.4597944, 20.3231197 Зрењанин, Нови Бечеј
РП11
Специјални резерват природе Селевењске пустаре
Специјални резерват природе Селевењске пустаре 46.138730°N 19.946322°E / 46.138730, 19.946322 Кањижа, Суботица
РП12
Специјални резерват природе Краљевац
Специјални резерват природе Краљевац 44.848456°N 21.023723°E / 44.848456, 21.023723 Ковин
РП13
Специјални резерват природе Слано Копово
Специјални резерват природе Слано Копово 45.612562°N 20.235379°E / 45.612562, 20.235379 Нови Бечеј
РП14
Специјални резерват природе Ковиљско-петроварадински рит
Специјални резерват природе Ковиљско-петроварадински рит 45.196333°N 20.048688°E / 45.196333, 20.048688 Нови сад, Сремски Карловци, Инђија, Тител
РП15
Строги природни резерват Иваново
Строги природни резерват Иваново 44.756632°N 20.642389°E / 44.756632, 20.642389 Панчево
РП16
Специјални резерват природе Обедска бара
Специјални резерват природе Обедска бара 44.705958°N 20.024278°E / 44.705958, 20.024278 Пећинци, Рума
РП17 Пошаљи фотографију Строги природни резерват Стара Вратична 44.9454911°N 19.2574236°E / 44.9454911, 19.2574236 Сремска Митровица
РП18
Специјални резерват природе Засавица
Специјални резерват природе Засавица 44.942571°N 19.513258°E / 44.942571, 19.513258 Сремска Митровица, Богатић
РП19
Специјални резерват природе Лудашко језеро
Специјални резерват природе Лудашко језеро 46.101160°N 19.824174°E / 46.101160, 19.824174 Суботица
РП20
Специјални резерват природе Тителски брег
Специјални резерват природе Тителски брег 45.2588732°N 20.2432113°E / 45.2588732, 20.2432113 Тител
РП21
Специјални резерват природе Пашњаци велике дропље
Специјални резерват природе Пашњаци велике дропље 45.9030296°N 20.3057289°E / 45.9030296, 20.3057289 Чока, Кикинда
РП22 Пошаљи фотографију Строги природни резерват Варош 45.0199837°N 19.1763656°E / 45.0199837, 19.1763656 Шид
РП23 Пошаљи фотографију Строги природни резерват Винична 44.9506482°N 19.193452°E / 44.9506482, 19.193452 Шид
РП24 Пошаљи фотографију Строги природни резерват Мајзецова башта 44.939000°N 19.185000°E / 44.939000, 19.185000 Шид
РП25 Пошаљи фотографију Строги природни резерват Рађеновци 44.904000°N 19.016000°E / 44.904000, 19.016000 Шид
РП26 Пошаљи фотографију Строги природни резерват Рашковица 44.9836074°N 19.2001897°E / 44.9836074, 19.2001897 Шид
РП27 Пошаљи фотографију Специјални резерват природе Ритови доњег Потисја 45.375833°N 20.234167°E / 45.375833, 20.234167 Жабаљ, Зрењанин, Тител, Нови Бечеј

Споменици природе[уреди | уреди извор]

