Predsjednik Republike Srpske

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Palata Republike, sjedište predsjednika Republike Srpske
Standarta predsjednika Republike Srpske od 2007.
Standarta predsjednika Republike Srpske do 2007.

Predsjednik Republike Srpske predstavlja Republiku Srpsku, izražava njeno državno jedinstvo i obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom Republike Srpske.

Aktuelni predsjednik Republike je Milorad Dodik. Njegovo sjedište je u Palati Republike Srpske, zgradi nekadašnje Hipotekarne banke iz 1936, u ul. Bana Milosavljevića u Banjoj Luci.

Nadležnosti[uredi]

Predsjednik Republike Srpske:

 • predstavlja Republiku Srpsku,
 • predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade,
 • predlaže Narodnoj skupštini kandidate za predsjednika i sudije Ustavnog suda na predlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta,
 • ukazom proglašava zakon u roku od sedam dana od dana njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini. U tom roku predsjednik Republike može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovo odlučuje o zakonu. Predsjednik Republike je dužan da proglasi zakon koji je ponovo usvojen u Narodnoj skupštini,
 • daje pomilovanja,
 • dodjeljuje odlikovanja i priznanja utvrđena zakonom;
 • obavlja poslove iz oblasti bezbjednosti i odnosa Republike Srpske sa drugim državama i međunarodnim organizacijama;
 • ukazom, na predlog Vlade, postavlja i opoziva šefove predstavništava Republike Srpske u inostranstvu i predlaže ambasadore i druge međunarodne predstavnike Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske;
 • obrazuje savjetodavna tijela i stručne službe za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti;
 • može, pošto sasluša mišljenje predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine, da odluči da Narodna skupština bude raspuštena;
 • može tražiti od predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske sazivanje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske;
 • ima pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata;
 • može, bez ograničenja, pokrenuti postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom;
 • može da podnese predlog da se pristupi promjeni Ustava Republike;
 • saziva i predsjedava sjednicama Senata kao savjetodavnog tijela najviših ustavnih institucija Republike Srpske;
 • određuje koji će ga potpredsjednik Republike zamijenjivati u slučaju privremene spriječenosti da obavlja svoju funkciju;
 • obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom.

Mandat[uredi]

Predsjednik Republike ima dva potpredsjednika iz različitih konstitutivnih naroda. Predsjednika i potpredsjednike Republike biraju građani neposredno i tajnim glasanjem na vrijeme od četiri godine. Isto lice može biti izabrano za predsjednika i potpredsjednika Republike najviše dva puta uzastopno.

Predsjednik Republike i potpredsjednici Republike direktno se biraju sa liste kandidata za predsjednika Republike Srpske, tako što je za predsjednika izabran kandidat koji ostvari najveći broj glasova, a za potpredsjednike su izabrani kandidati iz druga dva konstitutivna naroda koji imaju najveći broj glasova iza izabranog predsjednika Republike.

Odnos s Vladom[uredi]

Predsjednik Republike Srpske:

 • predlaže kandidata za predsjednika Vlade u roku od deset dana od dana usvajanja ostavke, izglasavanja nepovjerenja ili prestanka mandata prethodnoj Vladi zbog raspuštanja ili skraćivanja mandata Narodne skupštine;
 • ako ocijeni da je došlo do krize u funkcionisanju Vlade predsjednik Republike može, na inicijativu najmanje dvadeset poslanika Narodne skupštine i pošto sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine i predsjednika Vlade, da zatraži od predsjednika Vlade da podnese ostavku. Ukoliko predsjednik Vlade odbije da podnese ostavku, predsjednik Republike ga može razriješiti;
 • može da traži od Vlade da izloži stavove o pojedinim pitanjima, od značaja za Republiku, da sazove sjednicu Vlade i stavi na dnevni red pitanja iz njene nadležnosti;
 • za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja, kojeg proglase institucije BiH, ako Narodna skupština ne može da se sastane, na predlog Vlade, ili po sopstvenoj inicijativi i nakon što sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, predsjednik Republike donosi uredbe sa zakonskom snagom o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine i imenuje i razrješava funkcionere koje bira, odnosno imenuje i razrješava Narodna skupština.

Potpredsjednici Republike[uredi]

Republika Srpska ima i dva potpredsjednika, po jednog iz reda druga dva konstitutivna naroda. Trenutni potpredsjednici su: Ramiz Salkić (Bošnjak) i Josip Jerković (Hrvat) .

Spisak predsjednika Republike[uredi]

      Srpska demokratska stranka (SDS)       Srpska radikalna stranka Republike Srpske (SRS RS)       Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD)

Red Predsjednik Republike Srpske Životni vek Mandat

Izborni
mandati
Stranka Napomena Potpredsjednik/ci
1 Radovan Karadžić   Radovan Karadžić Standard of the President of Republika Srpska (1995-2007).svg 1945. 7. april 1992. 19. jul 1996. Srpska demokratska stranka Biljana Plavšić Nikola Koljević
2 Biljana Plavšić   Biljana Plavšić Standard of the President of Republika Srpska (1995-2007).svg 1930. 19. jul 1996. 4. novembar 1998. Srpska demokratska stranka (do avgusta 1997.)

Srpski narodni savez RS (od avgusta 1997.)

Dragoljub Mirjanić
1996.
3   Nikola Poplašen Standard of the President of Republika Srpska (1995-2007).svg 1951. 4. novembar 1998. 6. mart 1999. Srpska radikalna stranka Republike Srpske Smijenjen odlukom Visokog predstavnika u BiH Karlosa Vestendorpa. Mirko Šarović
1998.
4 Mirko Šarović   Mirko Šarović Standard of the President of Republika Srpska (1995-2007).svg 1956. 15. mart 1999. 28. novembar 2002. Srpska demokratska stranka Dragan Čavić

od 2000. do 2002.

2000.
5 Dragan Čavić   Dragan Čavić Standard of the President of Republika Srpska (1995-2007).svg 1958. 28. novembar 2002. 9. novembar 2006. Srpska demokratska stranka Adil Osmanović Ivan Tomljenović
2002.
6 Milan Jelić   Milan Jelić Standard of the President of Republika Srpska (1995-2007).svg

Standard of the President of Republika Srpska.svg

1956—2007. 9. novembar 2006. 30. septembar 2007. Savez nezavisnih socijaldemokrata Umro od srčanog udara.
Adil Osmanović Davor Čordaš
2006.
-   vršilac dužnosti: Igor Radojičić Standard of the President of Republika Srpska.svg 1966. 1. oktobar 2007. 9. decembar 2007. Savez nezavisnih socijaldemokrata Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske koji je vršio družnost Predsjednika.
 —
7   Rajko Kuzmanović Standard of the President of Republika Srpska.svg 1931. 9. decembar 2007. 15. novembar 2010. Savez nezavisnih socijaldemokrata
2007.
8 Milorad Dodik   Milorad Dodik
Standard of the President of Republika Srpska.svg
1959. 15. novembar
2010.
trenutni Savez nezavisnih socijaldemokrata Aktuelni predsjednik Enes Suljkanović i Emil Vlajki od 2010. do 2014.

Ramiz Salkić i Josip Jerković od 2014. — trenutno

2010, 2014.

Vidi još[uredi]

Reference[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]