Демократски социјализам

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search
Црвена застава, симбол радничког и социјалистичког покрета

Демократски социјализам је политичка филозофија која заговара као крајњи циљ демократско превазилажење економског капитализма и успостављање друштвено-економског система утемељеног на директној демократији у политици и економији, те на демократски планираној производњи.[1] У питању је, дакле, систем производње и расподеле који би био у складу са потребама сваке појединке и сваког појединца, те друштва као целине, и који би узимао у обзир носиве капацитете и услове регенерације животне средине.

Присталице овакве политичке филозофије демократски социјализам не схватају као утопијско друштвено стање у неодређеној будућности, већ као процес превазилажења капитализма демократским средствима, који следи вишевековну традицију еманципаторских борби радника, пољопривредника, жена, мањина и староседеоца. То демократско превазилажење капитализма се одвија:

  • НА ПОЛИТИЧКОМ НИВОУ обликовањем и увођењем нових облика сарадње заједнице у саодлучивању о јавним питањима, као што су партиципативни буџет, директна демократија на локалној разини (са грађанским скуповима и јавним скупштинама) и замена представничког система директним учешћем у саодлучивању и делегатским системом;
  • НА МИКРОЕКОНОМСКОМ НИВОУ са увођењем облика економске демократије, као што су заједничко власништво запослених, су- и самоуправљање, те задружништво;
  • НА МАКРОЕКОНОМСКОМ НИВОУ са укидањем тржишта и конкуренције као друштвених механизама који у капитализму проузрокују сталне кризе и са успостављањем алтернативних начина координације производње и расподеле добара као што су сарадња између производних јединица уместо конкуренције и демократско планирање уместо ”слепе” тржишне производње;
  • У ОДНОСУ ПРЕМА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ са планирањем обима привреде у складу са носећим и регенерацијским способностима животне средине, те са одрживим и стабилним привредним растом утемељеним на редистрибуцији већ постојећег богатства и истовременом увођењу еколошки прихватљивих технологија; за то треба на глобалној разини обезбедити једнакоправан приступ сваке појединке и сваког појединца води за пиће, обрадивом земљишту и другим природним ресурсима који омогућавају пристојни живот;
  • У ОДНОСУ ПРЕМА КЛАСНОМ ПИТАЊУ И ИДЕНТИТЕТСКИМ ПИТАЊИМА са укидањем како класних разлика између рада и капитала тако и свих других облика неједнакости и подређености на друштвеном нивоу, нарочито дискриминације на основу расе, пола, сексуалне оријентације, националне или етничке припадности, погледа на свет и хендикепа.

Присталице ове политичке филозофије су свесне да ова политика не може опстати у само једној држави и залажу се за интернационализам. Залажу се за укидање светског капитализма, те се стога надовезују на еманципаторске покрете и странке из целог света. Борба се смешта у светски анти-капиталистички покрет, којег чине различити раднички и синдикални покрети, те демократско-левичарске странке, групе и појединци.

Еманципаторски покрети за промену система се наиме организују на два начина. С једне стране се организују као странке које желе добити демократску политичку моћ и деловати као анти-системски режим, а с друге стране као покрети који се боре за промену система без жеље за преузимањем политичке власти. Идеална позиција је једнаковредно удруживање обе анти-системске стратегије за достизање истог циља: оних који делују одоздо, и мењају досадашње друштвене односе, и оних који у формалном политичком простору мењају политике одозго.[2]

Термин "демократски социјализам" се користи и као синоним за "социјализам", али се придев "демократски" користи за разликовање демократских социјалиста од бољшевизма и марксистичко-лењинистичког модела изградње социјализма, који се сматра недемократским и ауторитарним, те искривљењем племените идеје социјалне правде.

Види још[уреди]

Референце[уреди]

  1. ^ Busky, Donald F. (July 20, 2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Praeger. pp. 7–8. ISBN 978-0275968861. Democratic socialism is the wing of the socialist movement that combines a belief in a socially owned economy with that of political democracy.
  2. ^ www.demokraticni-socializem.si/