ИД Слика Назив Локација Место
СП040 Пошаљи фотографију Споменик природе Бела топола у Молу 45.751987°N 20.153776°E / 45.751987, 20.153776 Ада
СП041 Пошаљи фотографију Споменик природе Стабло бреста код Торка 45.514538°N 20.642281°E / 45.514538, 20.642281 Торак
СП042 Пошаљи фотографију Споменик природе Гинко у Апатину 45.563874°N 19.096596°E / 45.563874, 19.096596 Апатин
СП043 Пошаљи фотографију Споменик природе Дивља крушка код Свилојева 45.633916°N 19.088344°E / 45.633916, 19.088344 Апатин
СП044 Пошаљи фотографију Споменик природе Стари парк код Сонте 45.559564°N 19.096801°E / 45.559564, 19.096801 Апатин
СП045 Пошаљи фотографију Споменик природе Шума Јунаковић 45.679198°N 19.047965°E / 45.679198, 19.047965 Апатин
СП046 Пошаљи фотографију Природни споменик Старо стабло шимшира у Плавни Бач
СП047 Пошаљи фотографију Парк шума Букински храстик 45.284262°N 19.258082°E / 45.284262, 19.258082 Бачка Паланка
СП048 Пошаљи фотографију Споменик природе Парк челаревског дворца 45.2726426°N 19.5196664°E / 45.2726426, 19.5196664 Бачка Паланка
СП049 Пошаљи фотографију Природни споменик Стабло црне тополе код села Челарева Бачка Паланка
СП050 Пошаљи фотографију Споменик природе Четири стабла платана 45.234334°N 19.382844°E / 45.234334, 19.382844 Бачка Паланка
СП051 Пошаљи фотографију Споменик врстне архитектуре Парк на ПД Криваја 45.799172°N 19.470051°E / 45.799172, 19.470051 Бачка Топола
СП052 Пошаљи фотографију Споменик врстне архитектуре Парк у Бачкој Тополи 45.816152°N 19.636044°E / 45.816152, 19.636044 Бачка Топола
СП053 Пошаљи фотографију Споменик природе Храст лужњак у Старој Моравици 45.869908°N 19.465876°E / 45.869908, 19.465876 Бачка Топола
СП054 Пошаљи фотографију Природни споменик Четири стабла сребрне смрче 1,2,3,4 Бачка Топола
СП055 Пошаљи фотографију Споменик врстне архитектуре Парк манастира Беочин 45.176963°N 19.726213°E / 45.176963, 19.726213 Беочин
СП056 Пошаљи фотографију Природни споменик Дрворед храстова код Бачког Петровог Села Бечеј
СП057 Пошаљи фотографију Природни споменик Бела топола у Савином селу Врбас
СП058 Пошаљи фотографију Споменик природе Чарнок 45.176963°N 19.726213°E / 45.176963, 19.726213 Врбас
СП059 Пошаљи фотографију Природни споменик Берначков хербар Вршац
СП060 Пошаљи фотографију Споменик врстне архитектуре Вршачки парк 45.119357°N 21.327857°E / 45.119357, 21.327857 Вршац
СП061 Пошаљи фотографију Природни споменик Дрворед дудова бр. 1 (Вршац-Стража) Вршац
СП062 Пошаљи фотографију Природни споменик Дрворед дудова бр. 2 (Загајица-Избиште) Вршац
СП063 Пошаљи фотографију Природни споменик Дрворед дудова бр. 3 (Избиште-Уљма) Вршац
СП064 Пошаљи фотографију Природни споменик Крупнолисна липа у старом парку у Великом Средишту Вршац
СП065 Пошаљи фотографију Споменик природе Стари парк у Влајковцу 45.0716594°N 21.1985664°E / 45.0716594, 21.1985664 Вршац
СП066 Пошаљи фотографију Споменик природе Стража 44.969319°N 21.315246°E / 44.969319, 21.315246 Вршац
СП067 Пошаљи фотографију Споменик природе Бели дуд у Белом Блату 45.275342°N 20.373374°E / 45.275342, 20.373374 Зрењанин
СП068
Жупанијски парк
Жупанијски парк 45.3803032°N 20.3884911°E / 45.3803032, 20.3884911 Зрењанин
СП069 Пошаљи фотографију Природни споменик Стабло низинског бреста Зрењанин
СП070 Пошаљи фотографију Споменик природе Храст лужњак у Зрењанину 45.379856°N 20.404005°E / 45.379856, 20.404005 Зрењанин
СП071 Пошаљи фотографију Природни споменик Лесни профил код Старог Сланкамена 45.142175°N 20.254185°E / 45.142175, 20.254185 Инђија
СП072 Пошаљи фотографију Природни споменик Оскоруша Ириг
СП073 Пошаљи фотографију Природни споменик Парк у Хоргошу Кањижа
СП074
Споменик природе Парк Бландаш
Споменик природе Парк Бландаш 45.8354449°N 20.4583975°E / 45.8354449, 20.4583975 Кикинда
СП075 Пошаљи фотографију Природни споменик Група од 8 стабала копривића Нова Црња
СП076 Пошаљи фотографију Природни споменик Састојина питомог ораха Нова Црња
СП077 Пошаљи фотографију Природни споменик Старо стабло софоре Нова Црња
СП078 Пошаљи фотографију Природни споменик Храст лужњак у Новој Црњи Нова Црња
СП079 Пошаљи фотографију Споменик врстне архитектуре Стари парк Соколац 45.606562°N 20.118516°E / 45.606562, 20.118516 Нови Бечеј
СП080 Пошаљи фотографију Споменик природе Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана 45.493213°N 20.150443°E / 45.493213, 20.150443 Нови Бечеј
СП081 Пошаљи фотографију Споменик врстне архитектуре Парк у Новом Кнежевцу 46.039357°N 20.091747°E / 46.039357, 20.091747 Нови Кнежевац
СП082 Пошаљи фотографију Природни споменик Храст лужњак Нови Кнежевац
СП083 Пошаљи фотографију Споменик природе Амерички платан на Сајлову 45.273665°N 19.800999°E / 45.273665, 19.800999 Нови Сад
СП084 Пошаљи фотографију Споменик природе Амерички платан у Футогу 45.238810°N 19.699515°E / 45.238810, 19.699515 Нови Сад
СП085 Пошаљи фотографију Споменик природе Дуд на Ченејском салашу 45.383057°N 19.806354°E / 45.383057, 19.806354 Нови Сад
СП086
Споменик природе Дунавски парк
Споменик природе Дунавски парк 45.255365°N 19.851407°E / 45.255365, 19.851407 Нови Сад
СП087 Пошаљи фотографију Споменик природе Јаворолисни платан у Новом Саду 45.250136°N 19.831751°E / 45.250136, 19.831751 Нови Сад
СП088
Споменик природе Каменички парк
Споменик природе Каменички парк 45.228078°N 19.847755°E / 45.228078, 19.847755 Нови Сад
СП089
Споменик природе Копривић у центру Новог Сада
Споменик природе Копривић у центру Новог Сада 45.254275°N 19.846698°E / 45.254275, 19.846698 Нови Сад
СП090 Пошаљи фотографију Споменик природе Парк института у Сремској Каменици 45.223522°N 19.844772°E / 45.223522, 19.844772 Нови Сад
СП091 Пошаљи фотографију Споменик природе Платан у дворишту ОШ Милош Црњански 45.247785°N 19.796489°E / 45.247785, 19.796489 Нови Сад
СП092
Споменик природе Футошки парк
Споменик природе Футошки парк 45.250676°N 19.826758°E / 45.250676, 19.826758 Нови Сад
СП093 Пошаљи фотографију Природни споменик Мешовити дрворед платана, липе, дивљег кестена и јавора у Оџацима Оџаци
СП094 Пошаљи фотографију Споменик природе Ивановачка ада 44.728659°N 20.688175°E / 44.728659, 20.688175 Панчево
СП095
Споменик природе Кестен Ћурчина у Панчеву
Споменик природе Кестен Ћурчина у Панчеву 44.869216°N 20.639710°E / 44.869216, 20.639710 Панчево
СП096 Пошаљи фотографију Природни споменик Стабло црне тополе у Уљми Панчево
СП097 Пошаљи фотографију Споменик природе Три стабла белог јасена код Долова 44.886598°N 20.864840°E / 44.886598, 20.864840 Панчево
СП098 Пошаљи фотографију Природни споменик Два стабла беле тополе у шуми Јасенска Пећинци
СП099 Пошаљи фотографију Природни споменик Стабло црне тополе у Купинову Пећинци
СП100 Пошаљи фотографију Природни споменик Старо стабло беле тополе Пећинци
СП101 Пошаљи фотографију Споменик природе Стабло храста у атару села Шетка 43.718395°N 21.540616°E / 43.718395, 21.540616 Ражањ
СП102 Пошаљи фотографију Споменик природе Парк дворца у Конаку 45.310123°N 20.912764°E / 45.310123, 20.912764 Сечањ
СП103 Пошаљи фотографију Природни споменик Парк-арборетум ''Алекса Шантић'' 45.874108°N 19.347914°E / 45.874108, 19.347914 Сомбор
СП104 Пошаљи фотографију Природни споменик Рогови од европског јелена 45.766907°N 19.114556°E / 45.766907, 19.114556 Сомбор
СП105 Пошаљи фотографију Природни споменик Дрворед платана у Сремској Митровици Сремска Митровица
СП106 Пошаљи фотографију Природни споменик Фосилни остатак лобање са роговима џиновског јелена 44.979192°N 19.617029°E / 44.979192, 19.617029 Сремска Митровица
СП107
Споменик природе Храст Зеке Буљубаше
Споменик природе Храст Зеке Буљубаше 44.945005°N 19.420186°E / 44.945005, 19.420186 Равње(Сремска Митровица)
СП108 Пошаљи фотографију Природни споменик Бела врба Сремски Карловци
СП109 Пошаљи фотографију Споменик природе Бела топола крај Стражиловског потока 45.205724°N 19.937680°E / 45.205724, 19.937680 Сремски Карловци
СП110
Споменик природе Два стабла тисе у дворишту Карловачке гимназије
Споменик природе Два стабла тисе у дворишту Карловачке гимназије 45.2017842°N 19.9338537°E / 45.2017842, 19.9338537 Сремски Карловци
СП111
Споменик природе Дворска башта
Споменик природе Дворска башта 45.1966193°N 19.933417°E / 45.1966193, 19.933417 Сремски Карловци
СП112
Споменик природе Дивљи кестен у Сремским Карловцима
Споменик природе Дивљи кестен у Сремским Карловцима 45.199036°N 19.940414°E / 45.199036, 19.940414 Сремски Карловци
СП113
Споменик природе Платан у Сремским Карловцима
Споменик природе Платан у Сремским Карловцима 45.201903°N 19.936294°E / 45.201903, 19.936294 Сремски Карловци
СП114 Пошаљи фотографију Споменик природе Тиса у парку Патријаршијског двора 45.203608°N 19.934639°E / 45.203608, 19.934639 Сремски Карловци
СП115 Пошаљи фотографију Природни споменик Хербар Андреје Волнија Сремски Карловци
СП116 Пошаљи фотографију Споменик природе Црни дуд у Сремским Карловцима 45.196631°N 19.946937°E / 45.196631, 19.946937 Сремски Карловци
СП117 Пошаљи фотографију Споменик природе Шимшир у Сремским Карловцима 45.197459°N 19.940036°E / 45.197459, 19.940036 Сремски Карловци
СП118 Пошаљи фотографију Споменик природе Бела топола код Старе Пазове 44.986729°N 20.203596°E / 44.986729, 20.203596 Стара Пазова
СП119 Пошаљи фотографију Споменик природе Два стабла тисе у Суботици 46.099060°N 19.669207°E / 46.099060, 19.669207 Суботица
СП120 Пошаљи фотографију Споменик природе Стабла храста лужњака на Палићу 46.107035°N 19.759011°E / 46.107035, 19.759011 Суботица
СП121 Пошаљи фотографију Споменик природе Стари парк у Темерину 45.4067211°N 19.8934989°E / 45.4067211, 19.8934989 Темерин
СП122 Пошаљи фотографију Споменик природе Бели дуд у Гардиновцима 45.203545°N 20.132799°E / 45.203545, 20.132799 Тител
СП123 Пошаљи фотографију Споменик природе Енглески пољски брест у Шајкашу 45.268228°N 20.089761°E / 45.268228, 20.089761 Тител
СП124 Пошаљи фотографију Споменик природе Стари парк у Чоки 45.9390353°N 20.1419917°E / 45.9390353, 20.1419917 Чока
СП125 Пошаљи фотографију Споменик природе Бела топола у Кукујевцима 45.076384°N 19.346636°E / 45.076384, 19.346636 Шид
СП126 Пошаљи фотографију Споменик природе Два стабла храста лужњака у Гибарцу 45.106284°N 19.270140°E / 45.106284, 19.270140 Шид
СП127 Пошаљи фотографију Природни споменик Састојина старих славонских храстова - Смогва 44.956546°N 19.229567°E / 44.956546, 19.229567 Шид
СП0128 Пошаљи фотографију Споменик природе Амерички платан код Сонте 45.079953°N 20.153776°E / 45.079953, 20.153776 Апатин

Меморијални природни споменици[уреди | уреди извор]

ИД Слика Назив Локација Место
МПС01 Пошаљи фотографију Меморијални природни споменик Спомен шумица из НОБ-а у Куштиљу 45.036218°N 21.385669°E / 45.036218, 21.385669 Вршац
МПС02 Пошаљи фотографију Меморијални природни споменик Старо стабло бреста 45.341579°N 20.708540°E / 45.341579, 20.708540 Сечањ
МПС03 Пошаљи фотографију Меморијални природни споменик Легет 44.929462°N 19.683032°E / 44.929462, 19.683032 Сремска Митровица

¹ Заштићени законом о заштити културних добара

Заштићена станишта[уреди | уреди извор]

ИД Слика Назив Локација Место
ЗС04 Пошаљи фотографију Заштићено станиште Мали Вршачки рит 44.81342°N 19.83061°E / 44.81342, 19.83061 Вршац, Велико Средиште
ЗС05 Пошаљи фотографију Заштићено станиште Бара Трсковача 45.1605735°N 21.3430467°E / 45.1605735, 21.3430467 Платичево

У поступку заштите[уреди | уреди извор]

ИД Слика Назив Локација Место
ПП12 Пошаљи фотографију Парк природе Мртваје горње Тисе 45.8653358°N 20.1131226°E / 45.8653358, 20.1131226 Нови Бечеј, Сента
СП128 Пошаљи фотографију Споменик природе Парк у Алибунару 45.079953°N 20.966507°E / 45.079953, 20.966507 Алибунар
СП129 Пошаљи фотографију Споменик природе Стратиграфски профил Филијала — Беочин 45.204001°N 19.729702°E / 45.204001, 19.729702 Беочин
СП130 Пошаљи фотографију Споменик природе Лесни профил Чот 45.132100°N 20.263062°E / 45.132100, 20.263062 Инђија
СП131 Пошаљи фотографију Споменик природе Амерички платан у летњиковцу Епархије Бачке у Новом Саду 45.272778°N 19.807500°E / 45.272778, 19.807500 Нови Сад
СП132 Пошаљи фотографију Споменик природе Лобања рунастог мамута 45.218190°N 19.847723°E / 45.218190, 19.847723 Нови Сад
СП133
Споменик природе Рибарско острво
Споменик природе Рибарско острво 45.2314425°N 19.8372316°E / 45.2314425, 19.8372316 Нови Сад
СП134 Пошаљи фотографију Споменик природе Стабло гинка код хотела Парк у Новом Саду 45.2314425°N 19.8372316°E / 45.2314425, 19.8372316 Нови Сад
СП135 Пошаљи фотографију Споменик природе Група стабала храста лужњака на Камаришту 45.479797°N 19.051664°E / 45.479797, 19.051664 Оџаци
СП136 Пошаљи фотографију Споменик природе Лесни профил циглане у Руми 45.012868°N 19.855349°E / 45.012868, 19.855349 Рума
СП137 Пошаљи фотографију Споменик природе Жупанијски парк у Сомбору 45.7696642°N 19.1195041°E / 45.7696642, 19.1195041 Сомбор
СП138 Пошаљи фотографију Споменик природе Стабла тисе на Палићу 46.101389°N 19.765556°E / 46.101389, 19.765556 Суботица

Види још[уреди | уреди извор]